Geotieteiden ja maantieteen osasto

  • Suomi

Julkaisut 1984 2021

Suodatin
Pro gradu
2019

Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki – a user perspective

Julkaisun otsikon käännös: Kaupunkipyörät osana kaupunkiliikkumista Helsingissä – käyttäjänäkökulmaWillberg, E., 2019, Helsinki. 94 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Open access

Soil moisture in process-based modeling in cold environments

Julkaisun otsikon käännös: Maaperän kosteuden prosessimallinnus kylmillä alueillaTyystjärvi, V., elokuuta 2019, 55 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

2018

Fennoskandian arktis-alpiinisen kasvilajiston levinneisyys

Rissanen, T., toukokuuta 2018, 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Open access
2016

Maaperän kosteus arktisessa maisemassa

Kemppinen, J., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 94 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Pintamaan geokemiaa selittävät tekijät muuttuvassa tundraympäristössä

Virkkala, A-M., maaliskuuta 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. 115 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Open access

The distribution of iron and manganese in coastal sediments of the Gulf of Finland

Tiihonen, R. M. E., 11 elokuuta 2016, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography. 68 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2015

Internal structure and geochemical properties of spheroidal ferromanganese concretions of the Baltic Sea

Julkaisun otsikon käännös: Itämeren pallomaisten rautamangaanikonkreetioiden rakenne ja geokemialliset ominaisuudetWasiljeff, J. A. M., 28 syyskuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 92 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

2013

FIRE 2 ja 2a -linjojen rakenteen mallintaminen seismistä attribuuttianalyysiä apuna käyttäen

Hellqvist, N., 3 kesäkuuta 2013, 64 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Kaupunkimaisuuden mittaaminen - Suomeen soveltuva alueluokittelumenetelmä

Ahola, N. S., marraskuuta 2012

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Maankäytön vaikutus pohjoisten alueiden hulevesiin – esimerkkinä Helsingin kaupunkivaluma-alueet

Taka, M. K., 2012, 172 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

2011

Lahden Vesijärven satama: Historiallinen omaleimaisuus ja merkitys

Airas, A., 2011

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Periglasiaalisten ilmiöiden alueellinen mallintaminen subarktisessa ympäristössä

Aalto, J., 2011, 137 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Pohjanmaan kompleksin tulkinta painovoimamallinnuksen ja seismisten aineistojen avulla

Valtonen, O., 15 helmikuuta 2011, 73 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

2010

An adaptive trade-off between seed size and germination time

Toivonen, J., 2010, Helsinki.

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Muuttoliike ja vetovoimatekijät Helsingissä: Kyselyaineiston analyysi

Stjernberg, M., 2010, 102 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

2009

Accessibility as a determinant of opportunities : A case study from Peruvian Amazonia

Julkaisun otsikon käännös: Saavutettavuus mahdollisuuksien määrittäjänä - tapaustutkimuksena Perun AmazoniaVuori, M., 2009, 84 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Housing the skilled migrants in the Helsinki Metropolitan Area: International attractiveness of housing, neighbourhoods and the city region

Julkaisun otsikon käännös: Kansainväliset osaajat pääkaupunkiseudulla: asuminen, asuinalueet ja kaupunkiseutu kansainvälisestä näkökulmastaEskelä, E., marraskuuta 2009, 78 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Seismisen Heijastusluotausaineiston prosessointi ja korrelointi Outokummun syväreikäaineistoon

Heinonen, S. E., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, fysiikan laitos. 75 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2006

Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 1992–2005

Vilkama, K., 2006, 122 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Petrography and mineral chemistry of lamproite-hosted xenoliths from Kjakebeinet, western Dronning Maud Land, Antarctica.

Julkaisun otsikon käännös: Etelämantereen Kuningatar Maudin maan lamproiitti-isännän ksenoliittien petrografia ja mineraalikemiaRomu, I., 27 lokakuuta 2006, Helsinki. 104 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Petrology and geochemistry of the Paleoproterozoic metavolcanic rocks of the Takamaa area at Ylöjärvi, southern Finland

Julkaisun otsikon käännös: Ylöjärven Takamaan alueen Paleoproterotsooisten metavulkaanisten kivien petrologia ja geokemiaHeinonen, J., 2006, Helsinki. 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Open access
Tiedosto
1997

Paleoekologian teoreettinen viitekehys, esimerkkinä subarktinen Saanajärvi

Sorvari, S., 1997

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet