Julkaisut 1976 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2011

Kaupunkiympäristö

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot — haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon: VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti. Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-41 3 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 26/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Keinoja vähentää mökkeilyn energiankulutusta

Massa, I., 2011, Ihminen ja ympäristö. Niemelä, J., Furman, E., Halkki, A., Hallanaro, E-L. & Sorvari, S. (toim.). Tampere: Gaudeamus, Vuosikerta 2011.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Kemikalier och olja hotar skärgården

Lodenius, M., 2011, Skärgårdsliv!: Stänk av natur och kultur.. Ranninen, T. (toim.). Helsingfors: Skärgårdsmiljöstiftelsen, s. 210-212 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Loppupäätelmät

Söderman, T., Saarela, S-R., Kopperoinen, L., Väre, S., Valli, R. & Yli-Pelkonen, V., lokakuuta 2011, Kestävät kaupunkiseudut: Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Söderman, T. & Saarela, S-R. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 185-190 6 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 25/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Lukiolaisten kiinnostus ja minäpystyvyys biologian opinnoissa

Uitto, A., Hakonen, R. & Manninen, S., 2011, Näkökulmia tutkimusperustaiseen opetukseen: Ainedidaktisia tutkimuksia 1. Tainio, L., Juuti, K., Kallioniemi, A., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Uitto, A. (toim.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 167-184 18 Sivumäärä (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia; nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mökkeily muuttuu, ympäristökuorma kasvaa

Massa, I., 2011, Ihminen ja ympäristö. Niemelä, J., Furman, E., Halkki, A., Hallanaro, E-L. & Sorvari, S. (toim.). Tampere: Gaudeamus, s. 299-304 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Nature, Sport, and the European City: London and Helsinki, 1880-2005

Clark, P. A., Jokela, S. & Saarikivi, J., 2011, Greening the City: Urban Landscapes in the Twentieth Century. Brantz, D. & Sonja, D. (toim.). university of virginia press, s. 115-132

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Olemmeko kestävyyden raiteilla?

Hukkinen, J. I., 2011, Ihminen ja ympäristö. Niemelä, J. (toim.). Gaudeamus Helsinki University Press, s. 449-455

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Urban Environments

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ecosystem Services and Livelihoods: Vulnerability and Adaptation to a Changing Climate . Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-41 3 Sivumäärä (The Finnish Environment; nro 26en/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Use of Botanical Pesticides in Modern Plant Protection

Tiilikkala, K., Lindqvist, I., Hagner, M., Setälä, H. M. & Perdikis, D., lokakuuta 2011, Pesticides in the Modern World - Pesticides Use and Management. Stoytcheva, M. (toim.). INTECHopen, s. 259-272

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2010

An evolutionary perspective to the stimulation of bacterial activity in contaminated soil

Sinkkonen, A. T., Simpanen, S. A. & Romantschuk, M., 2010, Trends in Bioremediation and phytoremediation. Research Signpost, s. 73-81 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Brownification in lakes kills female perch appetites

Mattila, K. (toim.) & Estlander, S. K., 2010, Brownification in lakes kills female perch appetites.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Green New Deal – Vihreän sopimuksen keskeiset tavoitteet.

Massa, I., 2010, Hyvinvointi ilmastonmuutoksen oloissa. Bardy, M. & S. P. (toim.). THL, s. 104-107 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Itämeren öljykuljetusten riskipeli

Helle, I. & Kuikka, S., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (toim.). Gaudeamus Helsinki University Press, s. 190-205

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Järvivesien tummuminen vie ahvennaaraiden ruokahalun

Estlander, S. K. & Mattila, K. (toim.), 2010, Järvivesien tummuminen vie ahvennaaraiden ruokahalun.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kalakannat – ihmisen ja luonnon noppapeli

Kuikka, S., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 134-149

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kaupunkiluonnon ekosysteemipalvelut

Niemelä, J., Saarela, S-R., Söderman, T., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V. & Väre, S., 2010, Hyödyllinen luonto: Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Hiedanpää, J., Suvantola, L. & Naskali, A. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 203-223 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pohjakerrostumien tarinaa

Liukkonen, M. J. & Nykänen, M., 2010, Vesijärvi Salpausselkien tytär. Keto, J., Kolunen, H., Pekkarinen, A. & Tuominen, L. (toim.). s. 63-67 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Rehevöitymiskäsitysten historiaa

Laakkonen, S. & Parpola, A., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 82-97 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Rhizobium and Other N-fixing Symbioses

Lindström, K. & Mousavi, S. A., 15 marraskuuta 2010, Encyclopedia of life sciences. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. , s. 1-14 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Risk analysis methodology in the case of several environmental stress factors in the Gulf of Finland

Kuikka, S., 2010, Towards new solutions in managing environmental crisis. Korhonen-Kurki, K. & Fox, M. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, s. 25-36 (Environmentalica Fennica; nro 27).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tehtävänä Itämeri: Yksitoista teesiä Itämeren suojelusta

Ollikainen, M., Bäck, S., Bonsdorff, E., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 340-346 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yhteiskuntapolitiikan oppiala vihreän haasteen edessä

Massa, I., 2010, Hyvinvointi ilmastonmuutoksen oloissa. Bardy, M. & Parrukoski, S. (toim.). THL, s. 141-151 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2009

Näkymätön vihollinen – kemikaalit nisäkkäiden riesana

Lodenius, M., 2009, Nisäkkäät : luonnossa. Porvoo: Weilin+Göös, Vuosikerta 3. s. 174-176 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Osa I: Vertailuolot ja luokan määrittäminen

Vuori, K-M., Bäck, S., Hellsten, S., Holopainen, A-L., Järvinen, M., Kauppila, P., Kuoppala, M., Lax, H-G., Lepistö, L., Marttunen, M., Mitikka, S., Mykrä, H., Niemi, J., Olin, M., Perus, J., Pilke, A., Rask, M., Ruuskanen, A., Vehanen, T. & Westberg, V., 2009, Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Suomen ympäristökeskus, Helsinki, Vuosikerta 3/2009. 83 Sivumäärä (Suomen ympäristökeskuksen ohjeita).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Towards New Solutions in Managing Environmental Crisis.

Korhonen-Kurki, K. & Fox, M., 2009, Towards New Solutions in Managing Environmental Crisis.. Helsingin yliopisto, Vuosikerta Environmentalica Fennica .

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Väärinymmärretyt ystävämme

Saarikivi, J., 2009, Santahamina: sotilassaaren luontoaarteet. Nieminen, J. (toim.). Maanpuolustuskorkeakoulu, s. 178-183 5 Sivumäärä (Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisusarja; nro 14).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Ympäristösosiaalipolitiikan lähtökohtia

Hirvilammi, T. & Massa, I. K., 17 toukokuuta 2009, Vihreä teoria: Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Massa, I. (toim.). 1 toim. Helsinki: Gaudeamus, Vuosikerta 2009. s. 102-129 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Benthic foraminifera: ecological indicators of past and present oceanic environments

Koho, K., 2008, Geologi. Vuosikerta 5. s. 161-166

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Elämää makeassa vedessä – joet ja järvet kasvien kasvuympäristöinä

Nurminen, L., 2008, Luonnossa Kasvit . Piirainen, M., Enroth, J., Vauras, R. & Väre, H. (toim.). WSOY, s. 98-103

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Elämää meressä – levien suolainen valtakunta

Nurminen, L., 2008, Luonnossa Kasvit . Piirainen, M., Enroth, J., Vauras, R. & Väre, H. (toim.). WSOY, s. 104-109

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Exploring Malagasy Environment as a Battlefield of Multiple Interests

Korhonen-Kurki, K., 2008, Greening the Great Red Island: Madagascar in Nature and Culture. . Kaufmann, J. (toim.). Pretoria: Africa Institute of South Africa AISA, Vuosikerta 2008.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Itämeri ja rannikko: Itämeren vedenalaiset luontotyypit

Mäkinen, A., Tallberg, P., Anttila, S. T., Boström, C., Boström, M., Bäck, S., Ekebom, J., Flinkman, J., Henricson, C., Koistinen, M., Korpinen, P., Kotilainen, A., Laine, A., Lax, H-G., Leskinen, E. T., Munsterhjelm, R., Norkko, A., Nyman, M., O'Brien, K., Oulasvirta, P. & 3 muutaRuuskanen, A. T., Vahteri, A. & Westerbom, M., 2008, Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). s. 15-34 (Suomen Ympäristö ; Vuosikerta 8, nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Methane processes in soil

Pihlatie, M., Kurola, J., Simojoki, A., Pumpanen, J. & Salkinoja-Salonen, M. S., 2008, Boreal forest and climate change. Hari, P. & Kulmala, L. (toim.). [Dordrecht]: Springer, s. 277-280 4 Sivumäärä (Advances in global change research; nro 34).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nitrogen processes in soil

Pihlatie, M., Simojoki, A., Kurola, J., Pumpanen, J. & Salkinoja-Salonen, M. S., 2008, Boreal forest and climate change. Hari, P. & Kulmala, L. (toim.). [Dordrecht]: Springer, s. 271-277 7 Sivumäärä (Advances in global change research; nro 34).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ympäristöongelmien kirjo

Willamo, R. J., Jari, L. & Hakala, H. E., 2008, Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. uudistettu laitos toim. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 37-45 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2007

A Life Asset Analysis – Conservation and Life Security of Local People in Ranomafana National Park, Madagascar

Korhonen-Kurki, K., 2007, Natural Resources and Development- Perspectives from Asia and Africa. Helsinki: InterKont, Vuosikerta 2007.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kalat vaikuttavat vesien laatuun

Nurminen, L., 2007, Kalavesillä. Osa 2. . Lehtonen, H., Rinne, V. & Westman (toim.). Weilin+Göös, s. 12-13 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Nutrient effects on ten Streptomyces spp. sporulation

Kontro, M., Lignell, U., Hyvärinen, A., Vahteristo, M., Hirvonen, M. -R. & Nevalainen, A., 2007, Communicating current research and educational topics and trends in applied microbiology. A. M-V. . . (toim.). Badajoz: Formatex, s. 137-142 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Planktonista kalantuotantoon

Nurminen, L., 2007, Kalavesillä. Osa 2. . Lehtonen, H., Rinne, V. & Westman (toim.). Weilin+Göös, s. 10-11 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Toinen maailmansota ja maailmantalouden pohjoistuminen

Massa, I., 2007, Sodan ekologia: Sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Laakkonen, S. & Vuorisalo, T. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Ecological relationships and allelopathy

Sinkkonen, A., 2006, Allelopathy. Dordrecht: Springer, s. 373-393 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Effects on terrestrial ecosystems

Derome, J., Manninen, S., Aherne, J., Hellstedt, P., Hettelingh, J-P., Hicks, K., Huttunen, S., Kämäri, J., Kashulina, G., Kozlov, M., Markkola, A., Posch, M., Ruotsalainen, A-L., Salminen, R. & Zvereva, E., 2006, AMAP assessment 2006. Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme, s. 41-63 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

HOPS-työ ja sen yhteys opetussuunnitelmaan: Ympäristöekologian laitoksella toteutettu tutkinnonuudistustyö

Juden-Tupakka, S., Laaksonen, S., Strömmer, R. & Penttinen, O-P., 2006, Yliopisto-opiskelijan hops : prosessien kehittämiskuvauksia . Kuopio: Kuopion yliopisto

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kokofraktioitu perustuotanto eräässä eteläsuomalaisessa pienessä humusjärvessä: size fractionated primary production in a small humic lake in southern Finland

Peltomaa, E. & Ojala, A., 2006, Suurjärviseminaari 2006. Joensuu: Joensuun yliopisto, s. 120-124 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Solubility of carbon dioxide in natural systems

Salminen, J., Kobylin, P. & Ojala, A., 2006, Thermodynamics, Solubility and Environmental Issues. Elsevier Scientific Publ. Co, s. 189-203

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Wastewater-related organic compounds in the River Porvoonjoki

Jääskeläinen, H., 2006, Yearbook. Åbo: Åbo Akademi, s. 22-26 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Does biological complexity relate to functional attributes of soil food webs?

Setälä, H., 2005, Dynamic food webs. Burlington (Mass.): Academic Press, s. 308-320 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kalastuksen rajat ja mahdollisuudet Suomenlahdella - Kestävän käytön periaate ja varovaisuusperiaate

Kuikka, S., 2005, Suomenlahti – alkumerestä nykymereksi. Pajanen, K., Soulanto, M. & Sikk, E. (toim.). Multikustannus, s. 83-85

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Local People and Benefits in Integrated Biodiversity Conservation – A Case Study from Ranomafana National Park, Madagascar

Korhonen-Kurki, K., 2005, African Forests Between Nature and Livelihood Resources. Interdisciplinary Studies in Conservation and Forest Management. . Ros- Tonen, M. & Dietz, T. (toim.). Lampeter: EDWIN MELLEN PRESS, Vuosikerta 2005. s. 129-157 28 Sivumäärä (African Studies ; Vuosikerta 81).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu