Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

  • Suomi

Julkaisut 1973 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2018

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Valve, R., Itkonen, S., Huhtala, M., Jämsén, P., Mertanen, E., Mäkeläinen, P., Paavola, S., Raulio, S., Suominen, M. & Tuikkanen, R., 12 joulukuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 87 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 73/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2015

Development of the Nordic Bioeconomy: NMC reporting: Test centers for green energy solutions - Biorefineries and business needs

Lange, L., Björnsdóttir, B., Brandt, A., Hilden, S. K., Hreggvidsson, G. Ó., Jacobsen, B., Jessen, A., Nordberg Karlsson, E., Lindedam, J., Mäkelä, M. R., Smáradóttir, S. E., Vang, J. & Wentzel, A., 2015, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 219 Sivumäärä (TemaNord; Vuosikerta 2015, nro 582)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2014

Perhelähtöinen ravintointerventio lastenneuvoloissa: Elintapainterventio Naperoille (ETANA) -esitutkimus

Kyttälä, P., Erkkola, M., Ovaskainen, M-L., Lehtinen-Jacks, S., Uusitalo, L., Kronberg-Kippilä, C., Lindfors, P., Tapanainen, H., Lahti-Koski, M., Koivumäki, T., Hakulinen-Viitanen, T. & Virtanen, S., 2014, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 125 Sivumäärä (Raportti/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; nro 2/2014)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2013

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar: Handbok för reglering av grundvattennivån

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., toukokuuta 2013, 24 Sivumäärä (MTT Rapport; nro 89)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla: Opas pohjaveden pinnan säätämiseksi

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., toukokuuta 2013, 24 Sivumäärä (MTT Raportti; nro 74)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

Food composition tables for Mozambique: Version 2

Korkalo, L., Hauta-alus, H. & Mutanen, M., 2011

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

Surface modifications and active processes for cleaner paper machines: Pintojen muokkauksella ja aktiivisilla pintaprosesseilla puhtaampi paperikone.

Erkki Levänen, Xiaoxue Zhang, Jarmo Laakso, Tapio Mäntylä, Mari Raulio, Mirja Salkinoja-Salonen, Taina Leino, Janne Laine, 2010, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Materiaaliopin laitos. 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2009

Regional model for the systematized lifestyle counseling, implementation of the lifestyle counseling process

Kuronen, R., Valve, R., Paatalo, A. & Hokkanen, S., 2009, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2007

Laitoshoidossa asuvien vanhusten D-vitamiinitilannetta kartoittava tutkimus

Lamberg-Allardt, C., Ketola, M., Laaksonen, M., Puustinen, M. & työryhmä, 2007, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Liikunta - hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen

Fogelholm, M., Paronen, O. & Miettinen, M., 2007, Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 128 Sivumäärä (Sosiaali ja terveysministeriö: selvityksiä; nro 2007:1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2001

Orgaaninen fosfori kasvien fosforinlähteenä ja vesistökuormittajana: MMM:n hankkeen loppuraportti Dnro 4047/502/2001

Hartikainen, H. H., Karppinen, M., Räty, M., Soinne, H., Turtola, E. & Uusitalo, R., 2001, 42 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Pellavan tie pakkaukseen. Flax team - packs clean -tutkimushankkeen loppuraportti.

Tavisto, M., Lahtinen, S., Kortesmaa, A., Lindsten, L., Pasila, A., Reunanen, N. & Pehkonen, A., 2001, 65 Sivumäärä (Maa- ja kotitalousteknologian laitoksen julkaisuja ; nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; nro 2/2001)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1984

Rikin, raudan, aluminiumin ja mangaanin huuhtoutuminen kolmen happaman sulfaattimaaprofiilin kerrosnäytteistä

Yli-Halla, M. & Hartikainen, H., 1984, Hki: Vesihallitus. 35 Sivumäärä (Vesihallituksen monistesarja; nro 235)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1983
1982

Heikkolaatuisen leipävehnän käyttö

Salovaara, H. O., Korkman, M., Huttunen, R. & Koskinen, K., 1982, Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. 14 Sivumäärä (Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. Tiedontantoja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen