Julkaisut 1990 2020

2018

Animism and Interconnectivity: Batek and Manya’ Life on the Periphery of the Malaysian Rainforest

Tacey, I., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access
Open access

Ensi tiedot Twitteristä? Sosiaalisen median lähteet reaaliaikaisessa verkkouutisoinnissa

Huuskonen, L. M., 2018, Twitter viestintänä: Ilmiöt ja verkostot. Isotalus, P., Jussila, J. & Matikainen, J. (toim.). Vastapaino, s. 211-232 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Epäreilua vai oikeudenmukaista? Vähän tutkittuja näkökulmia oikeudenmukaisuuden tutkimukseen

Sulander, J., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Etninen profilointi - arka aihe vai tuttu juttu?

Keskinen, S. P., Himanen, M., Pietarinen, K., Böök, L. & Sutinen, A., 2018, Jakautuuko Suomi?: Eriarvoisuus tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden silmin. Lähde, V. & Vehkoo, J. (toim.). Helsinki: Into kustannus, s. 57-65 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Huumemaailma ja rikokset

Perälä, J-P. & Ruuska, A., 2018, Huume- ja lääkeriippuvuudet. Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. (toim.). 1 toim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, s. 292-293 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Impact of group support on mental health, marital relationship and parenting among a sample of Finnish First-time Parents

Kalland, M., Raittila, S., Pajulo, M., Salo, S., Salven, M. & Vincze, L., kesäkuuta 2018, s. 131-132. 2 Sivumäärä.

Tutkimustuotos: KonferenssimateriaalitKonferenssiabstrakti

Johtajien kokemuksia monialaisten verkostojen johtamisesta ja toimivallasta työllistämistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa

Kalm-Akubardia, M., Määttä, A. & Harkko, J., 2018, Alueellisuus, paikallisuus ja globaalit mahdollisuudet: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja. Katisko, M., Keskitalo, E., Malkavaara, M., Määttä, A., Suikkala, A. & Vesterinen, O. (toim.). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, s. 145-162 18 Sivumäärä 4. (Diak työelämä; nro 14)(Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja; nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access

Lääkäri viestii, potilas oppii

Köhler, H. F., Rautava, P. & Vuorinen, V., 15 lokakuuta 2018, julkaisussa : Duodecim. 134, 21, s. 2147-54 8 Sivumäärä, duo14582 (014.582).

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Marital status and its relation to relationship satisfaction, depression and infant health among a sample of Finnish First-time parents

Kalland, M., Vincze, L., Salven, M. & Raittila, S., kesäkuuta 2018, s. 131. 1 Sivumäärä.

Tutkimustuotos: KonferenssimateriaalitKonferenssiabstrakti

Miten voimme antaa museoesityksen puhua? osallistavan esityksen käsikirjoitus

Hirvonen-Nurmi, K. A., Kantonen, L. & Pekka, K., 30 elokuuta 2018, julkaisussa : RUUKKU. Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu. 8

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Oikeudenmukainen johtaminen työpaikalla

Elovainio, M. & Virtanen, M., 2018, Oikeudenmukaisuuden ongelma. Häyry, M., Ahola-Launonen, J. & Takala, T. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 183-196 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Parental Education and Pre-School Children's Objectively Measured Sedentary Time: The Role of Co-Participation in Physical Activity

Määttä, S., Ray, C., Vepsäläinen, H., Lehto, E., Kaukonen, R., Ylönen, A. & Roos, E., helmikuuta 2018, julkaisussa : International Journal of Environmental Research and Public Health. 15, 2, 14 Sivumäärä, 366.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Power and Hierarchy among Finnish Kaale Roma: Insights on Integration and Inclusion Processes

Stenroos, M., 28 joulukuuta 2018, julkaisussa : Critical Romani Studies. 1, 2, s. 6-23 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Open access
Tiedosto

Self-managing motivation and behaviour change: Developing a taxonomy and toolkit of self-enactable techniques

Knittle, K. P., Heino, M. TJ., Marques, M. M., Stenius, M., Beattie, M., Ehbrecht, F., Gagné, M., Hagger, M., Hardeman, W. & Hankonen, N. E., 2018.

Tutkimustuotos: KonferenssimateriaalitKonferenssiabstrakti

Sosiaalinen vuorovaikutus autismikirjon häiriössä - keskusteluntutkimuksen näkökulma

Stevanovic, M. & Koskinen, E., 2018, julkaisussa : Duodecim. 134, 21, s. 2120-2126 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010

Heikkilä, R., Lauronen, T. & Purhonen, S., joulukuuta 2018, julkaisussa : European Journal of Cultural Studies. 21, 6, s. 669-686 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Valkuaiskasvien markkinat

Suvanto, H. M. K., Enbuska, M. L. & Lähdesmäki, M. R., 2018, Valkuaiskasveista voimaa: Tuota valkuaista -hankkeen loppujulkaisu. Helsinki: Luonnonvarakeskus, s. 7-21 (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; Vuosikerta 2018, nro 66).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Vertaistoimijuuden merkitys romaninuorisotyön näkökulmasta

Stenroos, M., 17 lokakuuta 2018, Uskalla! It's possible - Romanien sujuvat koulutus ja työllisyyspolut: Tšetanes naal - ja Nevo tiija -hankkeiden loppujulkaisu. N. M., K. P. & M. Ä. (toim.). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu , Diak, s. 177-186 10 Sivumäärä (Uskalla! It's possible : Romanien sujuvat koulutus ja työllisyyspolut : Tšetanes naal - ja Nevo tiija -hankkeiden loppujulkaisu; Vuosikerta ADiak puheenvuoro, nro 15).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access
2017

Culture of Deportation: Criminalisation of migration "Made in Germany" and the making of EU border policy

Korvensyrjä, A. E., Osa, R. & Feliziani, C., 2017

Tutkimustuotos: Ei-tekstimuotoinenVerkkosivu(sto)Ammatillinen

Open access

EUROMOD Country Report– Finland 2013–2016

Honkanen, P., Räsänen, T., Simanainen, M. & Valaste, M., 2017, Institute for Social & Economic Research, University of Essex.

Tutkimustuotos: Muu julkaisu

Open access

EUROMOD Country Report – Finland 2014–2017

Honkanen, P., Räsänen, T., Simanainen, M., Tervola, J. & Valaste, M., 2017, Institute for Social & Economic Research, University of Essex.

Tutkimustuotos: Muu julkaisu

Open access

Ikääntyminen ja teknologia: Gerontologisen sosiaalityön näkökulmia

Niemi, M., 2017, Sosiaalityö digitalisaatiossa. Kivistö, M. & Päykkönen, K. (toim.). Rovaniemi, s. 97-112 (Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Learning from Skopje 2014: Architectural Spectacle in the 21st Century

Graan, A. & Takovski, A., 2017, julkaisussa : LA+: An Interdisciplinary Journal of Landscape Architecture. 5, s. 66-73

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Lost and Found: Making Sense of Foreign Spaces and the Self with Public Transport

Nåls, J. & Hyde-Clarke, N., 2017, julkaisussa : Journal of Intercultural Communication Research. 46, 4, s. 346-359 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista

Rotkirch, A., Tammisalo, K., Miettinen, A. & Berg, V., 2017, Helsinki: Väestöliitto. 120 Sivumäärä (Katsauksia. E; nro 51/2017 )(Perhebarometri ; Vuosikerta 2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014

Tillman, P., Kaliva, K. & Valaste, M., 2017, Helsinki, 24 Sivumäärä.

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen

Open access

Sosiaalinen rakenne ja terveys

Rahkonen, O. & Lahelma, E., 2017, Terveyssosiologian linjoja. Karvonen, S., Kestilä, L. & Mäki-Opas, T. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 19-39 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tasa-arvosta kertovat kylmä olut ja ipad

Lähteenaho, S., 11 joulukuuta 2017, julkaisussa : AntroBlogi.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

全國550萬人口,就有330萬個「桑拿」: 令芬蘭人驕傲的傳統文化

Gao, I-A. & Chen, Y-H., 2017, 3 Sivumäärä. Taiwan : Commonwealth Magazine- Crossing.

Tutkimustuotos: Muu julkaisu

Open access
Tiedosto

芬蘭建國百年: 看薩米原住民族權利

Gao, I-A., 2017, julkaisussa : 水鹿遇到馴鹿 . 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuMuu artikkeliYleistajuinen

2016

20th Anniversary of the 'Spring of the Sans-Papiers' in Paris

Korvensyrjä, A. E., 2016, julkaisussa : Signal: kirjoituksia liikkumisen vapaudesta.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Open access

Introduction: Language and Political Economy, Revisited

Graan, A., 2016, julkaisussa : Hau: journal of ethnographic theory. 6, 3, s. 139-149

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kerran karkotetut

Korvensyrjä, A. E., Viitanen, K. & Tähjä, K., syyskuuta 2016, julkaisussa : Iso Numero.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Open access

Language and Political Economy, Revisted

Graan, A. (toim.), 31 joulukuuta 2016, HAU: The Journal of Ethnographic Theory. 196 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Negotiating multiple identities and fieldworking on sex and morality in contemporary Istanbul.

Scalco, P., 2016, Ethnographic Stories: Fieldwork Experiences in Turkey. Harmansah, R. & Nahya, N. (toim.).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä

Suomi, 2016, KELA. 152 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; Vuosikerta 144/2016)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Strategic Publicity: On International Intervention and the Performativity of Public Communication in Post-Conflict Macedonia

Graan, A., 2016, julkaisussa : Hau: journal of ethnographic theory. 6, 3, s. 277-303

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Nation Brand Regime: Nation Branding and the Semiotic Regimentation of Public Communication in Contemporary Macedonia

Graan, A., 2016, julkaisussa : Signs and society. 4, S1, s. S70-S105

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The politics of chastity: marriageability and reproductive rights in Turkey

Scalco, P., 9 elokuuta 2016, julkaisussa : Social Anthropology.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Työnantajat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihinsä

Vesala, H. T., Klem, S., Ala-Kauhaluoma, M. & Harkko, J., 2016, julkaisussa : Ketju. 2

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen