Farmasian tiedekunta

  • Viikinkaari 5

    HELSINKI

    Suomi

Julkaisut

Suodatin
Pro gradu
2018

Somatostatin-expressing neurons in the Bed Nucleus of the Stria Terminalis

Julkaisun otsikon käännös: Pääterihmaston tyvitumakkeen somatostatiinia ilmentävät hermosolutElsilä, L., 23 tammikuuta 2018, Helsinki. 74 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
2017

Evaluation of the stability of cytochrome P450 immobilized enzyme microreactors

Julkaisun otsikon käännös: Immobilisoitujen sytokromi P450 -entsyymi- mikroreaktorien stabiiliuden arviointiPihlaja, T., 2017, Helsinki: Tea Pihlaja. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
2016

Fluoksetiinin vaikutus Rho- ja BDNF-signalointiin hiiren aivoissa

Kohtala, H. S., 2016, [Helsinki]. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Synthesis of abietic and dehydroabietic acid derivatives to target bacterial biofilms

Hassan, G. A. M. S., 31 elokuuta 2016, Helsinki: University of Helsinki. 61 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Moniammatillinen yhteistyö ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi verkostotyöskentelyn viitekehyksessä

Kallio, S. E., toukokuuta 2014, Helsinki. 87 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

The role of OATP transporters in the active uptake of drugs into hepatocytes

Kahma, H., 2014

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Verihiutaleperäisten mikrovesikkeleiden kvantifiointi ja karakterisointi

Valkonen, S. P., 22 lokakuuta 2014

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2013

Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelreumassa: Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Joensuu, J. T., 2013, 66 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Exploitation of block copolymers as coating material in capillary electromigration techniques

Julkaisun otsikon käännös: Lohkopolymeerien hyödyntäminen kapillaarielektromigraatiotekniikoissaTähkä, S., 27 syyskuuta 2013, 117 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Microfluidic approach to preparing polymer microspheres for enhanced oral protein drug delivery

Pessi, J. J., 2013

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2012

Huonoliukoisen lääkeaineen nanosuspensio: valmistaminen ja liukenemisen tutkiminen läpivirtaussysteemiä ja UV-kuvantamistekniikkaa käyttäen

Sarnes, A., 2012, Helsinki. 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2010

Biological interactions studied by affinity chromatography, quartz crystal microbalance and molecular dynamics simulations

Julkaisun otsikon käännös: Biologisten vuorovaikutusten tutkiminen affiniteettikromatografialla, kvartsikidemikrovaa'alla ja molekyylidynamiikkasimulaatioillaLipponen, K., maaliskuuta 2010, Helsingin yliopisto. 104 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Pro gradu: Histamiinin H3 reseptori lääkekehityksen kohteena

Kononoff, J. P., lokakuuta 2010

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

TrkB hermokasvutekijäreseptori masennuslääkkeiden potentiaalisena vaikutuskohtana

Vesa, L. K., 2010

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2009

Kapillaarinestekromatografia–tandemmassaspektrometria-menetelmän kehittäminen valittujen steroidimetaboliittien analysoimiseen

Kenttä, M., 30 marraskuuta 2009, 72 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Lääkityspoikkeamat Potilasvakuutuskeskuksen aineistossa 2005-2007

Pitkä, K., 2009, 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2007

Akuutin kivun mallit jyrsijöillä ja geneettisen perimän vaikutus kipututkimuksissa

Talka, R., 2007, 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

1997
1993

Magnesiumstearaatin hyödyntäminen pitkävaikutteisen ibuprofeenitabletin formuloinnissa

Peltoniemi (os. Halsas), M., 1993

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet