Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

  • Suomi

  • Suomi

Julkaisut 1979 2021

Suodatin
Työpaperi
2019

More or Less Equality? Facts, Debates, and Policies Related to the Nordic Model

Roikonen, P., Ojala, J. & Eloranta, J., 2019, (Julkaisematon) 34 Sivumäärä.

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen

Shocks and Violence as the only ways for the Great Levelling? Top Income Shares in Finland, 1865–2017.

Roikonen, P., 26 syyskuuta 2019, (Jätetty) 31 Sivumäärä (Scandinavian Economic History Review).

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen

2018

Between the Facts: Speculation in the history of archaeological thinking

Marila, M. M. & Sørensen, T. F., 2018, (Valmisteltavana).

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen

2017

Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014

Tillman, P., Kaliva, K. & Valaste, M., 2017, Helsinki, 24 Sivumäärä.

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen

Open access
2014
Open access
2011

Kuntoutuksen vaikutus heikkokuntoisten ikäihmisten elämänlaatuun ja kotona asumiseen.

Lind, J. & Valaste, M., 2011, Helsinki.

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen

Open access
2009

The average length of working life in the European Union

Hytti, H. & Valaste, M., 2009, Helsinki: KELA.

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen

Open access
2000

“The European Central Bank and Legitimacy – Is the ECB a Modification of or an Exception to the Principle of Democracy?”

Leino-Sandberg, P., 2000, (Jean Monnet Working Papers (Harvard Law School); Vuosikerta 2000, nro 11).

Tutkimustuotos: TyöpaperiTieteellinen