Julkaisut 1996 2020

Suodatin
Keskustelupaperi
2019

Oikeus surra? Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa

Lipponen, L., 15 marraskuuta 2019.

Tutkimustuotos: TyöpaperiKeskustelupaperiTieteellinen