Julkaisut 1924 2025

Suodatin
Kandidaatintutkielma
2009

Причастный таксис в русском языке

Krapivina, K., 20 kesäkuuta 2009, 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Open access
2008

Makeutusaineet ja niiden vaikutukset ihmiselimistöön

Herranen, J., 2008

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Monileiketietokonetomografian dosimetria

Lampinen, A., 2008

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Varhaisen Aurinkokunnan dynamiikka Nizzan mallin mukaan

Erkkilä, H., 2008, 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Waring-Hilbertin lause

Vesalainen, E., 2008

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

2007

Ben Sira ja stoalaisuus

Töyräänvuori, J., 2007, 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Bosnian sodan vaikutukset Balkanin naiskaupan kasvuun 1990-luvulla

Ranta, K. M., joulukuuta 2007

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Étude sur le vocabulaire des ballades en jargon de François Villon

Nummi, J. T., 2007, 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Igenkänning av släktingar – altruism och undvikande av inavel.

Hällfors, M., 2007, Helsinki. 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Koulupuutarhatoiminta kestävän kehityksen kasvatuksena

Laaksoharju, T., 2007, 57 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Maan rakenteen tutkiminen timanttipuristimen avulla

Heinonen, S., 2007, Helsinki. 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Orgaaniset nitraatit sepelvaltimotaudin hoidossa

Kenttä, M. & Mattila, S., huhtikuuta 2007, 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Polybromatut palonestoaineet

Pernaa, J., 2007, 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

2006

Aatelisunivormu: suomalainen aatelismies keisarivallan vaatteissa

Snellman, A., 2006, Helsingin yliopisto. 75 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Effects of Jhum Cultivation on Native Flora of Sapchhari and Kutukchhari Union of Rangamati Hill Tracts

Chakma, D., 2006, 70 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Faerie Folklore in Medieval Tales - An Introduction

Loponen, M., 14 helmikuuta 2006

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Hardy-Littlewoodin maksimaalifunktion ominaisuuksia

Perälä, A. I., 2006

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Merkityskamppailu: Populaarimusiikki ja länsimaiselle yhteiskunnalle heitetty haaste

Pyrhönen, N. J., 9 helmikuuta 2006, Helsinki: University of Helsinki. 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Tarkkaavaisuutta mittaamassa - ACT-testin yhteys työmuistiin ja koulumenestykseen

Lintuvuori, M., 2006, 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

2005

Perspektiv på språkprocessering: Disambiguering av ord och automatisk sammanfattning

Fagerholm, F., 9 toukokuuta 2005, 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Open access
Tiedosto

Petăr Beron ja bulgarian kirjakielen kehitys

Wahlström, M., 2005, Helsinki. 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

2004

Aphis fabae (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Aphididae) komplekso amarų morfometriniai tyrimai

Budaviciute, S., 2004

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Logos Heideggerin hermeneuttisen tilanteen konstituutiossa

Miettinen, T., 2004

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

2003

Eksistenssi unessa: Ludwig Binswangerin käsitys unista ja ihmisenä olemisesta

Grahn, M., 2003

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Internet ja kansalaistoiminta: Internetin hyödyntäminen nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminnassa

Myllyviita, A. A., 2003, 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Symboliset musiikkihakumenetelmät

Turkia, M., 17 maaliskuuta 2003, Helsinki: Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos. 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

2002

Describing Grammaticalization by the Cognitive Framework: A Case Study of the Finnish Stative Locatives

Sinnemäki, K. & Juha, Y., 2002, 79 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

2001

Så föds Radio Mårran: Mediekunskap i teorin och praktiken

Haavisto, C., 2001

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

1999

Conflicts in Environmental Discourse: Evaluating the Preparation of Natura 2000 in Finland

Pyhälä, A. A., 1999

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Päihteidenkäytön taustalla olevat muutokset aivojen viestinvälityksessä

Ojanen, S., 1999, 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

Tiedosto
1998

Kvinnors depression

Huhtala, A. M., 1998

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

1996

The Eucharist of the Jerusalem Church in the Mystagogical Catecheses of St Cyril

Day, J., 1996

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

1983

Sosiaalityön tyydyttävyydestä ja rasittavuudesta

Törrönen, M., 1983, Helsinki. 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet

1972

Mateen (Lota lota L.) ravinnosta, kasvusta ja kudusta

Lehtonen, H., 1972, Helsingin yliopisto. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet