Julkaisut 1924 2025

Suodatin
Pro gradu
2019

Aika, valta ja vastuu - Asiantuntijoiden esimiesten näkökulmia ajanhallintaan

Jumppanen, A., 31 toukokuuta 2019, Vaasa: Aapo Jumppanen. 121 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki – a user perspective

Julkaisun otsikon käännös: Kaupunkipyörät osana kaupunkiliikkumista Helsingissä – käyttäjänäkökulmaWillberg, E., 2019, Helsinki. 94 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access

Työnantajajärjestöjen poliittinen edustuksellisuus: tapaustutkimuksena Metsäteollisuus ry

Aitonurmi, J., toukokuuta 2019, 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2018
Open access

Atmospheric tomography in wide-field adaptive optics

Nousiainen, J. A. J., 4 maaliskuuta 2018, Helsingin yliopisto. 65 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access

Fennoskandian arktis-alpiinisen kasvilajiston levinneisyys

Rissanen, T., toukokuuta 2018, 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access

Kuinka monesta tehdään yksi: Uuden maailmanjärjestyksen salaliittoteorioiden myyttiset diskurssit

Saarinen, T., 2018, 93 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Precision Treatment of Acute Myeloid Leukemia: Predictive Response Biomarkers for BET inhibitor JQ1

Saad, J., 27 syyskuuta 2018, 63 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Reviving Tradition at the Olufuko Festival 2016: Girls’ Initiation Ritual in Contemporary Namibia

Kuoppala, S. K., 2018, 80 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Secretion of bacteriocins in Leuconostoc carnosum 4010

Cai, Y., 12 kesäkuuta 2018, 101 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Somatostatin-expressing neurons in the Bed Nucleus of the Stria Terminalis

Julkaisun otsikon käännös: Pääterihmaston tyvitumakkeen somatostatiinia ilmentävät hermosolutElsilä, L., 23 tammikuuta 2018, Helsinki. 74 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access
Open access

Turbulence measurements in the water-side boundary layer of a boreal lake

Julkaisun otsikon käännös: Turbulenssimittaukset havumetsävyöhykkeen järven vedenpuoleisessa rajakerroksessaVähä, A., marraskuuta 2018, 59 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Young Okinawans' language attitudes and the Ryukyuan language revitalisation

Santalahti, S., 2018

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2017
Open access

Bulgarian Cultural Identity, Balkanism and Self-colonisation in Bulgarian TV Series Staklen dom (2010-2012)

Pritup, D., 2017, 71 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access

Economics of boreal conifer species in continuous cover and clearcut forestry

Parkatti, V-P. M., huhtikuuta 2017, Helsinki. 46 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Effect of biochar on microbial biomass and biological nitrogen fixation

Ribeiro Moreira de Assumpcao, C., toukokuuta 2017, 58 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Evaluation of the stability of cytochrome P450 immobilized enzyme microreactors

Julkaisun otsikon käännös: Immobilisoitujen sytokromi P450 -entsyymi- mikroreaktorien stabiiliuden arviointiPihlaja, T., 2017, Helsinki: Tea Pihlaja. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Interpreting the biosensor data of biomolecular interactions

Multia, E., 9 lokakuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry. 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Jouhko ja Kostja Huotarisen runokorpukset: Tutkimus kahden vienankarjalaisen tietäjän myyttisestä tiedosta.

Karlsson, T., huhtikuuta 2017, Helsinki: Karjalan sivistysseura. 103 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Kilpailukyky ja Sitra. Kilpailukyvyn käsite Sitran perustamisvaiheessa 1966–1967

Houni, T., 4 lokakuuta 2017, Helsingin yliopisto. 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Kun mies rakastaa naista: heteroseksuaalisuus antiikin kreikkalaisissa romaaneissa

Asikainen, H. J. S., 2017, 109 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Lintujen lait: eläin 600–500-lukujen kreikkalaisessa runoudessa

Kaski, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto, maailman kulttuurien laitos. 125 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Maaginen noste? Seurantatutkimus elämänfilosofiseen Pafos-seminaariin osallistuneiden hyvinvoinnin muutoksesta.

Laurell, J., 12 kesäkuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Metadiscourse in Online Opinion Texts: Exploring variation within a genre

Biri, Y. I., lokakuuta 2017, University of Helsinki.

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää?

Priklopil, L., 2017, 118 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Tiedosto

Moniäänistyvä uskonnon oppikirja

Satokangas, H. A., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Opetussuunnitelma subjektivoivana hallinnan teknologiana

Holmberg, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 71 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

ORGANISATORINEN LUOTTAMUS YLIOPISTON MONITILOISSA

Kortesoja, L., 7 kesäkuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 52 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Seeking criteria for biodiversity roofs under Finnish conditions

Liao, W., 2017, 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Sosiaalinen pääoma opettajayhteisössä: Kokemuksia kaupunkilaisesta kyläkoulusta

Juvonen, S., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 98 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla

Maksniemi, E., huhtikuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon

Lampi, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

The psychological battlefield: Lord Kitchener’s middle-class volunteers in the Great War

Pöysä, A., 11 syyskuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 75 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Using element-level website usage data to improve online learning materials and predict learning outcomes

Leppänen, L., kesäkuuta 2017, University of Helsinki. 79 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Verkkomateriaalit yliopistotason matematiikan opintojen tukikeinona

Nieminen, J. H., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 114 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access