Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
Tutkimusraportti

Lukio-osuuskunnat - tie yrittäjämäiseen lukioon

Troberg, E. & Hytinkoski, P., 10 joulukuuta 2015, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 38 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luomukasvistuotannon kannattavuus ja tarjontaketjujen toimivuus Suomessa

Iivonen, S., Kivijärvi, P., Koivisto, A., Mattila, T., Mikkola, M., Tuomisto, J. & Väisänen, H-M., 30 syyskuuta 2014, Ruralia-instituutti. 66 Sivumäärä (Raportteja; nro 125)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luomuperunan lajikekoe

Rahkonen, A., Leppänen, E., Avikainen, H., Kivijärvi, P., Hintikainen, V. & Sulkko, T., 2013, Perunantutkimuslaitos. 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Luomutalous tuo uutta kasvua: Tutkimuspohjainen ideapaperi

Herlin, I., Kaasalainen, A., von Limburg Stirum, F., Nuutila, J., Rauhala, O., Siiskonen, P. S. & Wilenius, M., 2015, 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luomutuotanto 2020 - Aluetaloudelliset vaikutukset ja asema julkisella sektorilla

Viitaharju, L., Kujala, S. & Törmä, H., 2017, Seinäjoki, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 182 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 170)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 1: Perinne- ja maisema-alueiden luonnon- ja ympäristönhoito

Vainio, A. (toim.), 2013, 95 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 104)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 2: Taajamien ja rakennettujen ympäristöjen luonnonhoito

Vainio, A. (toim.), 2013, 155 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 105)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 3: Vesistö- ja rantakohteiden luonnonhoito

Vainio, A. (toim.), 2013, 145 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 106)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Luonnonsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin -kyselytutkimus Kuusamossa ja Syötteen alueella.

Törn, A., Rämet, J., Tolvanen, A. & Siikamäki, P., 14 syyskuuta 2005, Helsinki: Metsähallitus. 48 Sivumäärä (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; Vuosikerta 2005, nro A 151)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Luonnontuotealan hanketoiminta 2015–2018

Wallius, V., Aho, M. & Rutanen, J. S., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 75 Sivumäärä (Ruralia-instituutti / Raportteja; nro 190)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonnontuotealan kansainväliset trendit

Matilainen, A. & Kehvola, H-M., 2014, 54 Sivumäärä (Raportteja; nro 131)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luonnontuotealan nykytila ja mahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla

Rutanen, J. & Ikonen, S., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 41 Sivumäärä (Raportteja; nro 112)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonnontuotealan raaka-aineiden saatavuuden parantaminen

Rutanen, J. S., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 Sivumäärä (Ruralia-instituutti. Raportteja; nro 178)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonnontuotteet liikkeelle: Etelä-Savon luonnontuotealan esiselvityshankkeen loppuraportti

Partanen, B., 2012, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 44 Sivumäärä (Raportteja; nro 95)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa: Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020

Rutanen, J., 2014, 34 Sivumäärä (Raportteja; nro 145)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luonnontuotteiden kemialliset yhdisteet

Tuomela, H., Tikkanen-Kaukanen, C. & Rutanen, J., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 43 Sivumäärä (Raportteja; nro 113)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonnonvarariskien hallinta GeoIT-ratkaisuilla. Loppuraportti

Hyyppä, J., Hyyppä, H., Kaivosoja, J., Holopainen, M., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Alho, P., Huttula, T., Sarjakoski, T. & Honkavaara, E., 25 marraskuuta 2014, Maa- ja metsätalousministeriö. 117 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luonnosta kauneutta: Luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyvät osaamistarpeet kauneudenhoitoalalla

Partanen, B. (toim.), 29 elokuuta 2013, 53 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 103)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonto- ja maisemapalvelujen nykytila

Rutanen, J. & Matila, A., 2008, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 66 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 25)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Lähiruoka: pientuottajat ja kuluttajat toisiaan etsimässä

Ollila, P., Eronen, K., Kiviluoma, A., Käyhty, M. & Kivinen, S., 2011, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 141 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Lähiruokaa koskevat arvot ja asenteet Suomessa

Kasslin, O. & Valkeapää, A., 2014, 55 Sivumäärä (Raportteja; nro 138)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä: Yrityksen yhteiskuntavastuun näkökulma

Suutari, T. M., Lämsä, A-M., Lähdesmäki, M. R. & Mattila, M., 2016, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 48 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 161)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maakunnallista luomu- ja lähiruokaa yhteistyössä ammattikeittiöille

Väisänen, H-M., Määttä, S., Suokas, B. & Törmä, H. K., 9 joulukuuta 2014, 50 Sivumäärä (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Raportteja; nro 140)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maaseudun kehittämisohjelmien teema-arviointi - Ohjelmakausi 2000–2006

Hannu Törmä, Antti Saartenoja, Jari Kolehmainen, Juho Korteniemi, Aapo Jumpppanen, Markus, Latvala, Tuuli Pohjola, Riina Pulkkinen, Kaarina Reini, Katarzyna Zawalinska , 2008, 1 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; Vuosikerta 2008, nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Maaseudun pienyritysten menestyminen

Kupiainen Terri, Helenius Juha, Kaihola Outi & Hyvönen Saara, 2000, 128 Sivumäärä (Tutkimuksia 239. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Maaseudun pienyritysten strategiat, muutoskyvykkyys ja tuloksellisuus

Hyvönen Saara, Kupiainen Terri & Pietikäinen Petri, 1995, 70 Sivumäärä (Tiedonantoja 201. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Maaseudun pienyritysten strategiat ja menestyminen. Yritysten empiirinen luokittelu

Pietikäinen Petri & Hyvönen Saara , 1998, 92 Sivumäärä (Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, selvityksiä nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Maaseudun sivuelinkeinojen markkinointiongelmat

Ollila, P., Husu, M. & Teppo, A-M., 1990, 161 toim. Helsinki. 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maaseudun sivuelinkeinojen markkinointiongelmat

Ollila, P., Husu, M. & Teppo, A-M., 1990, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän arviointi 2011

Pylkkänen, P., Sillanpää, K., Ålander, T. & Kytölä, L., 2012, Helsinki: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. 145 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maatalouden ja elintarvikealan tulevaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2030

Rikkonen, P., Väisänen, H-M. E., Heikkilä, L., Korhonen, K. & Suokas, B. K., 2018, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 58 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nro 24/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maatalouden kehittäminen Kymenlaaksossa: Kehittämistoimenpiteiden kohdentumisen parantaminen segmentoinnin avulla

Ollila, P., 1986, 77 Sivumäärä (HY/Taloustieteen laitos; Vuosikerta 1986/24)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maatalouden vesiensuojelupolitiikan analyysi: tapauksena Saaristomeren valuma-alue

Wilander, S., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 35 Sivumäärä (University of helsinki, Department of Economics and Management, Discussion papers; nro 62)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maatalouskaupan toimintaympäristö: - muutokset ja vaikutukset maatlouskaupan tulevaisuuteen

Ollila, P., 4 marraskuuta 1992, Hauho: Kesko Oy. 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maataloustuen ja tuottavuuden vaikutukset elintarvikkeiden hintamarginaaleihin ja hinnanmuodostukseen.

Kuosmanen, T., Niemi, J. & Sipiläinen, T., 2009, Jokioinen: MTT. 47 Sivumäärä (MTT Kasvu; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maataloustuotannon kestävä tehostaminen kasvi- ja kotieläintilojen yhteistyöllä

Vesa, L., Niemelä, A. & Mikkola, H. J., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 118 Sivumäärä (Maataloustieteiden laitos. Julkaisusarja; nro 43)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maataloustuotteiden markkinajärjestelmien kehittäminen

Ollila, P., 1990, 14 toim. Helsinki: Suomen maataloustieteellinen seura.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maatilojen energianköyttö - ENPOS-hankkeen tulokset

Ahokas, J. (toim.), 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos. 135 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maitotilalle kilpailukykyä tuottavuutta ja tehokkuutta kehittämällä

Sipiläinen, T. (toim.) & Ovaska, S. (toim.), 2012, 82 Sivumäärä (MTT Raportti; Vuosikerta 2012, nro 78)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Market analysis and risk management of EU emissions trading: POMAR/MARMET Project Report, 30 August 2007

Ollikainen, M., Ollikka, K., Aatola, P., Aarnos, K. & Market Analysis and Risk Management of EU Emissions Trading - POMAR/MARMET , 2007, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 61 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Markkinajärjestelmät ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen

Ollila, P., 1991, 5 Sivumäärä (Kunta- ja aluekehitysosasto; Vuosikerta 1991, nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

markkinoinnin toimivuusselvitys

Saarsalmi Meeri, Hyvönen Saara & Rahikainen Eija, 1980, 159 Sivumäärä (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-47)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Marknader, konkurrens och kooperativa företag

Ollila, P., 1990, 6 Sivumäärä (SLU Dokumentation; Vuosikerta 1990, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Matkailijalle merkityksellinen vastuullisuus majoitus- ja ruokapalveluissa

Väisänen, H-M., 15 elokuuta 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 47 Sivumäärä (Raportteja / Ruralia-instituutti ; nro 196)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Matkailuselvitys - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin matkailuselvitys 2016: TIKKA-hanke 2016

Suvanto, H. M. K., 30 marraskuuta 2016, Seinäjoki: Helsingin yliopisto. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Maximizing bioenergy potential: policy recommendations for Finland

Karimi, F. & Toikka, A. I., 18 joulukuuta 2016, Research report no D1.1.2-1 toim. Helsinki: CLIC Innovation. 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access