Julkaisut

Suodatin
Pro gradu
2018

Precision Treatment of Acute Myeloid Leukemia: Predictive Response Biomarkers for BET inhibitor JQ1

Saad, J., 27 syyskuuta 2018, 63 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Somatostatin-expressing neurons in the Bed Nucleus of the Stria Terminalis

Julkaisun otsikon käännös: Pääterihmaston tyvitumakkeen somatostatiinia ilmentävät hermosolutElsilä, L., 23 tammikuuta 2018, Helsinki. 74 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
2016

Fluoksetiinin vaikutus Rho- ja BDNF-signalointiin hiiren aivoissa

Kohtala, H. S., 2016, [Helsinki]. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2015

Investigating the role of fibroblast growth factor-21 (FGF21) in regulating microglial inflammatory response

Redmann, A. L., 2015, Helsinki: University of Helsinki. 55 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2014

Hampaan poistoon liittyvät potilasvalitukset

Koskela, S., 2014, University of Helsinki. 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2013

Diffuusiotensorikuvauksen optimointi

Sairanen, V., 2013, 78 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Pre-eklampsia ja kromosomin 19 mikroRNA-klusteri

Kyllönen, A., 22 tammikuuta 2013, Helsinki: [A. Kyllönen].

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2009

Analyysimenetelmä musiikin kuuntelun aiheuttamille fysiologisille muutoksille

Makkonen, T., 2009, Espoo: Helsinki University of Technology. 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2008

Canine Models of Human Hereditary Cataracts: Analysis of the Known Hereditary Cataract Genes in Different Breeds of Dog.

Julkaisun otsikon käännös: Koira perinnöllisen harmaakaihin eläinmallina; Tunnettujen perinnölliseen kaihiin assosioituvien geenien analysointi eri koiraroduissa. Ahonen, S., 2008

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Plakophilin-2 mutations in arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD)

Julkaisun otsikon käännös: Plakofiliini-2-mutaatiot oikean kammion arytmogeenisessä dysplasiassa (ARVD)Lahtinen, A., 2007, 80 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2006

Geenien ilmentymismuutokset oireellisessa kaulavaltimoateroskleroosissa: pro gradu

Saksi, J., 2006, Helsinki: [J. Saksi]. 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2005

Eurooppalaisten urpiaistaksonien (Carduelis flammea flammea, C. f. cabaret ja C. hornemanni exilipes) evolutiiviset suhteet mitokondriaalisen DNA:n emässekvenssien valossa.

Putkonen, M. T., 2005, Helsingin yliopisto. 90 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

1999

Fysioterapain mahdollisuuksia anorexia nervosapotilaiden hoidossa

Immonen-Orpana, P., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 76 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Hoitosuhde kotisairaanhoidossa

Jantunen, K., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 85 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Ihotaudit Suomessa

Kokkonen, T., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 62 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Ja alussa oli suo, kuokka... ja valmentava 10. luokka

Anttila, K., 1999, Helsinki: Yliopistopaino.

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Leikkausosaston sairaanhoitajien käsityksiä leikkaukseen liittyvästä yhteistyöstä

Grönroos, M., 1999, Helsinki: Yliopistopaino.

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Meltolan sairaalan erikoissairaanhoidon lakkauttamiprosessi hoitohenkilökunnan kokemana

Kahanpää-Castren, A., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 65 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Potilaiden selviytyminen ja elämänlaatu vuoden kuluttua tehohoidosta sekä potilaiden ja omaisten kokemukset hoitojaksosta

Kaarlola, A., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 65 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Retinoskiisigeeniä etsimässä: Uusien geenimerkkien paikantaminen ja jatkumon rakentaminen ehdokasgeenialueelle

Rantala, A., 1999, Helsinki: [A. Rantala]. 55 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Traumaperäisen stressireaktion korvauskäytäntö lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa

Hemminki, J., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 56 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

1998

2-4 -vuotiaiden astmaa sairastavien lasten vanhempien kokemuksia omahoidosta

Pajunen, R., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 111 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Arviointi auttaa oppimaan - vai auttaako?

Lindholm, M., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 88 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Asiakkaiden arviot ABB-yhtiöiden työterveyshuoltopalveluista

Mattila, L., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 59 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Hoitohenkilökunnan kokemuksia osastonhoitajalta saadusta tuesta

Poskiparta, H., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 42 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Kliinisessä työssä olevien sairaanhoitajien käsityksiä ammattitaitonsa ja asiantuntijuutensa kehittymisestä ja urakehityksestä

Orvomaa, PL., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Lohjan terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaiden virtsatieinfektioiden hoito-ohjelman vaikutukset ja kustannukset

Makkonen, S., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 43 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Naistenlehtien kirjoituksia ja mainoksia vaihdevuosista vuosina 1993 ja 1994

Juth, L., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 48 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Nuorisopsykiatrisella osastolla työskentelevien omahoitajien käsityksiä työryhmän merkityksestä

Rissanen, A., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 55 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Perheenjäsenen psyykkisen sairauden vaikutukset perheen toimintaan ja omaisten hyvinvointiin: Omaisyhdistysten omaisten kokemuksia

Ruuskanen, K., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Perhevalmennuksen laadunvarmistus: hyvä perhevalmennus -laatumittarin kehittelyprosessi ja kuvaus

Hovi, A-M., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Prosessien uudistaminen terveydenhuollossa: Case: Sairaalan keskeisten toimintaprosessien tunnistaminen

Seppänen, S., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 75 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Saastuneiden itujen aiheuttama Salmonellaepidemia keväällä 1994 ja sen aiheuttamat reaktiiviset niveltulehdukset

Seitsalo, A., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 55 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Sektoraalisen lähestymistavan (SWAp) toteutuminen Suomen terveysalan Masambikin kehitysyhteistyöhankkeessa

Gröhn, M., 1998, Yliopistopaino. 67 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Sydäninfarktipotilaiden puolisoiden selviytyminen potilaan toipilasvaiheen aikana

Kettunen, S., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 81 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Synnyttäjien kokemuksia palvelun laadusta

Raussi-Lehto, E., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 76 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Terveydenhoitohenkilöstön käsityksiä yhteistyöstä Hyvinkään aluesairaalassa

Mikkola, A., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 76 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet