Organisaation profiili

DIMISO:ssa teemme tutkimusta, joka keskittyy monimuotoisuuteen, monikielisyyteen, vähemmistökysymyksiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyen pedagogiikkaan ja opettajankoulutukseen. Rotuisuus, etnisyys, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, erityistarpeet ja kestävyys ovat keskeisiä tutkimusalueita ryhmässä. Tutkimus kattaa kaiken varhaiskasvatuksen pedagogiikasta nuoriso- ja aikuispedagogiikkaan, ja sillä on vahva pohjoismainen suuntautuminen.

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai