Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
Tutkimusraportti

Key factors influencing economic relationships and communication in Finnish food chains

Lähdesmäki, M., Viitaharju, L., Suvanto, H., Valkosalo, P., Kurki, S., Rantala, S-H., Hartmann, M., Fischer, C., Reynolds, N. & Bavorova, M., 2009, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 66 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 49)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Mattila, T. J., Manka, V. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 30 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 192)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Knowledge document for risk analysis of the non-native Curly Waterweed (Lagarosiphon major) in the Netherlands

Matthews, J., Beringen, R., Collas, F. P. L., Koopman, K. R., Odé, B., Pot, R., Sparrius, L. B., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. N. H. & Leuven, R. S. E. W., 2012, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 46 Sivumäärä (Reports Environmental Science; nro 414)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Knowledge document for risk analysis of the non-native Fanwort (Cabomba caroliniana) in the Netherlands

Matthews, J., Beringen, R., Lamers, L. P. M., Odé, B., Pot, R., Van der Velde, G., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. & Leuven, R. S. E. W., 2013, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 60 Sivumäärä (Reports Environmental Science; nro 443)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Knowledge document for risk analysis of the non-native Monkeyflower (Mimulus guttatus) in the Netherlands

Koopman, K. R., Beringen, R., Collas, F. P. L., Matthews, J., Odé, B., Pot, R., Sparrius, L. B., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. N. H. & Leuven, R. S. E. W., 2012, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 43 Sivumäärä (Reports Environmental Science; nro 415)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Knowledge document for risk analysis of the non-native Tapegrass (Vallisneria spiralis) in the Netherlands

Collas, F. P. L., Beringen, R., Koopman, K. R., Matthews, J., Odé, B., Pot, R., Sparrius, L. B., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. N. H., Leuven, R. S. E. W. & Science, D. O. E., 2012, Nijmegen: Radboud University Nijmegen. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin

Pirttilä-Backman, A-M. & Vesala, K., 1994, Department of Social Psychology, University of Helsinki. 166 Sivumäärä (Research reports / Department of Social Psychology, University of Helsinki)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kohti dialogia: Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi

Rantanen, M. (toim.), Pihkala, T. (toim.), Hyyryläinen, T. (toim.) & Kujala, S. (toim.), lokakuuta 2019, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 Sivumäärä (Ruralia-instituutin raportteja; nro 198)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Koneellisen ensiharvennusten metsänhoidollinen tila

Mattila, S., Hallman, E., Hokajärvi, T., Leinonen, K. & Puttonen, P. K., 2002, 45 toim. 58 Sivumäärä (Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Konsernijohtaminen parenting-teorian näkökulmasta

Virtanen, T. H., 2005, (Aalto-yliopisto julkaisusarja W-390)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande

Julkaisun otsikon käännös: Osuustoiminta oppimismallina yrittäjyyteenHytinkoski, P., Troberg, E. & Troberg, A. (Kääntäjä), 11 syyskuuta 2019, Pellervo Coop Center: Osuustoimintakeskus Pellervo. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Korkeimman maatalousopietuksen kehittämistarpeet

Ollila, P., 1985, 72 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kosteikon perustamisen haasteet

Keskinarkaus, S-S., Matilainen, A., Kasari, H. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 37 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 51)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kotimaan matkailijoiden suhtautuminen ympäristöystävällisiin maaseutumatkailutuotteisiin – Matkailijasegmenttien tunnistaminen klusterianalyysillä

Merilahti, K., 2012, 39 Sivumäärä (Raportteja. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nro 96)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta: Kuortaneenjärven lähiympäristö kotiseutukuvassa

Rinne-Koski, K. & Riukulehto, S., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 212 Sivumäärä (Raportteja; nro 110)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kotiseutua paikantamaan: Päämääränä kulttuurisesti kestävän Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma

Suutari, T. M., Riukulehto, S., Rinne-Koski, K. & Ojalammi, S. H., 2011, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 12 Sivumäärä (Raportteja; nro 77)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen: Nykytilanne ja alustavat lähtökohdat kehitysvisiolle

Määttä, S., Törmä, H. K., Virtanen, P., Hyyryläinen, T. & Pylkkänen, P., 2012, Seinäjoki. 35 Sivumäärä (Raportteja; nro 86)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Mattila, T. J., Manka, V., Rajala, J. A., Ajosenpää, H., Luokkakallio, J. & Tuononen, M., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 Sivumäärä (Raportteja; nro 189)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

Mattila, T. J., Rajala, J., Ajosenpää, H. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 64 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 195)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kuivuuden aiheuttamat tuhohyönteisriskit Helsingin metsissä

Kolari, M. & Heliövaara, K., 2003, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Viherosasto. 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kuivuuden aiheuttama tuhohyönteisriski Helsingin metsissä

Peuhu, E. & Heliövaara, K., 2004, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Viherosasto. 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kulttuurihankkeiden työllisyysvaikutukset: Valtakunnallinen arvio ohjelmakaudesta 1995-1999

Kainulainen, K. & Suutari, T. M., 2002, (MMM:n julkaisuja 3/2002)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kulttuurinen huolenpito: Näkökulmia kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Lapuan kaupungissa

Jumppanen, A. I. & Heikkinen, I., 19 marraskuuta 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 33 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 107)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa: Kulttuuristrategia vuosille 2010–2013 – päivitys

Saartenoja, A., Jumppanen, A. I., Suutari, T. M. & Ojala, R., 2010, Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan liitto. 44 Sivumäärä (Julkaisu / Etelä-Pohjanmaan liitto. Sarja A; nro 31)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kuluttajapolitiikan uudet haasteet

Pantzar, M. & Heinonen, V., 1998, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 24 Sivumäärä (Keskustelualoitteita; Vuosikerta 1998, nro 26)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kunnan elinkeinopolitiikka: käsitteellisiä rakennusosia elinkeinopolitiikan suunnitteluun, toteutukseen ja tutkimiseen

Ollila, P., 1987, 140 Sivumäärä (HY Taloustieteen laitos; Vuosikerta Julkaisuja, nro 1987/27)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kunnostusojituksen vaikutus vesistöjen humuskuormitukseen

Palviainen, M. & Finér, L., 2013, Jyväskylä: Kopijyvä Oy. 47 Sivumäärä (TASO-hankkeen julkaisuja; Vuosikerta 2013)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kuntaliitos ja maaseutualueiden asukasosallistuminen Kouvolan, Salon ja Seinäjoen kaupungeissa

Rinne-Koski, K., Saartenoja, A., Rantanen, M. & Tantarimäki, S., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 62 Sivumäärä (Raportteja; nro 79)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kylätoiminnan tila maaseututyypeittäin ja maakunnittain

Rouhiainen, V., 2014, 55 Sivumäärä (Raportteja; nro 122)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kylävoima: Sosiaalista pääomaa maaseudun kehittämiseen

Hyyryläinen, T., Rouhiainen, V. & Nissinen, S., 2002, Mikkeli: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 74 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Laadukasta liiketoimintaa luonnosta: Poimintoja luonnontuote- ja elintarvikealan koulutuksista

Partanen, B. M., 29 kesäkuuta 2015, Ruralia-instituutti. 72 Sivumäärä (Raportteja; nro 154)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Laitoshoidossa asuvien vanhusten D-vitamiinitilannetta kartoittava tutkimus

Lamberg-Allardt, C., Ketola, M., Laaksonen, M., Puustinen, M. & työryhmä, 2007, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Lannankäsittelyn elinkaariset ympäristövaikutukset ja käsittelyvaihtoehtojen kokonaiskestävyyden arviointi OSA 1: Elinkaariset ympäristövaikutukset

Grönroos, J., Rankinen, K., Kuisma, M., Palva, R., Alasuutari, S., Myllymaa, T., Leppälä, J., Alakukku, L., Huttunen, H., Mikkola, H., Leskinen, P., Kahiluoto, H. & Katajajuuri, J-M., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 24 Sivumäärä (MTT Raportti; nro 21)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Lannankäsittelyn elinkaariset ympäristövaikutukset ja käsittelyvaihtoehtojen kokonaiskestävyyden arviointi OSA 2: Biomateriaalien käsittelyvaihtoehtojen kokonaiskestävyyden arviointi

Grönroos, J., Rankinen, K., Kuisma, M., Palva, R., Alasuutari, S., Myllymaa, T., Leppälä, J., Alakukku, L., Huttunen, H., Mikkola, H., Leskinen, P., Kahiluoto, H. & Katajajuuri, J-M., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 6 Sivumäärä (MTT Raportti; nro 21)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Lapin maatilat murrosvaiheessa: tutkimus Rovaniemen ja Itä-Lapin seutukuntien keskikokoisten maatilojen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä

Kuha, R., Myllylä, P. & Rantamäki-Lahtinen, L. M., 2014, Jokioinen: MTT. 37 Sivumäärä (MTT Raportti; Vuosikerta 143)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Lapsiperheiden kotiseutu

Jumppanen, A. I., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

LEADER II -yhteisöaloitteen jälkiarviointi 2002

Hyyryläinen, T., Kahila, P., Lemetyinen, T., Kuhmonen, H-M., Nissinen, S., Isosuo, T., Vainio, A., Rissanen, E., Lähteenmäki, T. & Viljamaa, K., 2002, Seinäjoki: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 95 Sivumäärä (Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki. Raportteja ja artikkeleita; Vuosikerta 2002, nro 82)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Leadership and governance for sustainable tourism: Proceedings of summer school 2014

Keskinarkaus, S-S. S. (toim.), Matilainen, A-M. K. (toim.), Barbone, S. (toim.) & Mäkelä, A-M. (toim.), 2014, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 79 Sivumäärä (Reports / University of Helsinki, Ruralia Institute; nro 139)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020

Pylkkänen, P., Hyyryläinen, T., Rannanpää, S., Pyykkönen, S., Heikkinen, B., Koivisto, A. & Ranta, T., 2020, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 290 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; Vuosikerta 2020, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Leading the way to a European circular bioeconomy strategy

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Myus, B., Ollikainen, M. M. O., Palahi, M. & Trasobares, A., 2017, European Forest Institute. 50 Sivumäärä (From science to policy; nro 5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Light case study: Improving dairy production in Senegal

Niemi, J., Tapio, M., Marshal, K., Tebug, S. & Juga, J. K., 2016, Ref. Ares(2016)6357987 - 10/11/2016 toim. PROIntenseAfrica. 37 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Liiketoimintamallien resurssiperustainen kilpailu metsäpalveluiden markkinoilla

Sinkkonen, E., Tervo, M., Mäkinen, P. & Korhonen-Sande, S., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos. 59 Sivumäärä (Tutkimusraportteja / Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos; nro 52)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Liikunta - hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen

Fogelholm, M., Paronen, O. & Miettinen, M., 2007, Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 128 Sivumäärä (Sosiaali ja terveysministeriö: selvityksiä; nro 2007:1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Lisälehdet Juonto-projektiin: Fysiikan opetuksen tutkimus ja konstruktivismi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksessa

Tenitz, S., 2009, Helsinki. 74 Sivumäärä (MMTEK-julkaisuja; nro 29)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Little America: The Modernization of the Finnish Consumer Society in the 1950s and 1960s

Heinonen, V. & Pantzar, M., 2001, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 22 Sivumäärä (Working Papers; Vuosikerta 2001, nro 66)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Living Lab country report: Finland

Heiskanen, E., Laakso, S., Apajalahti, E-L. & Matschoss, K., 2019, ENERGISE project. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Livsmedlens säkerhet - vem ska kontrollera vad?

Ollila, P., 2004, 4 Sivumäärä (SLU Fakta; Vuosikerta 2004, nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti