Tutkimusyksiköt

Anatomian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

BioMag-laboratorio

Clinicum

Yksikkö: Instituutio

CEACG-yksikkö

Sosiologia

Yksikkö: Tutkimusryhmät