Julkaisut 1971 2022

Suodatin
Lisensiaatintutkielma
2008

Verkko-opetuksen käytöstä fysiikan opetuksessa erityisesti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kannalta tarkasteltuna

Tenitz, S., 2008, 111 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

2003

Pellavan ja kuituhampun soveltuvuus teknologisiin tuotteisiin

Kymäläinen, H-R., 2003, Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

1995

Strateginen ohjausinformaatio lentoliikenteen reittivalinnassa

Virtanen, T. H., 1995, 172 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

1992

Investointipäätöksenteko pitkävaikutteisissa investoinneissa – esimerkkinä salaojitus

Sipiläinen, T., 1992

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

Suomen Efta-vapaakaupparatkaisu ja siitä käyty asiantuntijakeskustelu talouspoliittisena retoriikkana: Lisensiaatintutkimus

Heinonen, V., 1992, 168 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

1988

Mänty-rauduskoivusekametsikön hakkuuohjelman optimointi.

Valsta, L. T., 1988, 68 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

1986

Korkeimman maatalousopetuksen toimintaympäristö a keskeisimpien sidosryhmien käsitykset opetuksen kehittämisestä

Ollila, P., 1986, 160 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

1983

Coordination and Cooperation in Vertical Marketing Systems: A Model Verification

Hyvönen, S., 1983, 170 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet