Julkaisut

2010

Arjen sosiaalipsykologia

Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M., 2010, Helsinki: WSOYpro. 345 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Social representations: the heart of community psychology

Sakki, I., Kassea, R., Vauhkonen, T. & Pirttilä-Backman, A-M., 2010, Community psychology: new developments. Lange, N. & Wagner, M. (toim.). New York: Nova Science Publishers, s. 67-91 25 Sivumäärä (Psychology research progress series).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2011

Ethical and unethical food. Social representations among Finnish, Danish and Italian students

Julkaisun otsikon käännös: Suomalaisten, tanskalaisten ja italialaisten opiskelijoiden eettisen ja epäeettisen ruoan sosiaaliset representaatiot. Mäkiniemi, J-P., Pirttilä-Backman, A-M. & Michelle, P., huhtikuuta 2011, julkaisussa : Appetite. 56, 2, s. 495-502

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Reciprocity of trust in the supervisor–subordinate relationship: The mediating role of autonomy and the sense of power

Seppälä, T., Lipponen, J., Pirttilä-Backman, A-M. & Lipsanen, J. O., joulukuuta 2011, julkaisussa : European Journal of Work and Organizational Psychology. 20, 6, s. 755-778

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

A trust-focused model of leaders' fairness enactment

Seppälä, T., Pirttilä-Backman, A-M. & Lipsanen, J. O., tammikuuta 2012, julkaisussa : Journal of Personnel Psychology. 11, 1, s. 20-30

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Change-oriented organizational citizenship behaviour: An interactive product of openness to change values, work unit identification and sense of power

Seppälä, T., Lipponen, J., Bardi, A. & Pirttilä-Backman, A-M., maaliskuuta 2012, julkaisussa : Journal of Occupational and Organizational Psychology. 85, 1, s. 136-155 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Historia ja nykyhetki sosiaalipsykologiassa

Sakki, I., 2012, Sosiaalipsykologian sukupolvet. Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (toim.). Vastapaino

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kansakunnan sosiaalipsykologiaa: Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma

Sakki, I. H. & Cottier, P. J., 2012, julkaisussa : Psykologia. 47, 5-6, s. 369-382 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Leader Fairness and Employees’ Trust in Coworkers: The Moderating Role of Leader Group Prototypicality

Seppälä, T., Lipponen, J. & Pirttilä-Backman, A-M., tammikuuta 2012, julkaisussa : Group Dynamics. 16, 1, s. 35-49

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Luottamus ja sosiaalipsykologisen selittämisen tasot

Seppälä, T., Olakivi, A. & Pirttilä-Backman, A-M., 2012, julkaisussa : Psykologia. 5-6, s. 334-343 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sosiaalipsykologia 50 vuotta

Helkama, K., Pirttilä-Backman, A-M. & Liebkind, K., 2012, julkaisussa : Psykologia. 5-6, s. 433-440 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Tiedon sosiaalipsykologia

Pirttilä-Backman, A-M., 2012, Sosiaalipsykologian sukupolvet. Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (toim.). Vastapaino, 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Viaton uhri vai vahva nainen? Väkivallan uhreina olleiden naisten sukupuolistunut identiteetti väkivaltakertomuksissa

Venäläinen, S., 2012, julkaisussa : Naistutkimus. 2/2012, s. 5-16 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2013

A bio-objects approach to biosecurity: the “mutant flu” controversy as a bioobjectification process

Cañada, J. A., joulukuuta 2013, julkaisussa : Croatian Medical Journal. 54, 6, s. 592-597 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Categorías identitarias espaciales para la comprensión de las controversias públicas: análisis de su empleo en Cataluña a propósito de los debates sobre el agua en España

Juan C., A., Cañada, J. A., Montserrat, R. & Miquel, D., huhtikuuta 2013, julkaisussa : Universitas Psychologica. 12, 2, s. 375-389 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Gender asymmetry and human rights in Cameroon

Sakki, I., Kassea, R. & Pirttilä-Backman, A-M., helmikuuta 2013, Human Rights: Theory, Developments, and Ethical Issues. Plevak, D. J. (toim.). Nova Science Publishers, 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

How is the Acceptability of an Advertisement Determined?

Pirttilä-Backman, A-M. & Kassea, R., 2013, Perspectives of Gender and Language in Cameroonian Contexts. Atanga, L. L. (toim.). Langaa Research & Publishing CIG, 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sosiaalipsykologit ovat päteviä koulukuraattoreiksi

Pirttilä-Backman, A-M., Ruusuvuori, J. E. & Hänninen, V., 29 marraskuuta 2013, julkaisussa : Helsingin Sanomat.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

The Endorsement of the Moral Foundations in Food-Related Moral Thinking in Three European Countries

Mäkiniemi, J-P., Pirttilä-Backman, A-M. & Pieri, M., 2013, julkaisussa : Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 26, 4, s. 771-786

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Väkivallan sukupuoli iltapäivälehdissä

Venäläinen, S., 2013, julkaisussa : Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. 36, 3-4, s. 23-39 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2014

Ankkurointi, naturalisointi ja muutos sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa.

Sakki, I. & Menard, R., marraskuuta 2014, Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Ahokas, M., Ahola, S., Myyry, L. & Sakki, I. (toim.). Gaudeamus, (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2014, nro 14).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Arkea ja pyhää - Tervolan seurakunnan historia

Hakoköngäs, E., 2014, 1 toim. Tervola: Tervolan seurakunta. 207 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus

Myyry, L. (toim.), Ahola, S. (toim.), Ahokas, M. (toim.) & Sakki, I. (toim.), 2014, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2014, nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Miten tutkia sosiaalisia representaatioita?

