Julkaisut 1971 2020

Suodatin
Tutkimusraportti

The Report of Data Analysis to support the development of a Baltic Sea salmon action plan

Pakarinen, T., Erkinaro, J., Romakkaniemi, A., Ikonen, E., Virtanen, J., Lindroos, M., Kulmala, S., Parkkila, K., Nieminen, E., Haltia, E. N. J., Kuikka, S., Haapasaari, P., Karjalainen, T., Reinikainen, K., Pedersen, S., Kuzebsky, E., Karlsson, L. & Levontin, P., 2009, Brussels: European Commission. 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tilavertailut maidontuotannossa - haasteita ja mahdollisuuksia

Ovaska, S. (toim.), Sipiläinen, T. (toim.), Ryhänen, M. (toim.) & Ylätalo, M. (toim.), 2009, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 139 Sivumäärä (MTT:n selvityksiä; nro 171)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan

Ollikainen, M., 2009, Helsinki: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 62 Sivumäärä (Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja; nro 218)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

2008

Asialistalla ahma

Pohja-Mykrä, M. K. & Kurki, S., 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 112 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 13)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Etelä-Pohjanmaan lukiot – Nykytila ja tulevaisuuden haasteet.

Jumppanen, Saartenoja, Träsk, A. A. M., 2008, 1 Sivumäärä (Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin Raportteja; Vuosikerta 2008, nro 28)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Heterogeneous Preferences for Water Quality Attributes: the case of Eutrophication of the Gulf of Finland, Baltic Sea

Kosenius, A-K., 2008, Department of Economics and management.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Pienmunne, E., Pakarinen, R., Paaer, P. & Nummi, P., 2008, Helsinki: Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 29 Sivumäärä (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja; nro 7/2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Liiketoimintamallien resurssiperustainen kilpailu metsäpalveluiden markkinoilla

Sinkkonen, E., Tervo, M., Mäkinen, P. & Korhonen-Sande, S., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos. 59 Sivumäärä (Tutkimusraportteja / Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos; nro 52)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luonto- ja maisemapalvelujen nykytila

Rutanen, J. & Matila, A., 2008, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 66 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 25)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Maaseudun kehittämisohjelmien teema-arviointi - Ohjelmakausi 2000–2006

Hannu Törmä, Antti Saartenoja, Jari Kolehmainen, Juho Korteniemi, Aapo Jumpppanen, Markus, Latvala, Tuuli Pohjola, Riina Pulkkinen, Kaarina Reini, Katarzyna Zawalinska , 2008, 1 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; Vuosikerta 2008, nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Politique forestière et utilisation des ressources au Burkina Faso, au Ghana et au Mali: Sont-elles compatible avec l’adaptation au changement climatique?

Kalame, F. B., Idinoba, M., Brockhaus, M. & Nkem, J., 2008, Bogor: Center for International Forestry Research. 8 Sivumäärä (TroFCCA Brief; nro 1/2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Stability of international fisheries agreements using precautionary bioeconomic harvesting strategies

Rahikainen, M., Lindroos, M. & Kaitala, V., 2008, (University of Helsinki, Department of Economics and Management, Environmental Economics. Discussion Papers ; Vuosikerta 2008, nro 27)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

The wolf debate in Finland

Bisi, J. & Kurki, S., 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 145 Sivumäärä (Julkaisuja; nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Vadelman kasvun hallinta fotoselektiivisillä kalvoilla ja ProCa-käsittelyllä: vegetatiivisesta kasvusta lepotilan purkuun

Rantanen, M., Palonen, P., Karhu, S., Pehkonen, E., Savelainen, H. & Junttila, O., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos. 98 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos; nro 32)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Bakteeritaudinaiheuttajien tarkennettu tunnistus mikrosirudiagnostiikalla: loppuraportti

Aittamaa, M., Auvinen, P., Hinderink, K., Kiviniemi, K., Korkeala, H., Leppäranta, O., Lindström, M., Mattila, M., Myllys, V., Nykäsenoja, S., Rantala, L., Somervuo, P., Söderholm, H. & Valkonen, J., 2007, Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos, kasvipatologian laboratorio. 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Biotechnology as a competitive edge for the Finnish forest cluster

Hakala, T., Haltia, O., Hermans, R., Kulvik, M., Nikinmaa, H., Porcar-Castell, A. & Pursula, T., 2007, Helsinki: Research Institute of the Finnish Economy. 84 Sivumäärä (Keskustelunaiheita - Discussion papers / ETLA; nro 1076)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Key factors influencing economic relationships and communication in European food chains (FOODCOMM) - Review of sausage and rye bread chains in Finland

Suvanto, H., Pereira Querol, M., Kurki, S. & Valkosalo, P., 2007, 61 Sivumäärä (Reports; nro 17)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Laitoshoidossa asuvien vanhusten D-vitamiinitilannetta kartoittava tutkimus

Lamberg-Allardt, C., Ketola, M., Laaksonen, M., Puustinen, M. & työryhmä, 2007, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Liikunta - hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen

Fogelholm, M., Paronen, O. & Miettinen, M., 2007, Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 128 Sivumäärä (Sosiaali ja terveysministeriö: selvityksiä; nro 2007:1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Market analysis and risk management of EU emissions trading: POMAR/MARMET Project Report, 30 August 2007

Ollikainen, M., Ollikka, K., Aatola, P., Aarnos, K. & Market Analysis and Risk Management of EU Emissions Trading - POMAR/MARMET , 2007, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 61 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Toimintamallin kehittäminen riistatarhaukseen Case: Peltopyytarhauksen toimintamallin kehittäminen : selvityksen loppuraportti

Rutanen, J., Liukkonen, T., Hietala-Koivu, R., Kurki, S. & Salonen, M., 2007, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 60 Sivumäärä (Raportteja; nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tutkimusjohtajien katsaus

Paavilainen, L. & Puttonen, P. K., 2007, 24 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2006.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Valkoposkihanhi pääkaupunkiseudulla

Niemi, M., Eronen, V., Koivisto, A., Nummi, P. & Väänänen, V-M., 2007, Helsinki: Ympäristöministeriö. 40 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 29/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Ilveksiä ja ihmisiä

Liukkonen, T., Mykrä, S., Bisi, J. & Kurki, S., 2006, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 159 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Japan and Hokkaido: interesting cooperation direction for rural researchers

Julkaisun otsikon käännös: Japani ja Hokkaido ovar kiinnostavia yhteistyösuuntia maseutututkijoilleHyyryläinen, T. & Kurki, S., 2006, Suomen akatemia. 2 Sivumäärä (Pro academia. News from the Academy of Finland; Vuosikerta 2006, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Kansalaisten karhukannat

Mykrä, S., Liukkonen, T., Bisi, J. & Kurki, S., 2006, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 148 Sivumäärä (Julkaisuja; nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Kasvi-DNA rikostutkinnan apuna/Plant DNA as a tool of criminal investigations

Korpelainen, H. & Virtanen, V., 2006, 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Monivaikutteinen maatalous ja politiikat: Multifunctional agriculture and policies

Arovuori, K., Kola, J., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 81 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nro nro 41)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous: Suomen IFCN-maitotilatarkastelu vuosille 2005-2014

Ovaska, S., Sipiläinen, T., Ryhänen, M. & Ylätalo, M., 2006, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 49 Sivumäärä (MTT:n selvityksiä; nro 126)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tutkimusjohtajan katsaus

Puttonen, P. K., 2006, 22 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2005.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

2005

Effect of adding regressors on the equality of the OLSE and BLUE

Isotalo, J., Puntanen, S. & Styan, G. P. H., 2005, Tampere :University of Tampere. (Report / Department of Mathematics, Statistics and Philosophy, University of Tampere. ISSN 1456-3134; 365)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Food Supply Chains in Lagging Rural Regions of Finland: an SME perspective

Viitaharju, L. M., Lähdesmäki, M., Kurki, S. & Valkosalo, P., 2005, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 156 Sivumäärä (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Individual Transferable Quotas in the Baltic Sea Herring Fishery: a socio-bioeconomic analysis

Kulmala, S., Peltomäki, H., Lindroos, M., Kuikka, S. & Söderkultalahti, P., 2005, 17 Sivumäärä (Department of Economics and Management Discussion papers; nro 11)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Konsernijohtaminen parenting-teorian näkökulmasta

Virtanen, T. H., 2005, (Aalto-yliopisto julkaisusarja W-390)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Luonnonsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin -kyselytutkimus Kuusamossa ja Syötteen alueella.

Törn, A., Rämet, J., Tolvanen, A. & Siikamäki, P., 14 syyskuuta 2005, Helsinki: Metsähallitus. 48 Sivumäärä (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; Vuosikerta 2005, nro A 151)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun

Myllymaa, T., Dahlbo, H., Ollikainen, M., Peltola, S. & Melanen, M., 2005, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 108 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 750)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metlan työraportteja 20: Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu Koillismaalla

Törn, A., Tolvanen, A. & Siikamäki, P., 2005, Metsäntutkimuslaitos.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu Koillismaalla: Woeking Papers of the Finnish Forest Research Institute

Törn, A., Tolvanen, A. & Siikamäki, P., 2005, Metsäntutkimuslaitos. (Working Papers of the Finnish Forest Research Insitute; Vuosikerta 2005, nro 20: 18-27)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Promoting Interdisciplinary Research: The Case of the Academy of Finland

Bruun, H., Hukkinen, J. I., Huutoniemi, K. I. & Thompson Klein, J., 2005, Academy of Finland. 204 Sivumäärä (Publications of the Academy of Finland; Vuosikerta 2005, nro 8)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus Frami vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta edistävänä ympäristönä

Suutari, T., Salo, K. & Kurki, S., 2005, Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 61 Sivumäärä (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B; nro 25)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus

Jyräsalo, T. & Ollikainen, M., 2005, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 25 Sivumäärä (Kala- ja riistaraportteja; Vuosikerta 2005, nro 372)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomen susipolitiikan historiaa

Pohja-Mykrä, M. & Mykrä, S., 2005

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti