Farmasian tiedekunta

  • Viikinkaari 5

    HELSINKI

    Suomi

Julkaisut 1970 2019

Suodatin
Kirja
2019

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia

Ruskoaho, H. (toim.), Hakkola, J. (toim.), Huupponen, R. (toim.), Kantele, A. (toim.), Korpi, E. (toim.), Moilanen, E. (toim.), Piepponen, P. (toim.), Savontaus, E., Tenhunen, O. (toim.), Vähäkangas, K. & Anttila, V-J., 2019, 5. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim. 1288 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Microfluidics for Pharmaceutical Applications: From Nano/Micro Systems Fabrication to Controlled Drug Delivery

Almeida Santos, H. (toim.), Liu, D. (toim.) & Zhang, H. (toim.), 2019, 1st toim. Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Co. 495 Sivumäärä ( Micro & nano technologies)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Toxicology of herbal products

Pelkonen, O. (toim.), Duez, P. (toim.), Vuorela, P. M. (toim.) & Vuorela, H. (toim.), 2017, 1st ed. toim. Cham: Springer International Publishing . 479 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia

Peltoniemi, M., Raekallio, M., Vainio, O., Vainionpää, M., Pietilä (ent.Rusanen), E. M., Pyörälä, S., Rajamäki, M. M., Airaksinen, S., Varjo, A., Telkänranta, H. (toim.), Raekallio, M. R. (toim.) & Vainio-Kivinen, O. M. (toim.), 27 marraskuuta 2013, Helsinki: Fennovet Oy. 160 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Farmaseuttisen kemian perusteet

Vuorensola, K., Wallen, E., Rautio, J., Laine, K., Jarho, P., Wikberg, T. & Lindeke, B., joulukuuta 2013, 244 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi

Järvinen, R., Enlund, H., Airaksinen, M., Kleme, J., Mononen, N. & Hämeen-Anttila, K., 2013, Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 69 Sivumäärä (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Counseling, Concordance, and Communication – Innovative Education for Pharmacists

Pohjanoksa-Mäntylä, M. (toim.), Yeung, S. S. T. (toim.), Puumalainen, I. (toim.) & Airaksinen, M., 2012, 2. toim. The Hague: Fip : Fédération Internationale Pharmaceutique. 130 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Drug Abuse in Sport: Doping

Hamidi, M., Shahbazi, M-A. & Ashrafi, H., 2012, New York: Nova Science Publishers. 226 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Avoapteekkiharjoittelussa käytetyt työkirjat 2005-2009: Työ opiksi!

Varunki, M. M. (toim.), 2009

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Sairaala-apteekkiharjoittelussa käytetyt työkirjat 2005-2009: Työ opiksi!

Varunki, M. M. (toim.), 2009

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2008

Fenylketonurian seulonta Suomessa

Leipälä, J., Saalasti-Koskinen, U., Blom, M., Autti-Rämö, I., Gissler, M., Hämäläinen, E., Paganus, A., Isojärvi, J., Kääriäinen, H., Renlund, M. & Mäkelä, M., 2008, Helsinki: Stakes/Finohta. 7 Sivumäärä (Finohtan julkaisuja; nro 1/2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkkeitä luonnosta

Holm, Y. & Hiltunen, R., 2008, 2. painos toim. Helsinki: Palmenia-kustannus. 141 Sivumäärä (Palmenia-sarja; nro 58)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2007

Creation of a better medication safety culture in Europe: building up safe medication practices

Airaksinen, M., Otero, M-J., Schmitt, E., Cousins, D., Gustafsen, I., Hartmann, M., Lyftingsmo, S., Muff, P., Thors, C-E., Vlcek, J. & Expert Group on Safe Medication Practices, 2007, 260: Council of Europe. 274 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa: suorituskykyyn ja kehon koostumukseen vaikuttavat aineet

Alaranta, A. (toim.), Hulmi, J. (toim.), Mikkonen, J. (toim.), Rossi, J. (toim.) & Mero, A. (toim.), 2007, Helsinki : Nutrimed Oy. 360 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2005

Counselling, concordance and communication: innovative education for pharmacists

Wuliji, T. & Airaksinen, M., 2005, IPFS. 48 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Evaluation of intestinal absorption properties of clodronate using Caco-2 cell culture model

Raiman, J., 2005, Kuopio: Kuopion yliopisto. 73 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Hoitona lääke

Airaksinen, M., 2005, Helsinki: Edita. 271 Sivumäärä (Lähihoito)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2003

Farmakoterapian tilanneharjoituksia: Vilustumissairaudet - Viestinnällä tieto ja tunnetukea itsehoitoon

Tammimäki, A. E. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2003, 6. painos toim. HY, Farmasian laitos, Farmakologian ja toksikologian osasto: Farmasian opettajien ja tutkijoiden yhdistys. 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Lääkkeitä luonnosta

Holm, Y. & Hiltunen, R., 2003, 1.painos toim. Helsinki: Palmenia-kustannus. 141 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2001

TULE-sairaudet. Toimipaikkakoulutusmateriaali apteekeille.

Tammimäki, A. E., 2001, Helsinki: Lääkehuollon täydennyskoulutuskeskus.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2000

Farmakognosia - Farmaseuttinen biologia

Hiltunen, R. & Holm, Y., 2000, Helsinki: Yliopistopaino. 370 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1999

Eteriska oljor och deras medicinska användning

Holm, Y. & Hiltunen, R., 1999, Kristianstad: Artaromaförlaget Ab. 91 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

1997

Eteeriset öljyt ja niiden lääkinnällinen käyttö

Holm, Y. & Hiltunen, R., 1997, Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1996

Luonnonlääkkeet

Holm, Y. & Hiltunen, R., 1996, 2. painos toim. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 239 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1994

Luonnonlääkkeet

Hiltunen, R. & Holm, Y., 1994, 1. painos toim. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 239 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1990

Farmakognosia - rohdokset, luontaistuotteet ja mausteet; yleinen osa

von Schantz, M. & Hiltunen, R., 1990, 2.korjattu painos toim. Helsinki. 308 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1988

Farmakognosia - rohdokset, luontaistuotteet ja mausteet; yleinen osa

von Schantz, M. & Hiltunen, R., 1988, 1. painos toim. Helsinki. 308 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1983

Familie Pinaceae (Coniferae)

von Schantz, M. & Hiltunen, R., 1983, Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. 149 Sivumäärä (Commentationes PHYSICO-MATHEMATICAE; Vuosikerta 1983/57, nro 57)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen