• Suomi

Julkaisut 1979 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Modeling FXS with mouse neural progenitors

Peteri, U-K. A. & Castren, M. L., 2019, Fragile-X Syndrome: Methods and Protocols. Ben-Yosef, D. & Mayshar, Y. (toim.). New York, NY: Humana press, s. 71-78 8 Sivumäärä (Methods in Molecular Biology; Vuosikerta 1942).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Puberteettikehitys ja sen häiriöt

Raivio, T., 2017, Lääkärin käsikirja. Jousimaa, J., Alenius, H., Atula, S., Berghem, N., Kattainen, A., Kunnamo, I., Pelttari, H. & Teikari, M. (toim.). 12. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 1271-1273 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2016

Lapsuusiän psyykkinen kehitys

Mäntymaa, M., Puura, K., Aronen, E. & Carlson, S., 2016, Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (toim.). 1. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 23-34 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Sellainen mieli millaiset aivot: miten harjoittelu muovaa aivoja?

Carlson, S. & Vuontela, V., 2016, Mielen salat. Ylikangas, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2015

Transient receptor potential ankyrin 1 channel antagonists for pain relief

Koivisto, A. & Pertovaara, A., 2015, TRP Channels as Therapeutic Targets. Szallasi, A. (toim.). Waltham, MA, USA: Elsevier Scientific Publ. Co, s. 145-162 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Gender differences in sleep

Porkka-Heiskanen, T., 2014, Sleep Medicine textbook. Bassetti, C., Dogas, Z. & Peigneux, P. (toim.). Regensburg: European Sleep Research Society (ESRS), s. 83-94 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Oxidative Stress and Dietary Interventions in Autism: Exploring the Role of Zinc, Antioxidant Enzymes and Other Micronutrients in the Neurobiology of Autism

Castrén, M. L., Westermarck, T. & Atroshi, F., 2014, Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease. Atroshi, F. (toim.). INTECHopen, s. 97-117 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Descending modulation and persistent pain

Pertovaara, A., 2013, Encyclopedia of Pain. Gebhart, G. & Schmidt, R. (toim.). 2nd toim. Heidelberg: Springer-Verlag, 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lääketieteellinen fysiologia - oppialani didaktinen analyysi

Peltonen, L., 2013, Yliopistodidaktiikka - esseitä yliopisto-opetuksesta tieteenaloittain. Lahtinen, A-M. & Lindblom-Ylänne, S. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö , 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Opioidit

Hagelberg, N. & Pertovaara, A., 2013, Farmakologia ja toksikologia. Koulu, M. & Mervaala, E. (toim.). 9. toim. Porvoo: Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio, s. 359-378 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Probiotics and Otitis Media in Children

Niittynen, L., Lehtoranta, L., Pitkäranta, A. & Korpela, R. A., 2013, XII IAPO Manual of Pediatric Otorhinolaryngology. 12 toim. Vida & Consciencia, s. 237-245 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Sleep and Adenosine: Human Studies

Porkka-Heiskanen (Stenberg), T., 2013, Adenosine: A Key Link between Metabolism and Brain Activity. Masino, S. & Boison, D. (toim.). Springer-Verlag, s. 201-212 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Uni perhesuhteiden haasteena

Paavonen, J., Pölkki, P., Vierikko, E., Saarenpää-Heikkilä, O., Porkka-Heiskanen, T. & Paunio, T., 2013, Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Reivinen, J. & Vähäkylä, L. (toim.). Helsinki: Suomen Akatemia & Gaudeamus, s. 137-150 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2012

Neural Stem Cells

Castrén, M., 2012, Modeling Fragile X syndrome. Denman, R. (toim.). Springer, Vuosikerta 54. s. 33-40 8 Sivumäärä (Results and problems in cell differentiation).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Opioidit

Hagelberg, N. & Pertovaara, A., 2012, Farmakologia ja toksikologia. Koulu, M., Mervaala, E. & Tuomisto, J. (toim.). 8. toim. Kuopio: Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio, s. 359-378 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Theorema physicum 1762-1764: Kommentar till

Holmberg, P., 2012, Anders Chydenius samlade skrifter. Borgå: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, s. 140-146 7 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 762).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2011

Developing LGGReg.Extra, a probiotic multispecies combination

Saxelin, M., Myllyluoma, E. & Korpela, R., 2011, Probiotics and Health Claims. Kneifel, W. & Salminen, S. (toim.). Chichester: Blackwell

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Development of neural mechanisms of working memory

Vuontela, V. A. & Carlson, S., 2011, Working memory: capacity, developments and improvement techniques. Levin, E. S. (toim.). Hauppauge: Nova Science Publishers, ( Neuroscience Research Progress).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lactic Acid Bacteria and Blood Pressure

Ehlers, P. & Korpela, R. A., 2011, Lactic Acid Bacteria: Microbiological and functional aspects. Lahtinen, S., Ouwehand, A. C., Salminen, S. & von Wright, A. (toim.). Fourth Edition toim. Boca Raton, FL: Taylor & Francis/CRC Press, s. 561-577 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Methylxanthines and sleep

Stenberg, T., 2011, Methylxanthines. Fredholm, B. B. (toim.). Berlin: Springer-Verlag, Vuosikerta 200. s. 331-348 18 Sivumäärä (Handbook of Experimental Pharmacology; Vuosikerta 200).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Nukuitko hyvin? Työperäiset unihäiriöt ovat yksilöllisiä

Härmä, M., Hublin, C., Kukkonen-Harjula, K., Kronholm, E., Paunio, T., Puttonen, S. & Stenberg, T., 2011, Työstä, jousta ja jaksa Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus. Pietikäinen, P. (toim.). s. 79-91

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Nukuitko hyvin? Työperäiset unihäiriöt ovat yksilöllisiä

Härmä, M., Hublin, C., Kukkonen-Harjula, K., Kronholm, E., Paunio, T. M., Puttonen, S. K. & Porkka-Heiskanen, T., 2011, Työstä, jousta ja jaksa: työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus. Pietikäinen, P. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 79-91 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Uni arjen voimavarana

Stenberg, T., 2011, Kaikki irti arjesta. Andersson, L. C., Hetemäki, I., Mustonen, R. & Sihvola, A. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 64-65 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2010

Complex Genetics in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism

Pitteloud, N., Durrani, S., Raivio, T. & Sykiotis, G. P., 2010, Kallmann Syndrome and hypogonadotropic hypogonadism. Vuosikerta 39. s. 142-153 12 Sivumäärä (Frontiers of hormone research).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Adrenergic receptors

Pertovaara, A., 2009, Peripheral receptor targets for analgesia: novel approaches to pain management. [Hoboken]: Wiley, s. 275-296 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sleep is for the brain and the body

Porkka-Heiskanen, T., 2009, The many aspects of sleep. E. B. M. K. A. T. P-H. (toim.). Helsingfors: Signe and Ane Gyllenberg Foundation, s. 33-40 8 Sivumäärä (Acta Gyllenbergiana).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Adenosine and sleep-wake regulation

Stenberg, D. & Porkka-Heiskanen, T., 2008, Neurochemistry of sleep and wakefulness. Monti, J. (toim.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 337-362 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Fragile X mental retardation gene and dementia

Castrén, M. & Kaakkola, S., 2007, Research progress in Alzheimer Disease and Dementia. Sun, M-K. (toim.). Nova Science Publishers, Vuosikerta 3. s. 329-338 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Neurochemistry of sleep

Porkka-Heiskanen, T., Alanko, L. & Stenberg, D., 2007, Handbook of neurochemistry and molecular neurobiology. Berlin: Springer, s. 869-894 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Opioidit

Hagelberg, N. & Pertovaara, A., 2007, Farmakologia ja toksikologia. Koulu, M. & Tuomisto, J. (toim.). 7th toim. Jyväskylä: Medicina, s. 343-362 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2006

Affine registration of diffusion tensor MR images

Pollari, M., Neuvonen, T. & Lötjönen, J., 2006, MICCAI 2006. Berlin: Springer, s. 629-636 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Decreased heart rate variability after cumulative partial sleep deprivation in heallthy young men

Leeuwen, W. V., Haavisto, M-L., Virkkala, J., Lindholm, H., Sallinen, M., Porkka-Heiskanen, T. & Härmä, M., 2006, Sleep-wake research in the Netherlands. Leiden: Dutch Society for Sleep-Wake Research, s. 77-80 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

J. J. Nervander, Selim Lemström och det första internationella polaråret 1882-1883

Holmberg, P., 2005, Kaisaniemestä Kumpulaan: tutkimusta, havaintoja ja ihmisiä Ilmatieteen laitoksessa . Nevanlinna, H. (toim.). Helsinki: Ilmatieteen laitos, s. 53-61 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2003

Kivun fysiologia

Pertovaara, A., 2003, Eläinanestesiologia. Attila, M., Kuusela, E., Raekallio, M. & Vainio, O. (toim.). 3. toim. Helsinki: University of Helsinki, s. 39-47 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2000

Adenosine as a biological signal mediating sleepiness following prolonged wakefulness

Basheer, R., Porkka-Heiskanen, T., Strecker, RE., Thakkar, MM. & McCarley, RW., 2000, Biological Signals and Receptors. Vuosikerta 9. s. 319-327 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1997

Kivun patofysiologia

Pertovaara, A., 1997, Fysiatria. Alaranta, H., Pohjolainen, T., Rissanen, P. & Vanharanta, H. (toim.). 2. toim. Jyväskylä: Duodecim, s. 53-61 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

1996

Kivun säätely

Pertovaara, A., 1996, Mieli ja aivot: Kognitiivinen neurotiede. Revonsuo, A., Lang, H. & Aaltonen, O. (toim.). Turku: University of Turku, s. 115-122 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Neurogenic inflammation of the skin induces plastic changes in alpha 2-adrenergic pain modulation in rats

Mansikka, H. & Pertovaara, A., 1996, Neurobiology, Ionic Channels, Neurons, and the Brain. Torre, V. & Conti, F. (toim.). New York: Plenum Press, Vuosikerta 289. s. 175-182 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1994

Kipuaisti ja sen toiminta

Pertovaara, A., 1994, Vitamiinit ja hermosto. Himberg, J-J., Iivanainen, M. & Karli, P. (toim.). Helsinki: Otava, s. 71-76 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

1984

The effect of tourniquet-induced ischemic pain on electrotactile thresholds, blood pressure, and beta-endorphin level in plasma

Pertovaara, A., Kemppainen, P., Vuolteenaho, O. & Leppäluoto, J., 1984, Pain Measurement in Man: Neurophysiological Correlates of Pain. Bromm, B. (toim.). Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Co, s. 475-481 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1980

Kipuaistimuksen muuntelun neurofysiologiaa

Pertovaara, A., 1980, Helsingin Läkkärilehti. Helsinki: Helsingin lääkäriyhdistys, Vuosikerta 9. s. 13-17 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

1979

Kivun mekanismeista

Pertovaara, A., 1979, Medisiinari. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy/ Lääketieteen kandidaattiseura ry, Vuosikerta 6. s. 28-30 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen