Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti

Studies on insect fauna in Olkiluoto and Lastensuo mire in 2010 - 2014

Haavisto, F., Kotze, D. J., Nieminen, M. & Venn, S. J., 2018, Posiva. 68 Sivumäärä (Posiva Oy Working report; nro 2017-09)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Study on the Impact of the Single Market on Cohesion: Implications for Cohesion Policy, Growth and Competitiveness

LSE Enterprise, Vienna University of Economics and Business, Centre for Social and Economic Research (CASE), joulukuuta 2011

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomalainen metsänomistaja 2010.

Karppinen, H., 10 joulukuuta 2011, 94 Sivumäärä (Metlan työraportteja; nro 208)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomalaisen naudan- ja sianlihan sekä lihatuotteiden turvallisuus ja terveydellinen laatu

Tuominen, R., 2012, 36 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomalaisten metsäalan tutkimusten löytyvyys eräistä kansainvälisistä tietokannoista

Siirala, E., 1989, Helsinki. 24 Sivumäärä (Helsingin yliopiston metsäkirjaston julkaisuja; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2020

Laukkonen, J. & Törmä, H. K., 2014, 46 Sivumäärä ( Raportteja; nro 136)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018

Nuutila, J., Siiskonen, P., Kahiluoto, H., Mikkola, M., Schäfer, W. & Tikkanen-Kaukanen, C., 26 maaliskuuta 2014, Mikkeli. 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus

Jyräsalo, T. & Ollikainen, M., 2005, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 25 Sivumäärä (Kala- ja riistaraportteja; Vuosikerta 2005, nro 372)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomen susipolitiikan historiaa

Pohja-Mykrä, M. & Mykrä, S., 2005

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomen urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kujala, S. M., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 Sivumäärä (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; nro 193)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi: Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035

Pilli-Sihvola, A. K., Gritsenko, D., Haavisto, R., Harjanne, A., Iivari, P., Kyyrä, S., Pöntynen, R., Repka, S., Suominen, A., Virta, H., Tynkkynen, V-P. & Perrels, A., 7 maaliskuuta 2016, Valtioneuvoston kanslia. 80 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 10/2016)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Surface modifications and active processes for cleaner paper machines: Pintojen muokkauksella ja aktiivisilla pintaprosesseilla puhtaampi paperikone.

Erkki Levänen, Xiaoxue Zhang, Jarmo Laakso, Tapio Mäntylä, Mari Raulio, Mirja Salkinoja-Salonen, Taina Leino, Janne Laine, 2010, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Materiaaliopin laitos. 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Survival and reduction of strains of Campylobacter species in broiler meat

Isohanni, P., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 98 Sivumäärä (Publications; nro 30)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Susipuhetta Suomessa: maakunnalliset ja kansalliset odotukset ja tavoitteet susikannan hoidossa

Bisi, J. & Kurki, S., 2005, Seinäjoki: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 161 Sivumäärä (Julkaisuja; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Sustainable algal biomass products by cultivation in waste water flows

Arkkola, H., Arnold, M., Hytönen, E., Kostia, S., Kymäläinen, M., Liitia, T., Mattinen, M., Ojala, A., Ohra-aho, T., Pere, J., Spilling, K., Tikka, M., Valkonen, K. S., Wang, Y. & Wiebe, M., 2013, 66 Sivumäärä (VTT Research Reports; nro VTT-R-04909-13)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Sustainable Development and Cooperative Law: CSR or CoopSR?

Henry, H., 2012, Oslo: University of Oslo, Faculty of Law. 16 Sivumäärä (University of Oslo, Faculty of Law Research Paper; nro 2012-23)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suurpetojen haaskaruokinnan sosiaalisen kestävyyden haasteet.

Pohja-Mykrä, M. K. & Kurki, S., 2009

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suurpetojen haaskaruokinnan yhteiskunnallisen kestävyyden haasteet

Pohja-Mykrä, M. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 79 Sivumäärä (Julkaisuja; nro 16)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Suurpetopolitiikan kehittämisarviointi

Pohja-Mykrä, M. K. & Kurki, S., 2013

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suurpetopolitiikka kriisissä – salakaadot ja yhteisön tuki

Pohja-Mykrä, M. K. & Kurki, S., 2013, 44 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 98)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: ehdotus tehostamistavoitteiden ja kohtuullisten kustannusten arviointiperusteiden kehittämiseksi kolmannella valvontajaksolla 2012-2015

Kuosmanen, T., Kortelainen, M., Kultti, K., Pursiainen, H., Saastamoinen, A. & Sipiläinen, T., 2010, Helsinki: Sigma-Hat Economics Oy. 99 Sivumäärä (Kolmannen valvontajakson valmisteluraportti; nro 32)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Säilörehun korjuuketjujen taloudellinen vertailu – pitkän aikavälin näkökulma

Sipiläinen, T., Ryhänen, M., Karhula, V., Suokannas, A. & Rinne, M., 2012, 26 Sivumäärä (Teoksessa Maitotilalle kilpailukykyä tuottavuutta ja tehokkuutta kehittämällä. Toim. Sipiläinen Timo & Ovaska Sami. MTT Raportti; Vuosikerta 2012, nro 78:43-68)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Taimenen perinnöllinen erilaistuminen ja hoidon järjestäminen Isojoen vesistössä

Jutila, E., Koljonen, M-L. & Koskiniemi, J., 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 24 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nro 52/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Taloudellinen näkökulma palkokasvien viljelyyn

Sipiläinen, T., Koikkalainen, K. & Vanhatalo, A., 2012, 21 Sivumäärä (Teoksessa Typpi- ja valkuaisomavaraisuuden lisääminen palkokasveja tehokkaasti hyödyntämällä. Toim. Nykänen Arja. MTT Raportti; Vuosikerta 2012, nro 59: 11-31)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Talouskasvu ja kestävä kehitys

Ollikainen, M. & Pohjola, M., 2013, Suomalainen Tiedeakatemia. 59 Sivumäärä (Suomalaisen tiedeakatemian kannanottoja; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Talvivaaran kaivoksen kriisin vaikutukset Kainuun aluetalouteen ja väestön määrään

Törmä, H. K. & Laukkonen, J., 2014, 42 Sivumäärä (Raportteja; nro 116)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja pilotointi

Iho, A., Lankoski, J., Ollikainen, M., Puustinen, M., Arovuori, K., Heliölä, J., Kuussaari, M., Oksanen, A. & Väisänen, S., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Technical Specifications Document: EO Application Development. Data User Element DUE Innovators II - Insect Combat.

Koch, B., Ortiz, S., Röder, J., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Holopainen, M., Hyyppä, J. & Karjalainen, M., 2009, Freiburg: European Space Agency. 41 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tekniset ratkaisut ja pedagogiset mahdollisuudet. 2. Seurantaraportti Helsingin koulujen tietoteknisistä edellytyksistä

Ilomäki, L., Laine, P., Syri, J., Lallimo, J. A., Rahikainen, M., Lakkala, M., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Muukkonen, H. & Lehtinen, E., 1999, Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto. (Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja; Vuosikerta 1999, nro A12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Testing TerraSAR-X for forest disturbance mapping. Research Report for the German Aerospace Center (DLR)

Solberg, S., Asturp, R., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Kantola, T., Holopainen, M., Weydahl, D. & Kaartinen, H., 15 maaliskuuta 2011, 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The Development of Competitive Advantage: An Identification of Competitive Strategy Patterns in Food Manufacturing Firms

Hyvönen, S., 1993, 141 Sivumäärä (The Helsinki School of Economics and Business Administration, Publications B-131)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

The environmental role of protein crops in the new Common Agricultural Policy

Bues, A., Preissel, S., Reckling, M., Zander, P., Kuhlman, T., Topp, K., Watson, C., Lindström, K., Stoddard, F. & Murphy-Bokern, D., kesäkuuta 2013, Brussels: European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Agricultural and Rural Development . 119 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The Finnish technical assistance component to Lithuanian agriculture

Ollila, P., 1995, Ministry for Foreign Affairs. 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The Report of Data Analysis to support the development of a Baltic Sea salmon action plan

Pakarinen, T., Erkinaro, J., Romakkaniemi, A., Ikonen, E., Virtanen, J., Lindroos, M., Kulmala, S., Parkkila, K., Nieminen, E., Haltia, E. N. J., Kuikka, S., Haapasaari, P., Karjalainen, T., Reinikainen, K., Pedersen, S., Kuzebsky, E., Karlsson, L. & Levontin, P., 2009, Brussels: European Commission. 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The Selling Frequency of Forest Owners: A Sequential Binary Analysis.

Ollikainen, M. & Salonen, H., 1986, The Finnish Forest Research Institute. (Reports)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The wider economic impacts of transport investments

Metsäranta, H., Törmä, H. K., Kinnunen, J., Laakso, S. & Zimoch, U., 2014, Bothnian Green Logistic Corridor BGLC. 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The wolf debate in Finland

Bisi, J. & Kurki, S., 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 145 Sivumäärä (Julkaisuja; nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tiekartta elämyksellisiin ruokakokemuksiin.

Kurikka, H. & Riukulehto, S., 2015, Seinäjoki. 34 Sivumäärä (Raportteja; nro 149)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tilavertailut maidontuotannossa - haasteita ja mahdollisuuksia

Ovaska, S. (toim.), Sipiläinen, T. (toim.), Ryhänen, M. (toim.) & Ylätalo, M. (toim.), 2009, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 139 Sivumäärä (MTT:n selvityksiä; nro 171)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa: ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

Liukko, J. & Kuuva, N., 17 maaliskuuta 2015, Helsinki: Eläketurvakeskus. 97 Sivumäärä (Raportteja / Eläketurvakeskus; nro 03/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Toimintamallin kehittäminen riistatarhaukseen Case: Peltopyytarhauksen toimintamallin kehittäminen : selvityksen loppuraportti

Rutanen, J., Liukkonen, T., Hietala-Koivu, R., Kurki, S. & Salonen, M., 2007, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 60 Sivumäärä (Raportteja; nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Toimintaryhmän muuttuva rooli

Konsala, H., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 Sivumäärä (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja; nro 84)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Toimintolaskenta suunnittelun apuvälineenä

Laitila, E., Ryhänen, M. & Sipiläinen, T., 2012, 28 Sivumäärä (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; Vuosikerta 2012, nro 59: 135-162)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA): Loppuraportti 2017

Äijö, H., Myllys, M., Sikkilä, M., Salo, H., Nurminen, J., Häggblom, O., Turunen, M., Paasonen-Kivekäs, M., Warsta, L., Koivusalo, H., Alakukku, L. & Puustinen, M., 2017, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 109 Sivumäärä (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; nro 32)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto