Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Yliopistonkatu 3

    HELSINKI

    Suomi

Julkaisut 1967 2020

Suodatin
Lisensiaatintutkielma
2010

Equal in Law, Unequal in Fact: Racial and Ethnic Discrimination and the Legal Response thereto in Europe

Makkonen, T., 2010, Helsinki: Yliopistopaino.

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

2009

Criminal Jurisdiction of States: An International Law Framework

Liivoja, R., 2009

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

2008

Suunta muuttuu: Rekonstruktio rahoitusmarkkinanormiston 1980-luvun murroksesta

Kari, M., 2008, 140 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

2003

EY-oikeuden vaikutukset välittömään verotukseen

Äimä, K., 2003, Talentum. 238 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

2002

Domännamnstvister och ond tro: En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.III

Sund-Norrgård, P., 2002, Helsingfors. 127 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

Määräaikaiset työsuhteet ja työvoiman vuokraus

Sädevirta, M., 2002, Vantaa: WSOY lakitieto. 180 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

1997

Avtalsfrihet - rätt till avtal: En nordisk undersökning om kontraheringsplikt till förmån för privatpersoner

Nybergh, F. E., 1997, Copenhagen: Nordiska ministerrådet. 359 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

1989

Muta i näringsverksamhet

Bärlund, J. C., 1989, Helsingfors: Helsingfors universitet. 153 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet

"Ymmärrystä vailla": Syyntakeisuus ja sosiaalinen kontrolli

Minkkinen, P., 24 heinäkuuta 1989, Helsinki. 180 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielmaOpinnäytteet