Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
Tutkimusraportti

Tilavertailut maidontuotannossa - haasteita ja mahdollisuuksia

Ovaska, S. (toim.), Sipiläinen, T. (toim.), Ryhänen, M. (toim.) & Ylätalo, M. (toim.), 2009, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 139 Sivumäärä (MTT:n selvityksiä; nro 171)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa: ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

Liukko, J. & Kuuva, N., 17 maaliskuuta 2015, Helsinki: Eläketurvakeskus. 97 Sivumäärä (Raportteja / Eläketurvakeskus; nro 03/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Toimintamallin kehittäminen riistatarhaukseen Case: Peltopyytarhauksen toimintamallin kehittäminen : selvityksen loppuraportti

Rutanen, J., Liukkonen, T., Hietala-Koivu, R., Kurki, S. & Salonen, M., 2007, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 60 Sivumäärä (Raportteja; nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Toimintaryhmän muuttuva rooli

Konsala, H., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 Sivumäärä (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja; nro 84)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Toimintolaskenta suunnittelun apuvälineenä

Laitila, E., Ryhänen, M. & Sipiläinen, T., 2012, 28 Sivumäärä (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; Vuosikerta 2012, nro 59: 135-162)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA): Loppuraportti 2017

Äijö, H., Myllys, M., Sikkilä, M., Salo, H., Nurminen, J., Häggblom, O., Turunen, M., Paasonen-Kivekäs, M., Warsta, L., Koivusalo, H., Alakukku, L. & Puustinen, M., 2017, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 109 Sivumäärä (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; nro 32)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA): Loppuraportti 2017

Äijö, H., Nurminen, J., Myllys, M., Sikkilä, M., Salo, H., Paasonen-Kivekäs, M., Turunen, M., Koivusalo, H., Alakukku, L. & Puustinen, M., 2017, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 112 Sivumäärä (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; nro 33)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu

Tuomainen, J., Pihalehto, M., Kautto, P., Kokko, K., Linna, T., Vähä, E. & Pyy, O., 18 maaliskuuta 2020, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 281 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2020, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Towards a sustainable small port – perspectives of boaters and port actors

Julkaisun otsikon käännös: Kohti kestävää pienvenesatamaa - veneilijöiden ja satamatoimijoiden näkökulmistaLuoma, E. K., Vantola, R. J. & Lehikoinen, A. M., 1 kesäkuuta 2018, Helsinki: University of Helsinki. 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Towards a Theory of Policy Timing

Mittenzwei, K., Bullock, D. S., Salhofer, K. & Kola, J., 2010, Oslo: Norsk Institutt for landbruksoekonomisk forskning. (Discussion papers ; nro 2010-3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tulevaisuuden kotitalous - Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut: Tulevaisuuden kotitalous -hankkeen loppuraportti

Lettenmeier, M., Wikholm, M., Salovaara, J. J., Laakso, S. & Toivio, V., 2015, Helsinki: Sitra. 59 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Tulevaisuuden tutkimustarpeet elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi

Heikinheimo, A., Kuusi, M., Myllys, V., Pietola, K., Tuominen, P., Valkonen, J. & Korkeala, H., 2010, Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 55 Sivumäärä (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; nro 2:2010)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tulliliitot, vapaakauppa ja protektionismi: Euroopan taloudellinen yhdentyminen historiallisesta näkökulmasta

Heinonen, V., 1993, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 22 Sivumäärä (Keskustelualoitteita; nro 9/1993)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tunteella ja tiedolla: Kestävyydellä markkinointi maaseutumatkailuyrityksessä

Törn, A. M., Väisänen, H-M. E., Matilainen, A-M. K. & Lähdesmäki, M. R., 2015, 76 Sivumäärä (Raportteja; nro 150)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tuorevihannesten tuotantoketjun tavoitteena turvallinen tuote

Lehto, M., Kuisma, R., Kymäläinen, H-R., Suojala-Ahlfors, T., Laamanen, T-L., Sipilä, I., Pienmunne, E. & Mäki, M., 14 helmikuuta 2013, Jokioinen: MTT. 63 Sivumäärä (MTT raportti; nro 86)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous: Suomen IFCN-maitotilatarkastelu vuosille 2005-2014

Ovaska, S., Sipiläinen, T., Ryhänen, M. & Ylätalo, M., 2006, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 49 Sivumäärä (MTT:n selvityksiä; nro 126)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellinen tulos eteläpohjalaisilla maitoitiloilla

Sipiläinen, T., Ovaska, S. & Ryhänen, M., 2012, 32 Sivumäärä (Teoksessa Maitotilalle kilpailukykyä tuottavuutta ja tehokkuutta kehittämällä. Toim. Sipiläinen Timo & Ovaska Sami. MTT Raportti; Vuosikerta 2012, nro 78:9-41)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Turpeen käytön kasvihuonevaikutusten lisätutkimuskartoitus

Minkkinen, K. & Laine, J., 2001, Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriö. 56 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Turvemaan kantavuuden ennustaminen laserkeilausaineistoilla

Lindeman, H., Ala-Ilomäki, J., Siren, M., Vastaranta, M., Holopainen, M. & Uusitalo, J., 2013, 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Turvetuotannon kuormituslaskentasuositus ja perustelut sen käyttöönotolle

Tattari, S., Koskiaho, J. & Kosunen, M. L., 2014, 48 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista

Seppälä, J., Asikainen, A., Kalliokoski, T. K., Kanninen, M. T., Koskela, S., Ratinen, I. & Routa, J., 17 toukokuuta 2017, Suomen ilmastopaneeli. 18 Sivumäärä (Raportti; nro 1/2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tutkimusjohtajan katsaus

Puttonen, P. K., 2006, 22 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2005.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tutkimusjohtajien katsaus

Paavilainen, L. & Puttonen, P. K., 2007, 24 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2006.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Typpi- ja valkuaisomavaraisuuden lisääminen palokasveja tehokkaasti hyödyntämällä.

Nykänen, A. (toim.), Huusela-Veistola, E., Jalli, H., Jalli, M., Koikkalainen, K., Känkänen, H., Lemola, R., Lizarazo Torres, C., Sipiläinen, T., Stoddard, F. & Vanhatalo, A., 2012, Jokioinen: MTT Agrifood Research Finland. 85 Sivumäärä (MTT Raportti; Vuosikerta 59)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Työryhmädelfoitutkimus tärkeimpien sidosryhmien käsityksistä koskien korkeimman maatalousopetuksen kehittämistarpeita

Ollila, P., 1985, 32 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa

Viitaharju, L., Määttä, S., Hakala, O. & Törmä, H., 2014, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 236 Sivumäärä (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja ; nro 118)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Uraaniveron käyttöönotto Suomessa

Holm, P., Ollikainen, M. & Kerkelä, L., 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö. 39 Sivumäärä (Työ- ja elinkenoministeriön julkaisuja. Energia ja ilmasto; Vuosikerta 2011, nro 11)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Uudenlaista yritystoimintaa kotipalvelusektorille. Hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen arviointi.

Rinne-Koski, K., 2000, (Raportteja ja julkaisuja; nro 78)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella

Jalkanen, J., Moilanen, A. J. & Toivonen, T. K., 28 tammikuuta 2018, Helsinki: Uudenmaan liitto. 131 Sivumäärä (Uudenmaa liiton julkaisuja. E; nro 194 - 2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Uusia menetelmiä maaperästä vapautuvan typen määrän arviointiin

Kinnunen, O., Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 31 Sivumäärä (Raportteja; nro 188)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Uusimaa-kaavan 2050 luontovaikutusten arviointi Zonation-analyyseihin perustuen

Jalkanen, J., Moilanen, A. J. & Toivonen, T. K., 2018, Uudenmaan liitto. 43 Sivumäärä (Uudenmaan liiton julkaisuja E 205)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Uusiutuvat energian lähteet ja hajautetun energian tuotannon aluetaloudellinen vaikuttavuus Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnissa

Reini, K., Törmä, H. K., Männistö, T., Peura, P., Kannonlahti, J., Hyttinen, T. & Haapanen, A., 2014, 48 Sivumäärä (Raportteja; nro 115)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Vadelman ja mansikan talvenkestävyyden parantaminen lajikevalinnan ja viljelytekniikan keinoin

Palonen, P., Linden, L., Hovi, T., Hytönen, T., Keinänen, L. & Lilja, P., 2001, Helsingin yliopisto. 92 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos; nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Vadelman kasvun hallinta fotoselektiivisillä kalvoilla ja ProCa-käsittelyllä: vegetatiivisesta kasvusta lepotilan purkuun

Rantanen, M., Palonen, P., Karhu, S., Pehkonen, E., Savelainen, H. & Junttila, O., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos. 98 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos; nro 32)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Valkoposkihanhi pääkaupunkiseudulla

Niemi, M., Eronen, V., Koivisto, A., Nummi, P. & Väänänen, V-M., 2007, Helsinki: Ympäristöministeriö. 40 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 29/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., syyskuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 2019:54)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Varsinais-Suomen ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys

Määttä, S. & Törmä, H. K., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 Sivumäärä (Raportteja; nro 89)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Vartioharjuntien kokeilupuiden menestymisseuranta

Riikonen, A., Linden, L., Paljakka, T., Hölttä, T., Lintunen, A. & Nikinmaa, E., 2016, Helsinki: Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 36 Sivumäärä (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja; nro 2016:6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Vastavirtaan ja valtavirtaan: avauksia kyläkoulukeskusteluun

Tantarimäki, S., Komulainen, S., Rantanen, M. & Heikkilä, E., 2014, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 118 Sivumäärä (Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksia A; nro 52)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Verkostomainen yrittäminen

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T., Heiskari, M., Jokiaho, S., Ketola, J., Kämäräinen, S., Känsäkoski, H., Palo, A. & Pieviläinen, A., 2012, 44 Sivumäärä (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; Vuosikerta 2012, nro 59:91-134)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Verkostotalous maaseutuelinkeinojen organisaatiomuotona

Ollila, P., 1998, 3 toim. Helsinki. 45 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Why Cooperative Law, Publication of the ICA CLC

Henry, H. C. K., 2016, (Jätetty)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi

Kivijärvi, P. & Iivonen, S. M., 2016, Luonnonvarakeskus (Luke). 4 Sivumäärä (Luonnonvarakeskuksen julkaisut)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Vihreä väylä – Työelämälähtöinen opintopolkumalli

Katja Perttu, Marjaana Rasku, Anna Tall ja Sarita Ventelä, 2013, (Raportteja; nro 97)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Viikin katupuuhanke – seurantaraportti

Riikonen, A. & Nikinmaa, E., 2010, Helsinki: Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto. 165 Sivumäärä (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut. Katu- ja puisto-osasto; Vuosikerta 2010, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Voiko maan kasvukuntoa kehittää? Kokemuksia 8 peltolohkolta neljältä vuodelta.

Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 37 Sivumäärä ( Raportteja/Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nro 200)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Working Paper on Capturing impacts of Leader and of measures to improve the Quality of life in rural areas.

Grieve, J., Weinspach, U., Fernandes, P. A., Brakalova, M., Cristiano, S., Geissendörfer, M., Lukesch, R., Nemes, G., O’Grady, S., Ortiz Sepùlveda, R., Pfefferkorn, W., Pollermann, K., Pylkkänen, P., Ricci, C. & Slee, B., 2010, Brussels: European Commission. 110 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Worth it: Benefits outweigh costs in reducing eutrophication in the Baltic, BalticSTERN Summary Report

Hyytiäinen, K., Hasler, B., Ericsdotter, S., Nekoro, M., Blyh, K., Artell, J., Ahlvik, L. & Ahtiainen, H., 3 lokakuuta 2013, HELCOM. 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti