Tutkimusyksiköt

Anatomian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

BioMag-laboratorio

Clinicum

Yksikkö: Instituutio

Farmakologian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

Fysiologian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

HUS Akuutti

HYKS-sairaanhoitoalue

Yksikkö: HYKS toimiala

HUSLAB

HYKS-sairaanhoitoalue

Yksikkö: HYKS toimiala