Sakki, I., Mäkiniemi, J-P., Hakoköngäs, E. & Pirttilä-Backman, A-M., 2014, julkaisussa : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 51, 4, s. 317-329 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Petsamolaisten ja Varejoen kylän historiasta

Hakoköngäs, E., 2014, julkaisussa : Petsamolaista. 39, s. 10-13 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Ruokariskit ja -asiantuntijat ruokaskandaalien aikakaudella

Ahola, S., Bäckström, A. M. E. & Mäkiniemi, J-P., 2014, Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Myyry, L., Ahola, S., Ahokas, M. & Sakki, I. (toim.). s. 113-129 (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2014, nro 18).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Social representation of new foods among European students

Mäkiniemi, J-P., Bäckström, A. M. E., Ahola, S., Pieri, M. & Pirttilä-Backman, A-M., 2014, julkaisussa : British Food Journal. 116, 12, s. 1921-1930

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Social representations of European integration as narrated by school textbooks in five European nations

Sakki, I., 2014, julkaisussa : International Journal of Intercultural Relations. 43, Part A, November 2014, s. 35-47 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Beyond and within public engagement: a broadened approach to engagement in biobanking

Cañada, J. A., Tupasela, A. M. & Snell, K., 2015, julkaisussa : New Genetics and Society. 34, 4, s. 355-376 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Constructing populations in biobanking

Tupasela, A. M., Snell, K. & Canada, J. A., 2015, julkaisussa : Life Sciences, Society and Policy. 11, 5

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Historiallista näkökulmaa suomalaiseen sosiaalipsykologiaan [kirja-arvostelu]

Hakoköngäs, J. E., 2015, julkaisussa : Psykologia. 50, 3, s. 234-236 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Human values and non-adherence to doctors’ instructions across Europe

Ahola, S., 2015, julkaisussa : Journal of Applied Social Psychology. 45, 4, s. 214–225 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Jälleen kolumni pakolaisista?

Pettersson, K. M. E., 2015, julkaisussa : Amnesty : Suomen osaston jäsenlehti. 4

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Löydettyjen kuvien taika

Hakoköngäs, E., maaliskuuta 2015, julkaisussa : Kaltio. 71, 1, s. 36-39 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Naiset väkivallan tekijöinä iltapäivälehdissä - hoivaavuus ja vahingoittavuus toiminnan ja olemuksen tyyleinä

Venäläinen, S. M., 2015, Uhri, demoni vai harhainen hullu? Väkivaltainen nainen populaarikulttuurissa. Mäntymäki, T. (toim.). University of Vaasa, 24 Sivumäärä (Vaasan yliopiston julkaisuja; nro Tutkimuksia 303).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Rautateiden kenraali - Harald Roos

Hakoköngäs, E., 2015, Helsinki: Pääjohtaja H.Roosin säätiö. 60 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Serge Moscovici 14.6.1925 - 15.11.2014

Pirttilä-Backman, A-M. & Menard, R., 2015, julkaisussa : Psykologia. 50, 1, s. 67 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Stability and Change in the Representations of Female Politicians in Cameroon

Sakki, I. H., 2015, julkaisussa : Papers on Social Representations. 24, 1, s. 4.1-4.28

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Teemanumeron johdanto: Sosiaalipsykologisia avauksia rikollisuuteen

Venäläinen, S. M., 2015, julkaisussa : Psykologia. 50, 06, s. 404-405 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Vankilateatteri: muutoksen mahdollistaja?

Pirttilä-Backman, A-M., Menard, L., Silfver-Kuhalampi, M. K. & Myyry, L. H., joulukuuta 2015, julkaisussa : Psykologia. 50, 6, s. 406-417 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Banal Nostalgia: Shaping Collective Memories In Advertisements

Hakoköngäs, J. E., 2016, julkaisussa : Psychology & Society. 8, 1, s. 39-56 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Discursive Constructions of Otherness in Populist Radical Right Political Blogs

Sakki, I. & Pettersson, K., 2016, julkaisussa : European Journal of Social Psychology. 46, 2, s. 156-170 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Henkilökohtaiset tietokäsitykset ja yhteiset arkiteoriat

Pirttilä-Backman, A-M. & Ahola, S., 2016, Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Kallio, E. (toim.). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 135-153 (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Neljä pohjoista yhteisöä – suomalaisen valokuvaetnografian historiaa

Hakoköngäs, J. E., 2016, julkaisussa : Elore. 23, 2, 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Políticas en stand-by: biogobernanza de emergencias biológicas y escenarios virtuales de bioseguridad

Canada, A. J. A., 2016, Biossegurança e Biopolítica no Século XXI. Maraschin, C. & Tirado Serrano, F. J. (toim.). Porto Alegre: Abrapso Editora, s. 87-112 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Raising European Citizens: Constructing European Identities in French and English Textbooks

Sakki, I. H., 2016, julkaisussa : Journal of Social and Political Psychology. 4, 1, s. 444-472

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Stigma, Marginalization and Psychosocial Wellbeing of Orphans in Rwanda: Exploring the Mediation Role of Social Support

Caserta, T. A., Pirttilä-Backman, A-M. & Punamäki-Gitai, R-L. E., 2016, julkaisussa : AIDS Care. 28, 6, s. 736-744 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto