Farmasian tiedekunta

  • Viikinkaari 5

    HELSINKI

    Suomi

Julkaisut 1983 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2019

Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa

Äystö, L., Mehtonen, J., Vieno, N., Ahkola, H., Leppänen, M. T., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T., 3 toukokuuta 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 59 Sivumäärä (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; nro 20)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa

Vieno, N., Karlsson, S., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Kärkkäinen, R., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T., 9 toukokuuta 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 37 Sivumäärä (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; nro 19)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2018

Geenien muokkaus uusilla tekniikoilla - kasvit, eläimet, mikrobit

Ahteensuu, M., Grönholm, M., Joutsjoki, V., Jäntti, J., Lohtander-Buckbee, K., Ritala-Nurmi, A., Ruohonen-Lehto, M., Siipi, H. & Teeri, T., 2018, Helsinki: Biotekniikan neuvottelukunta. 24 Sivumäärä (BTNK:n julkaisu; nro 8)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Open access
2017

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa: – nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset

Hakoinen, S. M., Laitinen-Parkkonen, P. & Airaksinen, M. S. A., 29 syyskuuta 2017, Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 122 Sivumäärä (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; nro 106)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Medicines information. Strategic development.

FIP Health and Medicines Information, Hämeen-Anttila, K., Parisa, A., Mishra, P., Pradel, F. & Tong, V., 2017, The Hague: International Pharmaceutical Federation (FIP). 84 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2016

Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.

Kiiski, E. A., Kallio, S. E., Pohjanoksa-Mäntylä, M. K., Kumpusalo-Vauhkonen, A., Järvensivu, T., Airaksinen, M. S. A. & Mäntylä, A., 2016, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 188 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; Vuosikerta 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2012

DIABEETIKOIDEN ODOTUKSET JA KOKEMUKSET PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIEN HYÖDYISTÄ JA HAITOISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄSTÄ LÄÄKEINFORMAATIOSTA

Airaksinen, M. S. A., ENLUND, H., Hämeen-Anttila, K., Kastarinen, H., Kleme, J., Peura, P. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2012, Fimean kotisivut: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Fimean suositus potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa sekä siihen liittyvässä lääkeinformaatiossa.

Airaksinen, M. S. A., Hannes, E., Hämeen-Anttila, K., Kastarinen, H., Kleme, J., Peura, P. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2012, Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 32 Sivumäärä (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; Vuosikerta 2012, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2009

Developing drug desing through protein kinases

Tuominen, R., 9 marraskuuta 2009, Bristol, UK: Insight Publishers. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2008

Medication Error Reporting Systems - Lessons Learnt: Executive Summary of the Findings

Terzibanjan, A-R., Laaksonen, R., Weiss, M., Airaksinen, M. S. A. & Wuliji, T., 2008, International Pharmaceutical Federation. 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2007

Loppuraportti. HEALTHTECH-arviointi Tekes 2779/31/6

Aaltonen, J., Aschan, H., Blom, M., Kaila, M., Komulainen, J. & Savikurki, S., 20 joulukuuta 2007, Helsinki. 41 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1997

Antibodies as Selective Catalysts

Hase, A. & Yli-Kauhaluoma, J., 1997, Helsinki: Tekes. (Synthesis Technology Programme 1992-1997, Technology Programme Report 10/97)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Somaanin vasta-ainekatalysoitu hydrolyysi

Yli-Kauhaluoma, J., 1997, Helsinki: Puolustusministeriö. (MATINE research projects 1996. Report series B 1997/1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1996

Catalytic Antibodies. CREAM Programme Project, Final Report. VTT Research Programme on Chemical Reaction Mechanisms CREAM 1993-1995

Nevanen, T., Teleman, O., Teeri, T., Yli-Kauhaluoma, J., Hase, A. & Tiainen, E., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen