Julkaisut 1977 2020

Suodatin
Lisensiaatintutkielma
1988

Mänty-rauduskoivusekametsikön hakkuuohjelman optimointi.

Valsta, L. T., 1988, 68 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet