Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

  • Suomi

  • Suomi

Julkaisut 1992 2021

Suodatin
Tutkimusraportti
2019

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A., toukokuuta 2019, Sitra. 90 Sivumäärä (Sitran selvityksiä; nro 148)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

JIhadistinen liikehdintä Suomessa

Malkki, V. L. M. & Saarinen, J., 2019, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 123 Sivumäärä (Sisäministeriön julkaisuja; nro 14:2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Koulujen monet kielet ja uskonnot: Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Tainio, L., Kallioniemi, A., Hotulainen, R., Ahlholm, M., Ahtiainen, R., Asikainen, M., Avelin, L., Grym, I., Ikkala, J., Laine, M., Lankinen, N., Lehtola, K., Lindgren, E., Rämä, I., Sarkkinen, T., Tamm, M., Tuovila, E. & Virkkala, N., 24 tammikuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 205 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 11/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Perheen pienelle parasta: Pienelle parasta -materiaaleja käyttäneiden lapsiperheiden palaute

Lattu, M. K., 2019, Helsinki: Helsingin seurakuntayhtymä. 32 Sivumäärä (Kirkko Helsingissä -julkaisuja; nro 5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Russia of Power

Russia’s internal development, Aitamurto, K. & Heusala, A-L., 1 heinäkuuta 2019, Finnish Ministry of Defence. 184 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Turvallisuus on enemmän kuin huoltovarmuutta: Kohti kokonaisvaltaisempaa energiaturvallisuuden kehittämistä ja arviointia, Winland -hankkeen Policy Brief VIII

Tynkkynen, V-P., Höysniemi, S., Jääskeläinen, J. J. & Syri, S., huhtikuuta 2019, Winland-hanke. 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Venäjän sisäinen kehitys, julkaisussa Voiman Venäjä

Nazarenko, S., Aitamurto, K., Heusala, A-L., Korhonen, V., Koski, S., Laine, V., Lassila, J. & Mitikka, E. J., 12 maaliskuuta 2019, Helsinki: Puolustusministeriö. 46 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Venäjän ulkopolitiikka

Lavikainen, J., Saari, S., Pynnöniemi, K., Järvenpää, P., Pesu, M., Mikkola, H., Saarinen, S. & Sinkkonen, E., 12 maaliskuuta 2019, Puolustusministeriö. 179 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

”ETTÄ TIETÄÄ MISSÄ ON MENOSSA” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi, P., Rumpu, N., Hietala, R. & Immonen, J., 10 huhtikuuta 2019, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 251 Sivumäärä (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; nro 7:2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

”ETTÄ TIETÄÄ MISSÄ ON MENOSSA” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa: Tiivistelmä

Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi, P., Rumpu, N., Hietala, R. & Immonen, J., 10 huhtikuuta 2019, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 27 Sivumäärä (Tiivistelmät / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; nro 6:2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2018

Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista

Kuokkanen, K. E., Alasuutari, N. K. & Rantala, K. E., 20 maaliskuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 7 Sivumäärä (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; nro 13/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Mitä eläminen maksaa? kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 2018

Lehtinen, A-R. K. & Aalto, U. K., 15 marraskuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 119 Sivumäärä (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; Vuosikerta 2018, nro 101)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Rahapelitarjonnan tehtävä ja julkisuuskuva Suomessa: Haastattelututkimus rahapelipoliittisista mielipiteistä

Egerer, M. D., Alanko, A. M., Hellman, C. M. E., Järvinen-Tassopoulos, J., Koivula, P. & Lerkkanen, T. M. M., 14 joulukuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 93 Sivumäärä (Raportti)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Summary Report on Sectoral Diagnosis: Deliverable 2.2 of the FIT4RRI project

van Lente, H., Koretsky, Z., Zeiss, R., Svingen, M., Sørensen, K., Kahma, N. A. A., Rask, M. T., Vase, S. I. M., d'Andrea, L., Catalão Alves, C. & Praça, G., kesäkuuta 2018, European commission. 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K. V., Tala, J. K. J. & Uusikylä, P., 20 maaliskuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 9 Sivumäärä (Policy Brief; nro 11/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Policy recommendations and methodological report: Deliverable D10.1 & D10.2 (Ameli)

Munnich, R., Zins, S., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Graf, M., Hullinger, B., Kolb, J-P., Lehtonen, R., Lussmann, D., Meraner, A., Myrskylä, M., Nedyalkova, D., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M. & Veijanen, A., 2011

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Report on the simulation results: Deliverable D7.1 (Ameli)

Hullinger, B., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Graf, M., Kolb, J-P., Lehtonen, R., Lussmann, D., Meraner, A., Munnich, R., Myrskylä, M., Nedyalkova, D., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M., Veijanen, A. & Zins, S., 2011

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Small area estimation of indicators on poverty and social exclusion: Deliverable D2.2 (Ameli)

Lehtonen, R., Veijanen, A., Myrskylä, M. & Valaste, M., 2011

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

State of the-art of indicators on poverty and social exclusion the laeken indicators: Deliverable D1.1 (Ameli)

Graf, M., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Hullinger, B., Lehtonen, R., Meindl, B., Munnich, R., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M., Wenger, A. & Zins, S., 2011

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2009

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla

Väänänen, A., Toivanen, M., Aalto, A-M., Bergbom, B., Härkäpää, K., Jaakkola, M., Koponen, P., Koskinen, S., Kuusio, H., Lindström, K., Malin, M., Markkula, H., Mertaniemi, R., Peltola, U., Seppälä, U., Tiitinen, E., Vartia-Väänänen, M., Vuorenmaa, M., Vuorento, M. & Wahlbeck, K., 2009, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 35 Sivumäärä (Osaaminen, työ ja hyvinvointi; Vuosikerta 2009, nro 9)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Pedagogical Perspectives on Heterogeneous Workshop Learning Environments: A Case Study on Maya Hieroglyphic Workshops

Kettunen, H., 2009, (Julkaisematon)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2002

Comments on a Fragmentary Painted Text from Actun Halal: BVAR Progress Report 2002

Kettunen, H. & Helmke, C., 2002, (Jätetty)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1996

Selvitys epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvistä ongelmista ja niiden korjausmahdollisuuksista

Liukkunen, U. S., 1996, Helsinki: Työministeriö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen