Julkaisut

Suodatin
Konferenssiartikkeli
2019

Soil organic matter and productivity of agricultural soils

Soinne, H., Keskinen, R., Räty, M., Kanerva, S., Nuutinen, V., Turtola, E. & Salo, T., 2019, Pro Terra: X Maaperätieteiden päivien abstraktit. Manninen, N., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Heinonsalo, J. & Soinne, H. (toim.). Suomen maaperätieteiden seura, Helsingin yliopisto elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Vuosikerta 2019. s. 53 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Open access
2017

Carbonyl sulfide fluxes over a boreal forest: using COS as a proxy for photosynthesis

Erkkilä, K-M., Kooijmans, L., Aalto, J. A., Chen, H., Mammarella, I., Maseyk, K., Pihlatie, M. K., Seibt, U., Sun, W. & Vesala, T. V., 2017, Proceedings of ‘The Centre of Excellence in Atmospheric Science (CoE ATM) - From Molecular and Biological processes to The Global Climate’ Annual Meeting 2017. Haapanala, P., Lintunen, A., Enroth, J. & Kulmala, M. (toim.). Helsinki: Finnish Association for Aerosol Research FAAR, s. 199-202 4 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; nro 202).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Nollakuitu hevosten jaloittelutarhojen N- ja P-kuormituksen vähentäjänä

Tuovinen, A-M., Kanerva, S. M., Alakukku, L. & Pietikäinen, J. M., 2017, Maaperätieteen päivät: Maaperä kiertotalouden perustana . Leppälammi-Kujansuu, J., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., H. S. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Suomen maaperätieteiden seura, Helsingin yliopisto elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Vuosikerta 71. s. 93-94 2 Sivumäärä (Pro terra; nro 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access
2016

Differences in Nitrous Oxide emissions among faba bean (Vicia faba L.) cultivars in a boreal climate

Lizarazo Torres, C. I., Esfahani, R., Simojoki, A. J. & Stoddard, F. L., 5 syyskuuta 2016, 14th ESA Congress Proceedings. Edinburgh, s. 29-30

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Potential of controlled drainage and sub-irrigation to manipulate groundwater table for mitigating acid loadings in Finnish acid sulfate soils

Virtanen, S. A., Uusi-Kämppä, J., Österholm, P., Bonde, A. & Yli-Halla, M. J., syyskuuta 2016, Drainage X: Proceedings of the Tenth International Drainage Symposium 7-9 September, 2016 Minneapolis, Minnesota. Strock, J. S. (toim.). St Joseph, MI: ASABE, s. 308-314 7 Sivumäärä 162521555

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

2015

Biohiilen vaikutus lieroihin: välttämistesti ja kenttäkoe karkealla hiedalla: Effects of biochar on earthworms: avoidance test and field trial in a boreal loamy sand

Tammeorg, P., Parviainen, T., Nuutinen, V., Simojoki, A., Vaara, E. & Helenius, J., tammikuuta 2015, VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit: Maaperä-Maapallon elävä iho. Leppälammi-Kujansuu, J., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Soinne, H. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 102-103 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Controlled drainage and sub-irrigation as a method to mitigate acid loading in Finnish acid sulfate soils

Virtanen, S., Uusi-Kämppä, J., Österholm, P. & Yli-Halla, M. J., 2015, Nordic view to sustainable rural development : Proceedings of the 25th NJF Congress. Zeverte-Rivza, S. (toim.). Riga: Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF), s. 178-181 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ericoid plants affect soil nitrogen forms and total nitrogen pools in boreal pine forest.

Ahvenainen, A. A., Kanerva, S. M., Adamczyk, B. W., Sietiö, O-M., Kieloaho, A-J. S., Smolander, A., Kitunen, V. & Heinonsalo, E. J., syyskuuta 2015, 5th International symposium on soil organic matter, September 20-24, 2015, Göttingen, Germany : abstracts. Göttingen: Georg-August-Universität, s. 176-177 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Maatalouskosteikosta poistetun sedimentin soveltuvuus fosforin pidättämiseen paljon helppoliukoista fosforia sisältävillä mailla

Laakso, J., Yli-Halla, M. & Uusitalo, R., 2015, VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit: Maaperä - Maapallon elävä iho. Leppälammi-Kujansuu, J., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Soinne, H. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 19-20 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Sub-irrigation and controlled drainage increase yields and mitigate acid loading in Finnish cultivated acid sulfate soils

Virtanen, S., Uusi-Kämppä, J., Ylivainio, K., Österholm, P. & Yli-Halla, M. J., lokakuuta 2015, Innover pour améliorer les performances de l'irrigation = Innovate to improve irrigation performance: Conférence Euro-Méditerranéenne sur L'irrigation ICID2015, 11-16 oct. 2005 Montpellier (France) = Euro-Mediterranean Conference on irrigation ICID2015. Montpellier: ICID, 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

2014

Chemical fractionation of sediment phosphorus

Lukkari, M. K., Leivuori, M. & Hartikainen, H. H., 4 toukokuuta 2014, Unknown host publication. s. 64-65 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Coupled processes affecting fluxes of greenhouse gases in agricultural soil

Simojoki, A., 2014, Extended abstracts of the scientific seminar: Coupled biogeochemical cycles and ecosystem services. Lehtoranta, J., Ekholm, P., Vihervaara, P. & Kortelainen, P. (toim.). Helsinki: Finnish Environment Institute (SYKE), s. 20-23 4 Sivumäärä (Reports of the Finnish Environment Institute; nro 21 / 2014).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Laskeutusallas-kosteikosta poistettavan sedimentin peltolevitys – Onko maatalouden kosteikkosedimentin fosforista kasvinravinteeksi?

Laakso, J., Uusitalo, R. & Yli-Halla, M., 2014, Maataloustieteen päivät 2014: [verkkojulkaisu]. Hakojärvi, M. & Schulman, N. (toim.). Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura, 6 Sivumäärä (Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja; Vuosikerta 2014, nro 30).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2013

Fluatsinamin käyttäytyminen maassa

Hakala, K., Tuomainen, P., Yli-Halla, M. & Hartikainen, H., 7 tammikuuta 2013, julkaisussa : Pro Terra. 61, s. 72-73 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Happamien sulfaattimaiden valumaveden asiditeetti ja alumiinipitoisuudet lysimetrikokeessa ja Söderfjärdenin koekentällä

Virtanen, S., Simojoki, A., Uusi-Kämppä, J., Österholm, P. & Yli-Halla, M., 7 tammikuuta 2013, julkaisussa : Pro Terra. 61, s. 112-113 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Laskeutusallas-kosteikosta poistettavan sedimentin peltolevitys

Laakso, J., Uusitalo, R. & Yli-Halla, M., 7 tammikuuta 2013, julkaisussa : Pro Terra. 61, s. 88-89 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Maatalouden menetelmien hiilensidonta kahdella tutkimusalueella Etiopiassa

Rimhanen, K., Kahiluoto, H., Yli-Halla, M. & Ketoja, E., 7 tammikuuta 2013, julkaisussa : Pro Terra. 61, s. 102-103 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Suomen kivennäismaapeltojen maannokset WRB-järjestelmän mukaan

Yli-Halla, M. & Nyborg, Å., 7 tammikuuta 2013, julkaisussa : Pro Terra. 61, s. 25-26 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Turvetuotannossa olleen sulfaattimaapohjaisen pellon ominaisuuksia

Mäkelä, J. & Yli-Halla, M., 7 tammikuuta 2013, julkaisussa : Pro Terra. s. 96-97 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Voidaanko happamien sulfaattimaiden kuormitusta vähentää säätämällä pohjaveden pinnan tasoa?

Uusi-Kämppä, J., Regina, K., Virtanen, S., Österholm, P., Mäensivu, M., Rosendahl, R., Yli-Halla, M., Ylivainio, K. & Turtola, E., 7 tammikuuta 2013, julkaisussa : Pro Terra. s. 110-111 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

2012

Aluminium and iron concentrations in pore water of an acid sulfate soil: the soil response to waterlogging

Virtanen, S., Simojoki, A. & Yli-Halla, M., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Conference : - Towards Harmony between Land Use and the Environment : Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, s. 153-155 3 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Analysis of fluazinam and its degradation in soil.

Hakala, K. P., Tuomainen, P., Yli-Halla, M. J. & Hartikainen, H. H., 2 heinäkuuta 2012, International Congress Eurosoil 2012. Bari Italy 2.-6. 7. 2012: Congress Book.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Biogeochemistry of selenium and food chain quality

Hartikainen, H., Ebrahimi, N., Owusu-Sekyere, A., Metzler, M. & Seppänen, M., 2012, Conference paper.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Effects of persistent subsoil compaction on soil air composition and nitrous oxide emission from arable soils

Simojoki, A., Regina, K., Alakukku, L., Keller, T., Silvennoinen, H. & Dörsch, P., 2012, NJF seminar 448 : Soil comaction – effects on soil functions and strategies for preventation. Alakukku, L., Kymäläinen, H-R. & Pienmunne, E. (toim.). Helsinki: Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF), s. 59-62 4 Sivumäärä (NJF Report ; Vuosikerta 8, nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Greenhouse gas emissions and nutrient losses to water from an acid sulfate soil with different drainage systems

Uusi-Kämppä, J., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Rosendahl, R., Virtanen, S., Yli-Halla, M., Ylivainio, K., Österholm, P. & Turtola, E., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Conference : - Towards Harmony between Land Use and the Environment : Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, s. 141-143 3 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Growth of reed canary grass in high moisture acid sulfate soils

Epie, K. E., Virtanen, S., Lammi, A., Simojoki, A. & Stoddard, F., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Conference, Vaasa, Finland 2012: - Towards Harmony between Land Use and the Environment : Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, s. 39-40 2 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Happamat sulfaattimaat -potentiaalinen kasvihuonekaasujen lähde?

Virtanen, S., Simek, M., Simojoki, A., Krištůfek, V. & Yli-Halla, M., 2012, Maataloustieteen Päivät 2012 : [verkkojulkaisu]. Schulman, N. & Kauppinen, H. (toim.). Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura, 6 Sivumäärä (Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja; nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

High moisture acid sulphate soil effects on reed canary grass

Epie, K. E., Virtanen, S., Simojoki, A. & Stoddard, F., 2012, Maataloustieteen Päivät 2012: [verkkojulkaisu]. Schulman, N. & Kauppinen, H. (toim.). Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura, 6 Sivumäärä (Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja; nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Korkeampi pohjaveden pinta ratkaisu happamien sulfaattimaiden päästöille?

Uusi-Kämppä, J., Ylivainio, K., Regina, K., Österholm, P., Rosendahl, R., Westberg, V., Virtanen, S., Yli-Halla, M. & Turtola, E., 2012, Maataloustieteen Päivät 2012 : [verkkojulkaisu]. Schulman, N. & Kauppinen, H. (toim.). Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura, 7 Sivumäärä (Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja; nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Macronutrient balance of a boreal Scots pine forest

Korhonen, J., Simojoki, A., Hari, P., Virtanen, S., Pihlatie, M. & Pumpanen, J., 2012, Proceedings of the Finnish Doctoral Programme in Atmospheric Composition and Climage Change ACCC annual meeting 9.-10.1.2012. Kulmala, M., Lauri, A., Brus, M. & Nieminen, T. (toim.). s. 37 1 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; nro 129).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Mapping acid sulfate soils in Finland: methods and results

Edén, P., Auri, J., Rankonen, E., Martinkauppi, A., Österholm, P., Beucher, A. & Yli-Halla, M., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Conference, Vaasa, Finland 2012 - Towards Harmony between Land Use and the Environment: Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, s. 31-33 3 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Microbial community in boreal acid sulfate soil: vertical distribution, activity assessment and potential for greenhouse gas emissions

Simek, M., Virtanen, S., Simojoki, A., Kristufek, V. & Yli-Halla, M., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Conference : - Towards Harmony between Land Use and the Environment : Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, s. 113-115 3 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Minimizing sulfide oxidation on acid sulfate farmlands by enhanced controlled drainage and subsurface irrigation

Österholm, P., Virtanen, S., Uusi-Kämppä, J., Rosendahl, R., Westberg, V., Mäensivu, M., Ylivainio, K., Yli-Halla, M. & Turtola, E., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Conference : - Towards Harmony between Land Use and the Environment : Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, Vuosikerta 56. s. 166-168 3 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nitrogen mineralization dynamics of meat bone meal and cattle manure as affected by the application of softwood chips biochar in soil

Tammeorg, P., Brandstaka, T., Simojoki, A. & Helenius, J., 2012, Maataloustieteen päivät: [verkkojulkaisu]. Schulman, N. & Kauppinen, H. (toim.). Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura, 7 Sivumäärä (Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja; nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Nitrous oxide emissions from acid sulfate soil at high and low groundwater level in a lysimeter experiment

Simojoki, A., Virtanen, S. & Yli-Halla, M., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Conference : - Towards Harmony between Land Use and the Environment : Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, s. 116-118 3 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Persistence of subsoil compaction and its effects on pore characteristics and gas transport

Berisso, F., Keller, T., Lamande, M., Iversen, B., Etana, A., Simojoki, A., Alakukku, L., Arvidsson, J., Forkman, J. & Schjønning, P., 2012, NJF seminar 448 : Soil comaction – effects on soil functions and strategies for preventation. Alakukku, L., Kymäläinen, H-R. & Pienmunne, E. (toim.). Helsinki: Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF), s. 55-58 4 Sivumäärä (NJF Report ; Vuosikerta 8, nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistus bioenergiakasvien avulla

Egilmez, P., Santanen, A., Stoddard, F., Mäkelä, P., Hartikainen, H., Yli-Halla, M. & Seppänen, M., 2012, Maataloustieteen päivät 2012: [verkkojulkaisu]. Schulman, N. & Kauppinen, H. (toim.). Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura, 4 Sivumäärä (Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja; nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Pohjaveden korkeuden vaikutus happaman sulfaattimaan dityppioksidiemissioihin lysimetrikokeessa

Simojoki, A., Virtanen, S. & Yli-Halla, M., 2012, Maataloustieteen päivät 2012: [verkkojulkaisu]. Schulman, N. & Kauppinen, H. (toim.). Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura, 4 Sivumäärä (Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja; nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Risk assessment and effects of soil compaction: Research chains at work

Schjønning, P., Keller, T., Lamande, M., Stettler, M., Lassen, P., Alakukku, L., Trond, B., Jarvis, N., Dörsch, P., Arvidsson, J., Simojoki, A., Iversen, B., Etana, A., Regina, K., Larsbo, M., Berisso, F., Jørgensen, M., Silvennoinen, H., Mossadeghi, M., Lilja, H. & 6 muuta, Breuning-Madsen, H., Greve, H., van den Akker, J., Rücknagel, J., Nielsen, J. & Pedersen, J., 2012, NJF seminar 448 : Soil comaction – effects on soil functions and strategies for preventation. Alakukku, L., Kymäläinen, H-R. & Pienmunne, E. (toim.). Helsinki: Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF), s. 13-16 4 Sivumäärä (NJF Report ; Vuosikerta 8, nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Subsoil compaction effects on N2O emissions – In situ manipulation experiments

Silvennoinen, H., Regina, K., Simojoki, A. & Dörsch, P., 2012, (NJF Seminar 448) Soil compaction- effects on soil functions and strategies for prevention: Helsinki, Finland, 6-8 March 2012. Alakukku, L., Kymäläinen, H-R. & Pienmunne, E. (toim.). Helsinki: Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF), s. 63-64 2 Sivumäärä (NJF Report; Vuosikerta 8, nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

The effect of the selenium soil application on selenium accumulation and yield of oilseed rape (Brassica napus L.) and wheat (Triticum aestivum L.)

Ebrahimi, N., Seppänen, M., Hajiboland, R. & Hartikainen, H., 2012, 12th Congress of the European Society for Agronomy Helsinki, Finland 20-24 August 2012: Abstracts. Stoddard, F. L. & Mäkelä, P. (toim.). Helsinki: European Society for Agronomy, s. 380 1 Sivumäärä (Maataloustieteiden laitoksen julkaisuja; nro 14).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

The effects of organic and inorganic selenium fertilizer on photosynthesis and yield of Brassica napus L.

Ebrahimi, N., Hartikainen, H., Hajiboland, R. & Seppänen, M., 2012, 7th PhD Student Conference 12-15 September 2012 Laulasmaa, Estonia: Abstract Book. Tartu: Scandinavian Plant Physiology Society, s. 38 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Varying depth of sulfidic materials: challenge to sustaainable management

Yli-Halla, M., Räty, M. & Puustinen, M., 2012, 7th International Acid Sulfate Soil Congerence Vaasa, Finland 2012 - Towards Harmonly between Land Use and the Environment: Proceedings volume. Österholm, P., Yli-Halla, M. & Edén, P. (toim.). Espoo: Geological Survey of Finland, s. 158-160 3 Sivumäärä (Geological Survey of Finland Guide; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Winter turnip rape as a nitrogen catch crop in high-leaching environment

Tuulos, A., Stoddard, F., Yli-Halla, M. & Mäkelä, P., 2012, 12th congress of the European Society for Agronomy Helsinki, Finland, 20-24 August 2012: Abstracts. Stoddard, F. & Mäkelä, P. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Department of agricultural sciences, s. 556-557 2 Sivumäärä (Maataloustieteiden laitoksen julkaisuja; nro 14).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Eurooppalaisten viljelysmaiden fosforinluovutuskyky

Hartikainen, H. & Simojoki, A., 2011, Mieli maassa - maa mielessä 40 v.: VI Maaperätieteiden päivien abstraktit. Soinne, H., Kähkönen, M., Merilä, P., Rankinen, K., Salo, T. & Esala, M. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 31-32 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 52).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Korkean pohjaveden vaikutus happamalta sulfaattimaalta purkautuvan valumaveden happamuuteen lysimetrikokeessa

Virtanen, S., Simojoki, A. & Yli-Halla, M., 2011, Mieli maassa - maa mielessä 40 v.: VI Maaperätieteiden päivien abstraktit. H. S., Kähkönen, M., Merilä, P., Rankinen, K., Salo, T. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 27-28 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 52).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Large carbon and nitrogen pools in subsoil of acid sulphate soils, a potential source for greenhouse gas emissions?

Virtanen, S., Šimek, M., Krištůfek, V., Simojoki, A. & Yli-Halla, M., 2011, 24th NJF Congress: Food, Feed, Fuel and Fun. Uppsala, s. 227 1 Sivumäärä (NJF Report; Vuosikerta 7, nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Märkyyden ilmaiseminen maannosnimien avulla

Yli-Halla, M., 2011, Mieli maassa - maa mielessä 40 v. : VI Maaperätieteiden päivien abstraktit. Soinne, H., Kähkönen, M., Merilä, P., Rankinen, K., Salo, T. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 18-19 (Pro Terra; nro 52).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Nitrous oxide emissions from acid sulphate soil at high and low ground water levels in a lysimeter experiment

Simojoki, A., Virtanen, S. & Yli-Halla, M., 2011, Book of Abstracts of the 24th NJF Congress "Food, Feed, Fuel and Fun - Nordic Light on Future Land Use and Rural Development": Uppsala, Sweden, June 14-16, 2011. Hultgren, J., Persson, P., Nadeau, E. & Fogelberg, F. (toim.). Uppsala: Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF), s. 225 (NJF Report; Vuosikerta 7, nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Responses of reed canary grass to high and low water content in acid sulphate soils

Epie, K. E., Virtanen, S., Simojoki, A. & Stoddard, F., 2011, 24th NJF Congress on Food, Feed, Fuel and Fun. Vuosikerta 7. s. 158

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen