Organisaation profiili

Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma (CLIC) on luonteeltaan monitieteinen, translationaalinen ja kansainvälinen. Se edistää kasvatustieteiden, oppimisen, kognitiotieteen, psykologian, logopedian ja fonetiikan alan tutkimusta. Sen tutkimushankkeissa tarkastellaan muun muassa oppimista ja opetusta, yliopistopedagogiikkaa, työntutkimusta, kehityspsykologiaa, persoonallisuuspsykologiaa ja kognitiivista aivotutkimusta

 

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai