Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
Tutkimusraportti

Megatrends in Africa

Hakala, E., 0002, (Valmisteltavana)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun

Myllymaa, T., Dahlbo, H., Ollikainen, M., Peltola, S. & Melanen, M., 2005, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 108 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 750)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Methodological description of the CGERegEU

Törmä, H. K. & Zawalinska, K., 2010

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metlan työraportteja 20: Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu Koillismaalla

Törn, A., Tolvanen, A. & Siikamäki, P., 2005, Metsäntutkimuslaitos.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen: The climate effects of forest use and development of carbon sinks

Seppälä, J., Kanninen, M. T., Vesala, T., Uusivuori, J., Kalliokoski, T. K., Lintunen, J., Saikku, L., Korhonen, R. & Repo, A., 2015, Helsinki: Suomen ilmastopaneeli. 43 Sivumäärä (Ilmastopaneelin raportti; Vuosikerta 3/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsien käytön ja metsäbioenergian ilmastovaikutukset

Pingoud, K., Savolainen, I., Airaksinen, M., Seppälä, J., Kanninen, M. & Kilpeläinen, A., 2013, Suomen ilmastopaneeli. 25 Sivumäärä (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä; nro Raportti 2/2013)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, R., Eila, L., Rekola, M., Rieppo, K. & Siekkinen, T., 15 tammikuuta 2014, 128 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupa-asiakkaiden rahankäytön aluetaloudelliset vaikutukset

Zimoch, U., Törmä, H. K., Keskinarkaus, S-S., Rautiainen, M. & Kinnunen, J., 2014, 58 Sivumäärä (Raportteja; nro 132)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Puttonen, P. K. & Kivinen, P., 2004, 59 Sivumäärä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; Vuosikerta 2004, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsän arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla - Puurakentaminen ja yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto

Männistö, T., Törmä, H. K. & Jylhä, P., 2012, 33 Sivumäärä (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin julkaisuja; Vuosikerta 2012, nro 94)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen

MMM:n Työryhmä "Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen", 2011, (MMM:n julkaisuja; Vuosikerta 2011, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan

Karppinen, H., 2 marraskuuta 2011, 50 Sivumäärä (Metlan työraportteja; nro 213)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsästysmatkailu ja sen kestävyys valtion mailla

Keskinarkaus, S-S., Matilainen, A. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 63 Sivumäärä (Julkaisuja / Ruralia-instituutti; nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Metsästysmatkailun toimintamallit ja niiden kestävyys valtion mailla

Keskinarkaus, S., Matilainen, A. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 63 Sivumäärä (Julkaisuja; nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Metsästä pöytään ja arvotuotteiksi - Luonnontuotealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Rutanen, J., 2014, 46 Sivumäärä (Raportteja; nro 143)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsätalouden monimuotoisuus maailmalla

Luukkanen, O., 1999, Helsinki: Finnish Forest Association (SMY). 2 Sivumäärä (Päättäjien metsäakatemia [Decision makers' forest academy]; nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö - Quantification and valuation of ecosystem services to optimize sustainable re-use for low-productive drained peatlands: LIFEPeatLandUse (LIFE12 ENV/FI/000150) 2013 – 2018 LAYMAN’S REPORT Tekijät /

Julkaisun otsikon käännös: Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttöTolvanen, A., Saarimaa, M., Ahtikoski, A., Haara, A., Hotanen, J-P., Juutinen, A., Kojola, S., Kurttila, M., Nieminen, M., Nousiainen, H., Parkkari, M., Penttilä, T., Sarkkola, S., Tarvainen, O., Minkkinen, K. J., Ojanen, P. J., Hjort, J., Kotavaara, O., Rusanen, J., Sormunen, H. & 11 muuta, Aapala, K., Heikkinen, K., Karppinen, A., Martinmäki-Aulaskari, K., Sallantaus, T., Tuominen, S., Vilmi, A., Kuokkanen, P., Rehell, S., Ala-Fossi, A. & Huotari, N., 2018, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 18 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nro 48/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Kujala, S. M., Kinnunen, J., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., elokuuta 2017, Mikkeli: Helsingin yliopisto. 34 Sivumäärä (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; nro 172)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Miksi pyrkiä opiskelemaan agronomiksi?

Ollila, P., 1985, 11 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 20)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Milk producer price formulation and its effect on market coordination

Ollila, P., 1987, (Agricultural Economics Staff Paper; nro 87-71)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar: Handbok för reglering av grundvattennivån

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., toukokuuta 2013, 24 Sivumäärä (MTT Rapport; nro 89)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2017, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 36 Sivumäärä (Raportteja; nro 171)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään? Maaseutu Suomi-strategiassa -työpajaprosessin tuloksia

Hyyryläinen, T., Pylkkänen, P. & Suutari, T. M., 2012, Helsinki: Sitra. 48 Sivumäärä (Sitran selvityksiä; nro 67)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla?

Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 41 Sivumäärä (Raportteja; nro 175)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe) -Loppuraportti

Vartiainen, M., Palomäki, E., Heiskala, M., Hakkarainen, K., Muukkonen, H. & Salo, K., 2014, Helsinki: Aalto University. 30 Sivumäärä (TIEDE + TEKNOLOGIA; nro 8/2014)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Modernisoituvat mökkeilytyylit: Paikallisten palveluympäristöjen muutosvoima

Rantanen, M. (toim.), 2014, 99 Sivumäärä (Raportteja; nro 123)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Monivaikutteinen maatalous ja politiikat: Multifunctional agriculture and policies

Arovuori, K., Kola, J., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 81 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nro nro 41)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Multicountry Project Arrangements: Report of a Thematic Review

Ollila, P., Uitto, J., Crepin, C. & Duda, A., syyskuuta 2000, Washington: The World Bank.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Munkkiniemen puiston kosteikot

Vehkaoja, M. C., 2016, Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina

Ravander, J., Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 43 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nro 191)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Naakka ja ihminen - Naakkojen aiheuttamien haittojen hallinta

Pohja-Mykrä, M. K., Koskinen, S. M., Mykrä, S., Nieminen, T. T. & Sillanpää, H., 16 toukokuuta 2016, Helsinki: Ympäristöministeriö. 110 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Navigating the Sea of Package Design with the Professionals

Ryynänen, T., 11 kesäkuuta 2012, 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

New Study Group on European Cooperative Law: “Principles” Project

Fajardo, G., Fici, A., Henrÿ, H., Hiez, D., Münkner, H-H. & Snaith, I., 2012, Trento: European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises. 11 Sivumäärä (Euricse Working Paper; nro 024/12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Non-­Carbon Benefits: The Key to Successful REDD+ Implementation in Africa

Katerere, Y. & Kalame, F. B., marraskuuta 2015, Addis Ababa: United Nations, Economic Commission for Africa. 6 Sivumäärä (Policy Brief / ClimDev-Africa; nro 15)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tiedosto

No saako sitä väinönputkea käyttää vai ei?

Keskinarkaus, S-S., Kinnunen, J., Kämäräinen, J. & Tikkanen-Kaukanen, C., 2014, 106 Sivumäärä (Helsingín yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja; nro 146)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Nuoret Agronomit ja opiskelu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Ollila, P., 1985, 52 Sivumäärä (KTTS; Vuosikerta 1985, nro 19)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

On the efficiency of OLS in a partitioned linear model

Isotalo, J. & Puntanen, S., 2003, Tampere :University of Tampere. (Report / Department of Mathematics, Statistics and Philosophy, University of Tampere. ISSN 1456-3134; 343)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

Lukkarinen, I. & Uitto, A., 14 toukokuuta 2019, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 68 Sivumäärä (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; nro 17/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Oppimisen palapeli pienyrityksissä. -kokemuksia asiantuntijaverkoston ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä

Karjalainen Kirsi & Taina Era (toim.), 2001, (Sarja B; nro 22)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Opportunities for soil sustainability in Europe

Expert Group, van der Putten, W. & Setälä, H. M., 2018, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. 41 Sivumäärä (EASAC policy reports; Vuosikerta 36)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Optimal bioeconomic multispecies fisheries management: A Baltic Sea case study

Nieminen, E., Lindroos, M. & Heikinheimo, O., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 37 Sivumäärä (Department of Economics and Management Discussion paper ; nro 53)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Orgaaninen fosfori kasvien fosforinlähteenä ja vesistökuormittajana: MMM:n hankkeen raportti Dnro 4047/502/2001

Hartikainen, H. H., Karppinen, M., Räty, M., Soinne, H., Turtola, E. & Uusitalo, R., 2001, 42 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Osuuskuntaa perustamaan

Klen, T. T. O. & Tiljander, P., 2018, Ruralia-instituutti. 40 Sivumäärä (Ruralia-instituutin Raportteja-sarja; nro 181)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access