Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
2020

Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020

Pylkkänen, P., Hyyryläinen, T., Rannanpää, S., Pyykkönen, S., Heikkinen, B., Koivisto, A. & Ranta, T., 2020, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 290 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; Vuosikerta 2020, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Politiikkasuositus: Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista

Hukkinen, J., 6 huhtikuuta 2020

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu

Kokko, K., Pihalehto, M., Tuomainen, J., Linna, T., Kautto, P., Pyy, O. & Vähä, E., 18 maaliskuuta 2020, Valtioneuvoston kanslia. 281 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2020, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

2019

03 - I SEE module guide

Fantini, P., Branchetti, L., Cutler, M., Laherto, A., Levrini, O., Palmgren, E. K., Tasquier, G. & Wilson, C., elokuuta 2019, ISEE, European Union. 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

04 - Case studies: I SEE project

Tasquier, G., Palmgren, E. K., Barelli, E., Branchetti, L., Fantini, E. P., Laherto, A., Levrini, O. & Wilson, C., elokuuta 2019, ISEE, European Union. 52 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A., toukokuuta 2019, Sitra. 90 Sivumäärä (Sitran selvityksiä; nro 148)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Approaches to creating trust in sustainability of bioenergy through effective governance: Summary of findings under Objective 2 of the IEA Bioenergy inter-Task project “Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains

Stupak, I., Smith, S. T., Clarke, N., Al-saedi, T., Beniušienė, L., Bentsen, N. S., Cheung, Q., van Dam, J., Dale, V., Diaz Chavez, R., Fritsche, U., Futter, M., Gan, J., Hakala, K., Horschig, T., Junginger, M., Kitigawa, Y., Kittler, B., Kline, K., Lalonde, C. & 19 muuta, Larsen, S., Lazdina, D., Thuy, P. T., Mansoor, M-M., Mupondwa, E., Nair, S., Newlands, N., Nichiforel, L., Palviainen, M., Stanturf, J., Schaubach, K., Sierra, J. A. P., Tilvikiene, V., Titus, B., Thrän, D., Utarte, S., Ukonmaanaho, L., Varnagirytė-Kabašinskienė, I. & Wellisch, M., 2019, Copenhagen: University of Copenhagen. 36 Sivumäärä (IEA Bioenergy Report; nro 03)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Country report on Living independently and being included in the community - Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 20 toukokuuta 2019, Bryssel: The Academic Network of European Disability Experts (ANED). 22 Sivumäärä (The right to live independently and to be included in the community in the European States: ANED synthesis report; Vuosikerta 2018-19, nro Task 1.2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Elonkirjo ehtyy – suosituksia luonnon monimuotoisuuden tuvaamiseksi

Kotiaho, J., Niemelä, J., Sääksjärvi, I. E., Schulman, L., Mönkkönen, M., Boström, C., Jutila, H., Halme, P., Koljonen, S., Oldén, A., Kontula, T. & Hautakangas, S., 1 tammikuuta 2019, 1/2019 toim. Jyväskylä: JYU.Wisdom. 15 Sivumäärä (Wisdom Letters; nro 1/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Energian tuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa: Vero-ohjauksen arviointia hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta

Koljonen, T., Laukkanen, M., Ollikainen, M., Lehtilä, A., Eerola, E., Koreneff, G., Kyritsis, E., Lindroos, T., Ollikkai, K., Pursiheimo, E., Rämä, M. & Siikavirta, H., 2019, Teknologian tutkimuskeskus VTT. 101 Sivumäärä (VTT Technology; nro 359)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

European Semester 2018/2019 country fiche on disability: Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 4 maaliskuuta 2019, Brussels: European Commission. 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Forest-Based Climate Mitigation: Lessons from REDD+ Implementation

Duchelle, A. E., Seymour, F., Brockhaus, M., Angelsen, A., Larson, A., Moira, M., Wong, G. Y., Pham, T. T. & Martius, C., marraskuuta 2019, Washington: World Resources Institute. 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Grasslands, biodiversity and business

Birge, T., joulukuuta 2019, Riga: Latvian Fund for Nature. 116 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

HIILINEUTRAALIUS ILMASTOPOLITIIKASSA – VALTIOT, ALUEET JA KUNNAT

Seppälä, J., Saikku, L., Soimakallio, S., Lounasheimo, J., Regina, K. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 57 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Ilmastokasvatus ja tunteet

Pihkala, P., 11 joulukuuta 2019, Helsinki: Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL). 62 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Mattila, T. J., Manka, V. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 30 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 192)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kohti dialogia: Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi

Rantanen, M. (toim.), Pihkala, T. (toim.), Hyyryläinen, T. (toim.) & Kujala, S. (toim.), lokakuuta 2019, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 Sivumäärä (Ruralia-instituutin raportteja; nro 198)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande

Julkaisun otsikon käännös: Osuustoiminta oppimismallina yrittäjyyteenHytinkoski, P., Troberg, E. & Troberg, A. (Kääntäjä), 11 syyskuuta 2019, Pellervo Coop Center: Osuustoimintakeskus Pellervo. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

Mattila, T. J., Rajala, J., Ajosenpää, H. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 64 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 195)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Living Lab country report: Finland

Heiskanen, E., Laakso, S., Apajalahti, E-L. & Matschoss, K., 2019, ENERGISE project. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Matkailijalle merkityksellinen vastuullisuus majoitus- ja ruokapalveluissa

Väisänen, H-M., 15 elokuuta 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 47 Sivumäärä (Raportteja / Ruralia-instituutti ; nro 196)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Megatrends in Africa

Vastapuu, L., Mattlin, M., Hakala, E. & Pellikka, P., 2019, Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland. 56 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Open access

Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina

Ravander, J., Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 43 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nro 191)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

Lukkarinen, I. & Uitto, A., 14 toukokuuta 2019, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 68 Sivumäärä (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; nro 17/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Overview of national climate change advisory councils

Weaver, S., Lötjönen, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 39 Sivumäärä (The Finnish Climate Change Panel Report; Vuosikerta 2019, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Peltohavaintoja - aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina

Mattila, T. J., Rajala, J. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 60 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia institutti; nro 197)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden alkuperä

Koljonen, M-L., Veneranta, L., Kallio-Nyberg, I., Koskiniemi, J. & Jokikokko, E., 2019, Luonnonvarakeskus (Luke). 52 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; Vuosikerta 2019, nro 56)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Päästövähennyspolku kohti hiilineutraalia suomea - hahmotelma

Seppälä, J., Savolainen, H., Sironen, S., Soimakallio, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 18 Sivumäärä (Suomen Ilmastopaneeli Raportti; Vuosikerta 2019, nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot

Erkkola, M., Fogelholm, M., Konttinen, H., Laamanen, J-P., Mäenpää, E., Nevalainen, J., Nikula, H., Pirttilä, J., Uusitalo, L. & Saarijärvi, H., 30 elokuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 227 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2019, nro 51)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M-J., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 88 Sivumäärä (Suomen ilmastopaneeli. Raportti; nro 2/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Suomen urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kujala, S. M., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 Sivumäärä (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; nro 193)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Open access

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., syyskuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 2019:54)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Voiko maan kasvukuntoa kehittää? Kokemuksia 8 peltolohkolta neljältä vuodelta.

Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 37 Sivumäärä ( Raportteja/Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nro 200)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
2018

Addressing the Legacy of Colonialism: Seminar report

Hakala, E. S., 3 toukokuuta 2018, Helsinki: Historians Without Borders. (HWB Reports; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla

Enbuska, M. L., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 28 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; Vuosikerta 2018, nro 176)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Better Policies Accelerate Clean Energy Transition: Focus on energy system flexibility

Karimi, F., Lund, P. D., Skytte, K. & Bergaentzlé, C., 16 helmikuuta 2018, Oslo: Nordic Energy Research. 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Energise Living Lab Evaluation and Assessment Manual: Deliverable 3.5

Heiskanen, E., Laakso, S. & Matschoss, K. J., 28 helmikuuta 2018, ENERGISE project. 44 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Energise Living Labs Workshop Report: Deliverable 3.3

Matschoss, K. J., Laakso, S. & Heiskanen, E., 19 helmikuuta 2018, ENERGISE project. 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Pohja-Mykrä, M. K., Matilainen, A-M. K., Kujala, S. M., Hakala, O. H., Harvio, V., Törmä, H. K. & Kurki, S. P., 24 toukokuuta 2018, Valtioneuvoston kanslia. 203 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja julkaisutoiminta; Vuosikerta 2018, nro 40)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa

Kujala, S. M., Hakala, O. H., Törmä, H. K., Rantanen, M. M., Czarnecki, A. & Hyyryläinen, T. T., marraskuuta 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 Sivumäärä (Ruralia-instituutti / Raportteja; nro 187)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Finland as a tourist destination through the eyes of the Japanese - an interview study of Japanese people living in Finland

Matilainen, A. & Santalahti, S., 2018, Mikkeli: University of Helsinki, Ruralia Institute. 37 Sivumäärä (Reports / University of Helsinki, Ruralia Institute ; Vuosikerta 2018, nro 180)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Geenien muokkaus uusilla tekniikoilla - kasvit, eläimet, mikrobit

Ahteensuu, M., Grönholm, M., Joutsjoki, V., Jäntti, J., Lohtander-Buckbee, K., Ritala-Nurmi, A., Ruohonen-Lehto, M., Siipi, H. & Teeri, T., 2018, Helsinki: Biotekniikan neuvottelukunta. 24 Sivumäärä (BTNK:n julkaisu; nro 8)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Guidelines for Sustainable Forest Biomass Production – Challenges in view of an emerging bioeconomy: Executive summary

Bruckman, V. J., Evans, A., Helmisaari, H-S. M., Stupak, I. & Titus, B., 5 heinäkuuta 2018, 9 toim. Vienna, Austria: Austrian Academy of Sciences (OeAW). 21 Sivumäärä (KIOES Opinions; nro 9)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access