Julkaisut 1968 2020

Suodatin
Väitöskirja
2019

Avoiding Consumer Scapegoatism: Towards a Political Economy of Sustainable

Akenji, L., elokuuta 2019, University of Helsinki. 84 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Effects of musical experience on children's language and brain development

Linnavalli, T., 2019, Helsinki : Helsingin yliopisto. 81 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Immigrant-ness as (mis)fortune? Immigrantisation through integration policies and practices in education

Julkaisun otsikon käännös: Maahanmuuttajuus (epä)onnena?: Maahanmuuttajaistaminen kotouttamispolitiikan ja kotoutumiskoulutuksen käytäntöjen kauttaKurki, T., 22 helmikuuta 2019, Helsinki: University of Helsinki. 103 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access
Open access

Social services students' education and purposes in life: A case study from Finland

Manninen, N., toukokuuta 2019, Helsinki: University of Helsinki. 71 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

2018

Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities

Clavert, M., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Anchoring craft: The object as an intercultural and intertemporal unifying factor

Vetoshkina, L., 24 marraskuuta 2018, Helsinki: University of Helsinki. 259 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Arki perhetyön kohteena: Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki Haltuun -hankkeessa

Sekki, S., 16 kesäkuuta 2018, Helsingin yliopisto. 215 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access
Open access

Contradictions of Finnish Education: Finnishness, interculturality and social justice

Itkonen, T. H., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Dance on cortex: ERPs and phase synchrony in dancers and musicians during a contemporary dance piece

Poikonen, H., 2018, Helsinki : [H. Poikonen]. 100 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Handling Knowledge: Three perspectives on embodied creation of knowledge in collaborative design

Härkki, T., 2018, Helsinki: University of Helsinki. 116 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Individual differences in emotion processing

Quarto, T., 2018, Helsinki: [T. Quarto]. 65 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Miten ja mitä opettaja oppii? Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana

Ahonen, E., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla

Kauppinen, E., marraskuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. 269 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Pienten askelten tanssi: Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla

Hannus, S., 15 toukokuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 308 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Puhumalla teoretisoitu? Aineenopettajakoulutuksen kasvatustieteellistyminen ja asiantuntijapuhe 1970-luvulta 2010-luvulle

Puustinen, M., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 179 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Revival and regeneration of Indigenous knowledge in intercultural bilingual teacher education: A study in the Ecuadorian Amazonia

Julkaisun otsikon käännös: Alkuperäiskansojen tiedon elvyttäminen ja tuottaminen kulttuurienvälisessä kaksikielisessä opettajankoulutuksessa: Tutkimus Amazonin alueella EcuadorissaVeintie, T., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 112 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Teachers changing higher education: From coping with change to embracing change

Kunnari, I., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalistisessa hallinnassa

Hannukainen, K., 14 joulukuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 104 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

University Internationalization and International Master's Programs

Medvedeva, A., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia

Rintakorpi, K., 26 tammikuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 81 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina

Aarnio-Linnanvuori, E. I., tammikuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 107 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

2017

"Aina liikkeessä": Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–2015

Lampi, H., 16 kesäkuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 221 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

A NEW ECOLOGY FOR LEARNING: An Online Ethnographic Study of Learners’ Participation and Experience in Connectivist MOOCs

Saadatmand, M., toukokuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 127 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Imaginaries of Early Childhood Education: Societal roles of early childhood education in an era of accountability

Paananen, M. M., 11 helmikuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 189 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Interthinking in Estonian Home Economics Education

Taar, J., 24 marraskuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 229 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä

Rättyä, K., 4 tammikuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 238 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus

Korhonen, T., 17 kesäkuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 244 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa

Saloranta, S., 22 syyskuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 284 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti - opettajien kokemuksia

Ojala, T., 17 maaliskuuta 2017, Jyväskylä: University of Jyväskylä. 155 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana

Hilander, M., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 93 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimisesta työpaikalla

Samppala, M-L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 230 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Laskemisen sujuvuus osana matemaattisia taitoja: Sujuvuuden seuranta ja matemaattisten taitojen tukeminen alakoulussa

Väisänen, E. K., 16 joulukuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 191 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Learning clinical reasoning through game-based simulation: Design principles for simulation games

Koivisto, J-M., 10 kesäkuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 99 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik

Pihlgren-Eveli, A-K. B., 18 joulukuuta 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet. 246 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

Pehkonen, E., 20 joulukuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 156 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Näkymätöntä näkyväksi: Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa

Kukkoaho, S., 16 kesäkuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 255 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa - etnografinen tapaustutkimus

Lammi, J., 6 lokakuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 252 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

"People who don't live what we live, don't understand": Youths' experiences of hypermobility

Benjamin, S., elokuuta 2017, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 140 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa

Tammi, T. J., 27 tammikuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 139 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access