Julkaisut 2009 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2018

Finland

Pauha, T., 2018, Yearbook of Muslims in Europe. Scharbrodt, O., Akgönül, S., Alibašić, A., Nielsen, J. & Racius, E. (toim.). Brill , Vuosikerta 9. (Yearbook of Muslims in Europe; Vuosikerta 9).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kun ryhmät kokevat toisensa uhkina – julkisen keskustelun virhepäätelmät

Liebkind, K., 2018, Oikeudenmukaisuuden ongelma. Häyry, M., Takala, T. & Ahola-Launonen, J. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 23-35 13 Sivumäärä 1

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Viestintä monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Nortio, E. K., Jasinskaja-Lahti, I. & Varjonen, S. A., 2018, Diplomaattinen viestintä. Melgin, E. & Nieminen, H. (toim.). Helsinki: ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, s. 28-37 10 Sivumäärä 2. (ProComma Academic; Vuosikerta 2018).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

“God never existed, and I was looking for him like crazy!”: Muslim Stories of Deconversion

Pauha, T. J. & Aghaee, A., 2018, Moving In and Out of Islam. van Nieuwkerk, K. (toim.). Austin: University of Texas Press

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Finland

Pauha, T., 2017, Yearbook of Muslims in Europe. Scharbrodt, O., Akgönül, S., Alibašić, A., Nielsen, J. & Racius, E. (toim.). Brill, Vuosikerta 8. s. 239–254 16 Sivumäärä (Yearbook of Muslims in Europe; Vuosikerta 8).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Intercultural Relations in Finland

Julkaisun otsikon käännös: Kulttuuriryhmien väliset suhteet SuomessaBrylka, A. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Renvik (Mähönen), T. A., 2017, Mutual Intercultural Relations. Berry, J. W. (toim.). Cambridge, University printing house: Cambrigde University Press, s. 105-124 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Kaksi vuosisataa suomalaista islamia

Pauha, T., Onniselkä, S. & Bahmanpour, A., 2017, Kaksi vuosisataa suomalaista islamia. Illman, R., Ketola, K., Latvio, R. & Sohlberg, J. (toim.). Kirkon tutkimuskeskus, s. 104–115 12 Sivumäärä (Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja; nro 48).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Suomi kansainvälistyy – entä sitten? Nuorten reaktioita kasvavaan kulttuuriseen moninaisuuteen

Renvik (Mähönen), T. A. & Celikkol, G., 2017, Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016. Myllyniemi, S. (toim.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, s. 123-135 13 Sivumäärä (NUORAn julkaisuja / Opetusministeriö; nro 56)(Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura; nro 189, Kenttä)(Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura; nro 111, Kenttä).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2016

Acculturation and Identity

Liebkind, K., Mähönen, T. A. E., Varjonen, S. A. & Jasinskaja-Lahti, I., 2016, Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, 2nd Edition. Sam, D. L. & Berry, J. W. (toim.). 2 toim. Cambrigde University Press, s. 30-49

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Finnish Studies on Islam: Themes and Approaches

Sakaranaho, T. H. & Pauha, T., 2016, Helsinki Study of Religions: A Reader. Hämäläinen, R., Pesonen, H. & Utriainen, T. (toim.). The Study of Religions, University of Helsinki, 22 Sivumäärä ( Uskontotiede; nro 17).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Health and Well-being

Sam, D. L., Jasinskaja-Lahti, I., Ryder, A. G. & Hassan, G., 2016, The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, 2nd edition. Sam, D. L. & Berry, J. W. (toim.). Cambridge: Cambrigde University Press, (Cambridge Handbooks in Psychology).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Kohtaamiset kompassina uudessa kotimaassa

Mähönen, T. A. & Yijälä, A., 16 elokuuta 2016, Culturas.fi/blogi. Helsinki: Cultura-säätiö

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Perhe muuttaa ja muuttuu. Pääkaupunkiseudun nuorten kokemuksia sukupolvisuhteiden muutoksista kotoutumisvaiheessa

Turjanmaa, K. E., Alitolppa-Niitamo, A. & Wikström, K., 2016, Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä: Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Kivijärvi, A. & Peltola, M. (toim.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, s. 53-66

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Ethnic identity, Pychology of

Liebkind, K., Mähönen, T. A., Varjonen, S. & Jasinskaja-Lahti, I., 2015, International Encyclopedia of Social and Behavioural Sciences, 2nd Edition. Wright, J. (toim.). 2 toim. Elsevier Scientific Publ. Co, Vuosikerta 8. s. 113-117

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finland

Pauha, T., 2015, Yearbook of Muslims in Europe . Scharbrodt, O., Akgönül, S., Alibašić, A. & Nielsen, J. (toim.). Brill, Vuosikerta 7. s. 209–225 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Identitet och etnicitet - och språk?

Liebkind, K. & Henning-Lindblom, A., 2015, Gruppspråk, samspråk, två språk: svenskan i Finland - i dag och i går. Tandefelt, M. (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, Vuosikerta I:2. s. 183-200 18 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 799).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Mikä selittää suomalaisten islam-vastaisuutta?

Pauha, T. J. & Ketola, K. H., 2015, Kohtaamisia: Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Hämäläinen, R. & Pesonen, H. (toim.). Helsingin yliopisto, s. 94-105 (Uskontotiede; nro 16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Predicting immigrant integration: Common denominators and individual trajectories

Mähönen, T. A., 2015, Participation, Integration, and Recognition: Changing Pathways to Immigrant Incorporation. Heikkilä, E., Kostiainen, A., Leinonen, J. & Söderling, I. (toim.). Turku: University of Turku, Institute of Migration , 10 Sivumäärä (Migration studies. C; nro 24).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen

Liebkind, K. & Solares, E. H. M., 2015, Samalta viivalta 9. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Steiner, T., Vainionpää, J. & Huttunen, R. (toim.). Juva: PS-kustannus, s. 13-38 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Språk och identitet ur ett socialpsykologiskt perspektiv: Language and Identity from a Social Psychological Perspective

Liebkind, K., 2015, Tala om mångfald! Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Creutz, K. & Helander, M. (toim.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan, Vuosikerta SSKH Meddelanden 79. s. 34-49

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Finland

Pauha, T. J. & Martikainen, T., 2014, Yearbook of Muslims in Europe, Volume 6. Nielsen, J. S., Akgönül, S., Alibas̆ic, A. & Račius, R. (toim.). Leiden: Brill , 218 Sivumäärä 11

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä

Seppälä, T., Jasinskaja-Lahti, I., Lipponen, J. & Liebkind, K., 2014, Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Myyry, L., Ahola, S., Ahokas, M. & Sakki, I. (toim.). s. 248-292 45 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2014, nro 18).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Ethnikai viszonyok Finnorszagban

Liebkind, K., 2013, Finnek_? Tanulmányok a multikulturális Finnországról. Domokos, J. (toim.). Gvór: Ambroobook Kiadó, Vuosikerta 1. s. 19-37 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perhe, nuoret ja maahanmuutto

Alitolppa-Niitamo, A. & Turjanmaa, K. E., 2013, Olemme muuttaneet - ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Alitolppa-Niitamo, A., Fågel, S. & Säävälä, M. (toim.). Väestöliitto

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Ryhmäsuhteet ja akkulturaatio

Mähönen, T. A. & Jasinskaja-Lahti, I., 2013, Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.). Helsinki: Gaudemus

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Two perspectives on diaspora migrant identities: The case of Ingrian Finns

Jasinskaja-Lahti, I., Mähönen, T. A., Varjonen, S., Arnold, L., Yijälä, A. & Jurva, K., 2013, Immigration: Policies, Challenges and Impact. Tartakovsky, E. (toim.). Nova Science Publishers

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Introduction

Masten, A. S., Liebkind, K. & Hernandez, D. J., 2012, Capitalizing on Migration: The Potential of Immigrant Youth. Masten, A. S., Liebkind, K., Hernandez, D. J. (toim.). New York: Cambridge University Press, s. 1-13 (The Jacobs Foundation Series on Adolescence).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Johdanto

Holli, A., Jasinskaja-Lahti, I., Kuosmanen, P. K., Mäki, K., Sinnemäki, A. & Valkeapää, A., 19 tammikuuta 2012, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys 2010-2011. Valkeapää, A. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 2-7

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Pohdinta

Valkeapää, A., Jasinskaja-Lahti, I., Kuosmanen, P. K., Holli, A., Mayer, M. K. & Nevalainen, L., 19 tammikuuta 2012, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys 2010-2011. Valkeapää, A. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 39-41

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Reminiscing Television: Media Ethnography, Oral History and Finnish Third Generation Media History

Kortti, J. P. & Mähönen, T. A., 2012, SAGE biographical research : Volume II: Biographical Interviews, Oral Histories and Life Narratives. Goodwin, J. (toim.). 1 toim. London: Sage, Vuosikerta 2012. (SAGE library of research methods).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ryhmienväliset suhteet yhteiskunnallisessa sosiaalipsykologiassa

Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2012, Sosiaalipsykologian sukupolvet. Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (toim.). Tampere: Vastapaino

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Specifying social psychological adaptation of immigrant youth: Social identity, intergroup attitudes, and intergroup interactions

Liebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2012, Capitalizing on Migration: The Potential of Immigrant Youth. Masten, A. S., Liebkind, K. & Hernandez, D. J. (toim.). Cambridge University Press, s. 203-229 (The Jacobs Foundation Series on Adolescence).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Social psychology

Liebkind, K., 2010, Handbook of language and ethnic identity: Volume 1: Disciplinary and regional perspectives. Fishman, J. A. & García, O. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 18-31 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Editors' introduction

Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation : the cornerstones of intercultural encounters . Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 7-12 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Ethnic identity and acculturation

Liebkind, K., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation: the cornerstones of intercultural encounters (First published in :The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, Edited by David L. Sam, John W. Berry 2006). I. J-L. . T. A. M. . . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 13-38 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Intergroup attitudes among majority and minority groups

Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation: the cornerstones of intercultural encounters. I. J-L. . T. A. M. . . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 111-124 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The adjustment of highly skilled international professionals in Helsinki

Yijälä, A., Likki, T., Stein, D. & Jasinskaja-Lahti, I., 2009, Founding the European chemicals agency: the perspectives of the employees and the authorities of the city of Helsinki. I. J-L. M. L. . . (toim.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 19-113 95 Sivumäärä (Tutkimuksia ; nro 2009:7).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

There is a difference: a discourse analytic study on the social construction of Finnishness and Finnish identity

Varjonen, S., Arnold, L. & Jasinskaja-Lahti, I., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation: the cornerstones of intercultural encounters. I. J-L. . T. A. M. . . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 52-66 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

There is a difference : a discourse analytic study on the social construction of Finnishness and Finnish identity

Varjonen, S., Arnold, L. & Jasinskaja-Lahti, I., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation : the cornerstones of intercultural encounters. Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A. (toim.). s. 52-66 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu