Julkaisut 1971 2020

Suodatin
Tutkimusraportti
2014

Research Programme for Organic Food and Farming in Finland 2014-2018

Nuutila, J., Siiskonen, P., Kahiluoto, H., Mikkola, M., Schäfer, W. & Tikkanen-Kaukanen, C., 2014, Mikkeli: Finnish Organic Research Institute (FORI). 40 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Scientific Seminar on Organic Food

Tikkanen-Kaukanen, C., Kahiluoto, H., Mikkola, M., Siiskonen, P. & Peltola, H. (toim.), 5 marraskuuta 2014, 44 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista - Kainuun biotalouden aluemallinnus

Arffman, M., Kytölä, L., Leinonen, T., Törmä, H. K., Kujala, S. & Kokkonen, V-M., 18 joulukuuta 2014, Kuiskintaa.fi -sivusto: Kainuun liitto. 51 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2020

Laukkonen, J. & Törmä, H. K., 2014, 46 Sivumäärä ( Raportteja; nro 136)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018

Nuutila, J., Siiskonen, P., Kahiluoto, H., Mikkola, M., Schäfer, W. & Tikkanen-Kaukanen, C., 26 maaliskuuta 2014, Mikkeli. 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Talvivaaran kaivoksen kriisin vaikutukset Kainuun aluetalouteen ja väestön määrään

Törmä, H. K. & Laukkonen, J., 2014, 42 Sivumäärä (Raportteja; nro 116)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

The wider economic impacts of transport investments

Metsäranta, H., Törmä, H. K., Kinnunen, J., Laakso, S. & Zimoch, U., 2014, Bothnian Green Logistic Corridor BGLC. 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Turvetuotannon kuormituslaskentasuositus ja perustelut sen käyttöönotolle

Tattari, S., Koskiaho, J. & Kosunen, M. L., 2014, 48 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa

Viitaharju, L., Määttä, S., Hakala, O. & Törmä, H., 2014, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 236 Sivumäärä (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja ; nro 118)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Uusiutuvat energian lähteet ja hajautetun energian tuotannon aluetaloudellinen vaikuttavuus Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnissa

Reini, K., Törmä, H. K., Männistö, T., Peura, P., Kannonlahti, J., Hyttinen, T. & Haapanen, A., 2014, 48 Sivumäärä (Raportteja; nro 115)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Vastavirtaan ja valtavirtaan: avauksia kyläkoulukeskusteluun

Tantarimäki, S., Komulainen, S., Rantanen, M. & Heikkilä, E., 2014, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 118 Sivumäärä (Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksia A; nro 52)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa maidontuotannossa

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. A. I. & Rajakorpi, J., 2014, Seinäjoki. (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Ryhänen M & Laitila E. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Raportteja ; nro A19: 18-78)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Yhteistyön käynnistämisen käsikirja

Laitila, E., Ryhänen, M., Rajakorpi, J., Närvä, M. & Sipiläinen, T. A. I., 2014, (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Matti Ryhänen ja Erkki Laitila. Raportteja; nro A19: 116-204)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa

Ollikainen, M. M. O., Järvelä, M., Peltonen-Sainio, P., Grönroos, J., Lötjönen, S. A., Kortetmäki, T., Regina, K., Hakala, K. & Palosuo, T., maaliskuuta 2014, Suomen ilmastopaneeli. 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

2013

Analysis of Global Challenges and Future Research Needs in the Context of Low-income Countries. Report to Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)

Pakkasvirta, J., Kanninen, M., Koivusalo, M., Uusikylä, P., Rönkkö, M., Moore, A. & Pasanen, J., 2013, Helsinki. 127 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Barcoding of soil microarthropods in Kobbefjord

Krogh, P. H., Wirta, H. K., Roslin, T., Gjelstrup, P., Gavor, Z., Jorgensen, E., Schmidt, N. M., Petersen, H., Raundrup, K., Nymand, J. & Aastrup, P., 2013, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 2 Sivumäärä (NERO - Nuuk Ecological Research Operations)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Biocoal and energy wood production and logistics in Finland and Latvia, BalBiC Report 3/2013, Production and Logistics

Julkaisun otsikon käännös: Biohiilen ja energiapuun tuotanto ja kuljetus Suomessa ja LatviassaHeilala, L., Lazdins, A., Makovskis, K. & Hyytiäinen, J. J., 28 marraskuuta 2013, 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Biodiversity, carbon storage and dynamics of old northern forests

Framstad, E., de Wit, H., Mäkipää, R., Larjavaara, M. T., Vesterdal, L. & Karltun, E., 2013, (TemaNord report)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Climate, phenology and invertebrate population ecology in Greenland

Avery, M., Roslin, T., Hopkins, T., Kaartinen, R. & Várkonyi, G., 2013, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 2 Sivumäärä (NERO - Nuuk Ecological Research Operations)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Elinkeinojen kehittäminen leader-toimintatavalla

Konsala, H., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 35 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 99)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Energiajärjestelmä ja päästönvähennystoimet - yhteenvetoraportti

Savolainen, I., Airaksinen, M., Cantell, H., Kanninen, M., Luostarinen, S., Peltonen-Sainio, P., Pingoud, K., Regina, K., Rinne, S., Seppälä, J. & Syri, S., 2013, Suomen ilmastopaneeli. 32 Sivumäärä (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä; nro Raportti 5/2013)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Eteläpohjalaisten elintarvikeyritysten osamistarpeita ja osaamisen kehittämisen keinoja

Jumppanen, A. I. & Närvä, M., 7 marraskuuta 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 35 Sivumäärä (Raportteja; nro 109)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Evaluatie convenant waterplanten 2010 – 2013

Verbrugge, L., van den Born, R. J. G. & Leuven, R. S. E. W., 2013, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 98 Sivumäärä (Reports Environmental Science; nro 440)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Global emission reduction potential of additional mitigation measures

Halonen, M., Ryynänen, E., Sorasahi, H., Vihma, A. & Kanninen, M., 2013, Helsinki: Gaia Consulting Oy. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä: Menetelmiä työpaikkaselvitykseen

Hyrkkänen, U., Koroma, J., Muukkonen, H., Lehti, M. & Vartiainen, M., 2013, Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 90 Sivumäärä (Turun ammattikorkeakoulun raportteja; Vuosikerta 153)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Identiteettiresurssit paikalliskehittämisessä ja muutoskestävyydessä

Hyyryläinen, T. & Piispanen, S., 2013, Ruralia-instituutti. 195 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin julkaisuja; nro 32)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

International Agreements of the Multispecies Baltic Sea Fisheries: A Partition Function Game Approach

Nieminen, E. & Lindroos, M., 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 32 Sivumäärä (Department of Economics and Management Discussion paper)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Julkisten keittiöiden paikallisten elintarvikeostojen aluetaloudelliset vaikutukset: Tarkastelussa Etelä-Savon maakunta

Väisänen, H-M., Määttä, S. & Törmä, H. K., 2013, 32 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 101)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Knowledge document for risk analysis of the non-native Fanwort (Cabomba caroliniana) in the Netherlands

Matthews, J., Beringen, R., Lamers, L. P. M., Odé, B., Pot, R., Van der Velde, G., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. & Leuven, R. S. E. W., 2013, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 60 Sivumäärä (Reports Environmental Science; nro 443)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta: Kuortaneenjärven lähiympäristö kotiseutukuvassa

Rinne-Koski, K. & Riukulehto, S., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 212 Sivumäärä (Raportteja; nro 110)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kulttuurinen huolenpito: Näkökulmia kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Lapuan kaupungissa

Jumppanen, A. I. & Heikkinen, I., 19 marraskuuta 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 33 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 107)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kunnostusojituksen vaikutus vesistöjen humuskuormitukseen

Palviainen, M. & Finér, L., 2013, Jyväskylä: Kopijyvä Oy. 47 Sivumäärä (TASO-hankkeen julkaisuja; Vuosikerta 2013)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luomuperunan lajikekoe

Rahkonen, A., Leppänen, E., Avikainen, H., Kivijärvi, P., Hintikainen, V. & Sulkko, T., 2013, Perunantutkimuslaitos. 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 1: Perinne- ja maisema-alueiden luonnon- ja ympäristönhoito

Vainio, A. (toim.), 2013, 95 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 104)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 2: Taajamien ja rakennettujen ympäristöjen luonnonhoito

Vainio, A. (toim.), 2013, 155 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 105)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 3: Vesistö- ja rantakohteiden luonnonhoito

Vainio, A. (toim.), 2013, 145 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 106)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Luonnontuotealan nykytila ja mahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla

Rutanen, J. & Ikonen, S., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 41 Sivumäärä (Raportteja; nro 112)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonnontuotteiden kemialliset yhdisteet

Tuomela, H., Tikkanen-Kaukanen, C. & Rutanen, J., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 43 Sivumäärä (Raportteja; nro 113)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Luonnosta kauneutta: Luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyvät osaamistarpeet kauneudenhoitoalalla

Partanen, B. (toim.), 29 elokuuta 2013, 53 Sivumäärä (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; nro 103)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Maatilojen energianköyttö - ENPOS-hankkeen tulokset

Ahokas, J. (toim.), 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos. 135 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsien käytön ja metsäbioenergian ilmastovaikutukset

Pingoud, K., Savolainen, I., Airaksinen, M., Seppälä, J., Kanninen, M. & Kilpeläinen, A., 2013, Suomen ilmastopaneeli. 25 Sivumäärä (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä; nro Raportti 2/2013)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar: Handbok för reglering av grundvattennivån

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., toukokuuta 2013, 24 Sivumäärä (MTT Rapport; nro 89)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan paikallinen maaseudun kehittäminen

Rantanen, M., Hyyryläinen, T., Pylkkänen, P., Kytölä, L., Ponnikas, J., Ruottinen, V. & Keränen, R., 2013, Suomen aluetutkimus FAR. 38 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Pohjois-Pohjanmaan turvemaiden kasvihuonekaasutaseet

Minkkinen, K. & Ojanen, P., 2013, Metsäntutkimuslaitos. 37 Sivumäärä (Metlan työraportteja; Vuosikerta 258)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Puuston runkolukusarjan ja laatutunnusten mittaus kaukokartoituksella

Vauhkonen, J., Kankare, V., Tanhuanpää, T., Holopainen, M. & Vastaranta, M., 18 syyskuuta 2013, (Metsätehon raportti; Vuosikerta 223)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Results of forest monitoring on Olkiluoto island in 2011

Aro, L., Hökkä, H., Lindroos, A-J., Rautio, P., Salemaa, M., Helmisaari, H-S. & Leppälammi-Kujansuu, J., 2013, Eurajoki: Posiva. 108 Sivumäärä (Working Report; nro 2012-87)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Review of current biocoal production technology, BalBic Report 4/2013, Production and Logistics

Julkaisun otsikon käännös: Katsaus biohiilen nykyiseen tuotantoteknologiaanKiuru, T. & Hyytiäinen, J. J., 28 marraskuuta 2013, 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti