Julkaisut 1971 2020

Suodatin
Tutkimusraportti
2

Megatrends in Africa

Hakala, E., 0002, (Valmisteltavana)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1980

markkinoinnin toimivuusselvitys

Saarsalmi Meeri, Hyvönen Saara & Rahikainen Eija, 1980, 159 Sivumäärä (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-47)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1981

Järviruoko energiakasvina. Tuotosarvio, tekniset mahdollisuudet ja ympäristönsuojelu

Isotalo, I., Kauppi, P. E., Ojanen, T., Puttonen, P. K. & Toivonen, H., 1981, 48 Sivumäärä (Vesihallituksen julkaisuja; nro 210)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1982

Emäntien ja isäntien järjestöosallistuminen: Naisen asema maataloudessa -tutkimusprojekti. Osaraportti VI

Köppä, T., 1982, Espoo: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 64 Sivumäärä (Raportteja ja artikkeleita / Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos; nro 21)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Heikkolaatuisen leipävehnän käyttö

Salovaara, H. O., Korkman, M., Huttunen, R. & Koskinen, K., 1982, Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. 14 Sivumäärä (Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. Tiedontantoja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1984

Rikin, raudan, aluminiumin ja mangaanin huuhtoutuminen kolmen happaman sulfaattimaaprofiilin kerrosnäytteistä

Yli-Halla, M. & Hartikainen, H., 1984, Hki: Vesihallitus. 35 Sivumäärä (Vesihallituksen monistesarja; nro 235)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1985

Korkeimman maatalousopietuksen kehittämistarpeet

Ollila, P., 1985, 72 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Miksi pyrkiä opiskelemaan agronomiksi?

Ollila, P., 1985, 11 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 20)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Nuoret Agronomit ja opiskelu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Ollila, P., 1985, 52 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 19)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Työryhmädelfoitutkimus tärkeimpien sidosryhmien käsityksistä koskien korkeimman maatalousopetuksen kehittämistarpeita

Ollila, P., 1985, 32 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1986

Aktiivilietemenetelmän rihmamaisten mikro-organismien aiheuttama 'bulking'-ilmiö Alkon Rajamäen tehtailla

Lundell, T., 1986, Rajamäki: Oy Alko Ab. 93 Sivumäärä (Alkon tutkimus- ja kehitystoiminta; nro A-31005)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maatalouden kehittäminen Kymenlaaksossa: Kehittämistoimenpiteiden kohdentumisen parantaminen segmentoinnin avulla

Ollila, P., 1986, 77 Sivumäärä (HY/Taloustieteen laitos; Vuosikerta 1986/24)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The Selling Frequency of Forest Owners: A Sequential Binary Analysis.

Ollikainen, M. & Salonen, H., 1986, The Finnish Forest Research Institute. (Reports)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1987

Kunnan elinkeinopolitiikka: käsitteellisiä rakennusosia elinkeinopolitiikan suunnitteluun, toteutukseen ja tutkimiseen

Ollila, P., 1987, 140 Sivumäärä (HY Taloustieteen laitos; Vuosikerta Julkaisuja, nro 1987/27)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Milk producer price formulation and its effect on market coordination

Ollila, P., 1987, (Agricultural Economics Staff Paper; nro 87-71)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1988

Osuustominnan tutkimuksen uudet mahdollisuudet

Ollila, P., 1988, Helsinki. 8 Sivumäärä (PTT -katsaus; Vuosikerta 1988, nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1989

Suomalaisten metsäalan tutkimusten löytyvyys eräistä kansainvälisistä tietokannoista

Siirala, E., 1989, Helsinki. 24 Sivumäärä (Helsingin yliopiston metsäkirjaston julkaisuja; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1990

Maaseudun sivuelinkeinojen markkinointiongelmat

Ollila, P., Husu, M. & Teppo, A-M., 1990, 161 toim. Helsinki. 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maaseudun sivuelinkeinojen markkinointiongelmat

Ollila, P., Husu, M. & Teppo, A-M., 1990, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maataloustuotteiden markkinajärjestelmien kehittäminen

Ollila, P., 1990, 14 toim. Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Marknader, konkurrens och kooperativa företag

Ollila, P., 1990, 6 Sivumäärä (SLU Dokumentation; Vuosikerta 1990, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Vähittäiskaupan kilpailukäyttätymisen puitteet: tutkimus kaupparyhmittymien sisäisistä suhteista päivittäistavarakaupassa

Hyvönen, S., 1990, 111 Sivumäärä (Kilpailuviraston selvityksiä 1/1990)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1991

Markkinajärjestelmät ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen

Ollila, P., 1991, 5 Sivumäärä (Kunta- ja aluekehitysosasto; Vuosikerta 1991, nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Osuustoimintainstituutin perustamissuunnitelma

Köppä, T., Skurnik, S., Suomela, K. & Muttilainen, O., 1991, Helsingin yliopisto. 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Single vs. Dual Sourcing: An Examination of Retailer Purchasing Decisions in a Closed Market

Chatterjee Sharmila., Hyvönen Saara. & Anderson Erin, 1991, 32 Sivumäärä (Working Paper No. 91-037, Marketing Department, The Wharton School of the University of Pennsylvania )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1992

Channel Member Commitment: An Investigation of Finnish Wholesaler-Retailer Dyads

Hyvönen, S., 1992, 26 Sivumäärä (Working Papers W-4, Helsinki School of Economics and Business Administration)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Maatalouskaupan toimintaympäristö: - muutokset ja vaikutukset maatlouskaupan tulevaisuuteen

Ollila, P., 4 marraskuuta 1992, Hauho: Kesko Oy. 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Patterns of Strategy and Their Relationship to Organizational Performance: An Investigation of Food Manufacturing Firms in a Closed Market

Hyvönen, S., 1992, 24 Sivumäärä (Working Papers W-8, Helsinki School of Economics and Business Administration)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Perceived Trust and Long-term Contracts: The Case of Finnish Food Retailers

Hyvönen, S., 1992, 34 Sivumäärä (Working Papers F-302, Helsinki School of Economics and Business Administration)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Strategiat, neuvotteluvoima ja toiminnan tuloksellisuus: elintarviketeollisuustutkimus

Hyvönen, S., 1992, 108 Sivumäärä (Kilpailuvirasto, Selvityksiä 3/1992)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1993

Basic Setting for the Analysis of Transaction Costs

Ollila, P. & Staatz, J., 18 maaliskuuta 1993

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kaupunkiseudut kokovartalokuvassa

Pylkkänen, P., 1993, 50 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The Development of Competitive Advantage: An Identification of Competitive Strategy Patterns in Food Manufacturing Firms

Hyvönen, S., 1993, 141 Sivumäärä (The Helsinki School of Economics and Business Administration, Publications B-131)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tulliliitot, vapaakauppa ja protektionismi: Euroopan taloudellinen yhdentyminen historiallisesta näkökulmasta

Heinonen, V., 1993, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 22 Sivumäärä (Keskustelualoitteita; nro 9/1993)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Ihminen arikielämän rakenteisiin uponneena: Fernand Braudel kulutuksen tutkijana

Heinonen, V., 1994, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 24 Sivumäärä (Keskustelualoitteita; nro 13/1994)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kastelun ja lannoitustavan vaikutus nuoren herukkakasvuston ravinnetalouteen, versoston kasvuun ja satoon: kenttäkoe musta-, puna-, ja valkoherukoilla 1990-1993

Niskanen, R., Palonen, P., Matala, V. & Voipio, I., 1994, Helsinki: Helsingin yliopiston kasvintuotantotieteen laitos. 137 Sivumäärä (Puutarhatieteen julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin

Pirttilä-Backman, A-M. & Vesala, K., 1994, Department of Social Psychology, University of Helsinki. 166 Sivumäärä (Research reports / Department of Social Psychology, University of Helsinki)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Pienyritysten yhteistoiminta ja kilpailuasema: typologia yhteistyösuuntautuneista ja irtaantumishakuisista vähittäiskaupoista

Hyvönen Saara & Kupiainen Terri, 1994, 107 Sivumäärä (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-192)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Family Farm as Governance Structure in Agriculture: Towards the Experiment

Ollila, P., 1995, 2 toim. Uppsala.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kalataloudellisten velvoitetarkkailujen ongelmia ja kehittämisvaihtoehtoja Uudenmaan läänissä

Rahikainen, M., 1995, Helsinki. 68 Sivumäärä (Kala- ja riistahallinnon julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maaseudun pienyritysten strategiat, muutoskyvykkyys ja tuloksellisuus

Hyvönen Saara, Kupiainen Terri & Pietikäinen Petri, 1995, 70 Sivumäärä (Tiedonantoja 201. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

The Finnish technical assistance component to Lithuanian agriculture

Ollila, P., 1995, Ministry for Foreign Affairs. 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Ympäristöverot verotulojen lähteenä

Määttä, K. & Ollikainen, M., 1995, [Helsinki]. 132 Sivumäärä (Selvitys / Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1996

Description of Chinese Family Farm Organization in Zhejiang Province

Ollila, P., 1996, East Lansing, Mi.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti