Julkaisut 1971 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2016

Tiivistyvä kaupunkikehitys: tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvun perusta

Loikkanen, H. A. & Laakso, S., 5 kesäkuuta 2016, Helsinki: Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö. 91 Sivumäärä (Julkaisusarja; Vuosikerta 5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2015

International Sign Predictability of Stock Returns: The Role of the United States

Nyberg, H. K. & Pönkä, A. H. M., toukokuuta 2015, Aarhus Universitet. 50 Sivumäärä (CREATES Research Papers; Vuosikerta 2015-20)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2013

Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys: maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen

Loikkanen, H., toukokuuta 2013, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. 54 Sivumäärä (VATT Valmisteluraportit; Vuosikerta 2013, nro 17)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

A model for money as a store of value

Kultti, K., 1 marraskuuta 2010, Helsinki: Department of Political and Economic Studies, Economics. 26 Sivumäärä (Economics Discussion Papers; nro 644)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin uudistamiseksi vuodesta 2013 alkaen

Tuominen, T., Arminen, I. & Vartiainen, H., 16 helmikuuta 2010, Opetusministeriö. 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Estimated Aino Model

Kortelainen, M. & Ripatti, A., 2010, Suomen Pankki.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Income inequality and savings: a reassessment of the relationhsip in cointegrated panels

Malinen, T., 2010

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Internal Validity of Estimating the Carbon Kuznets Curve by Controlling for Energy Use

Itkonen, J., 2010, Munich: Ifo Institute for Economic Research. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Leverage Ratio Requirement and Credit Allocation under Basel III

Kiema, I. & Jokivuolle, E., 2010, 28 Sivumäärä (University of Helsinki Economics Discussion Papers; nro 645)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Non-causal Inflation

Ellison, M., Lanne, M., Ripatti, A. & Saikkonen, P., 2010, Suomen Pankki.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Public services at the local level - the Finnish way

Moisio, A., Loikkanen, H. & Oulasvirta, L., 2010, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 53 Sivumäärä (VATT Valmisteluraportit; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomen kuntatalouden kehitys: miten tähän on tultu?

Loikkanen, H. & Nivalainen, H., 18 kesäkuuta 2010, Kuntien takauskeskus. 72 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2009

Päästökauppajärjestelmien linkittämisen ilmastopoliittiset vaikutukset

Itkonen, J., 2009, Helsinki: Valtiovarainministeriö. 121 Sivumäärä (Discussion papers; nro 3/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2006

Demographic Uncertainty and Labour Market Imperfections in a Small Open Economy

Ripatti, A., Kilponen, J. & Kinnunen, H., 2006, Suomen Pankki. 40 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Labour and Product Market Reforms in General Equilibrium: Simulation Results Using a DGE Model of the Finnish Economy

Ripatti, A. & Kilponen, J., 2006, Helsinki: Suomen Pankki. 50 Sivumäärä (Discussion Papers; nro 5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Learning to Forecast with a DGE Model

Ripatti, A. & Kilponen, J., 2006, Suomen Pankki. 57 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2005

Eläkevakuutusmaksujen vaikutus rekrytointeihin ja irtisanomisiin

Hakola, T. & Uusitalo, R., 2005, [Helsinki]: Eläketurvakeskus. 86 Sivumäärä (Eläketurvakeskuksen raportteja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun

Myllymaa, T., Dahlbo, H., Ollikainen, M., Peltola, S. & Melanen, M., 2005, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 108 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 750)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2004

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE)

Sorvari, J., Antikainen, R., Gustafsson, J., Haavisto, T., Kivimäki, A-L., Kosola, M-L., Ruuska, S., Ollikainen, M., Utriainen, E. & Hokkanen, P., 2004, Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2002

Liikenne ja kommunikaatio kaupunkialueilla

Laakso, S., Kuisma, H., Loikkanen, H. & Mattila, M., 2002, Liikenne- ja viestintäministeriö. 102 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1995

Ympäristöverot verotulojen lähteenä

Määttä, K. & Ollikainen, M., 1995, [Helsinki]. 132 Sivumäärä (Selvitys / Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen