Organisaation profiili

Taloustieteen tohtoriohjelmaa koordinoi valtiotieteellinen tiedekunta. Taloustieteen tohtoriohjelmaa organisoi Helsingin taloustieteellinen tutkimuskeskus (HECER), joka on Helsingin alueen kolmen yliopiston yhteinen yksikkö ja Suomen merkittävin akateeminen, noin 50 taloustieteilijän muodostama yhteisö. Ilmapiiri HECERissä on kannustava ja dynaaminen, ja opiskelijoiden ja opettajien suhteet ovat välittömät. Useat viikoittaiset seminaarit ja lukuisat kansainväliset vierailijat ovat olennainen osa HECERin oppimisympäristöä.

Miten Taloustieteen tohtoriohjelma toimii?

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelijat suorittavat pakolliset kurssit mikro- ja makrotaloustieteessä sekä ekonometriassa. Toisena vuonna he voivat valita useista aihealuekursseista. Väitöskirjatyötä tukevat säännölliset seminaarit taloustieteen eri osa-alueilla.

Kaikki opetus ohjelmassa tapahtuu englanninkielellä. Vastavalmistuneet tohtorit sijoittuvat tyypillisesti kansainvälisiin akateemisiin instituutioihin, keskuspankkeihin, tutkimuslaitoksiin, julkisiin organisaatioihin ja yksityiselle sektorille.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai