Julkaisut 1965 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2019

Guidance on the conservation and management of critical feeding areas and commuting routes for bats

Kyheröinen, E-M., Aulagnier, S., Dekker, J., Dubourg-Savage, M-J., Ferrer, B., Gazaryan, S., Georgiakakis, P., Hamidovic, D., Harbusch, C., Haysom, K., Jahelkova, H., Kervyn, T., Koch, M., Lundy, M., Marnell, F., Mitchell-Jones, A., Pir, J., Russo, D., Schofield, H., Syvertsen, P. O. & 1 muutaTsoar, A., maaliskuuta 2019, Bonn: UNEP/EUROBATS. 112 Sivumäärä (EUROBATS Publication Series; nro 9)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Nordic Crop Wild Relative conservation: A report from two cooperation projects 2015-2019

Palme, A., Fitzgerald, H., Weibull, J., Bjureke, K., Eisto, K., Endresen, D., Hagenblad, J., Hyvärinen, M., Kiviharju, E., Lund, B., Rasmussen, M. & Þorbjörnsson, H., 31 maaliskuuta 2019, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 71 Sivumäärä (TemaNord; nro 533)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Varsinais-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet 2007-2018: MAALI-hankkeen raportti

Ahola, M., Kuntze, K., Keihäs, M., Vösa, R., Tirri, I., Lindholm, T. & Alho, P., 2019, [Turku]: Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. 57 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2018

Red-Throated Diver Energetics Project: 2018 Field Season Report

O'Brien, S., Ruffino, L., Lehikoinen, J. P., Lewis, M., Petersen, A., Petersen, I. K., Okill, D., Väisänen, R., Williams, J. & Williams, S., 2018, JNCC, Peterborough: JNCC. 34 Sivumäärä (JNCC Report; nro 627)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella

Jalkanen, J., Moilanen, A. J. & Toivonen, T. K., 28 tammikuuta 2018, Helsinki: Uudenmaan liitto. 131 Sivumäärä (Uudenmaa liiton julkaisuja. E; nro 194 - 2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Uusimaa-kaavan 2050 luontovaikutusten arviointi Zonation-analyyseihin perustuen

Jalkanen, J., Moilanen, A. J. & Toivonen, T. K., 2018, Uudenmaan liitto. 43 Sivumäärä (Uudenmaan liiton julkaisuja E 205)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2017

Action C.5 Milestone, Bryophyte ex situ conservation scheme

Laaka-Lindberg, S. & He, X., 2017, Helsinki: University of Helsinki. 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin

Meller, K. I., 15 kesäkuuta 2017, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 68 Sivumäärä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; Vuosikerta 2017 / 27)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2016

Havsörnen på Åland - 50 år av skydd och skyddsforskning

Stjernberg, T. G., 2016, Mariehamn: Ålands fågelskyddsförening r.f. 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Honkala, J. & Tanner, J., 14 syyskuuta 2016, Järvenpää: Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus. 13 Sivumäärä ( Apus ry: n raportteja; nro 2016/1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

MIGRATION STRATEGY OF THE ORTOLAN BUNTING: FINAL REPORT OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE

Jiguet, F., Arlettaz, R., Belik, V., Bernardy, P., Copete, J. L., Czajkowski, M. A., Dale, S., Dombrovski, V., Elts, J., Ferrand, Y., Minkevicius, S., Piha, M., Selstam, G., Skierczyǹski, M., Siblet, J-P. & Sokolov, A., joulukuuta 2016, Paris: Office national de la chasse et de la faune sauvage. 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015

Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., Rajasärkkä, A., Rintala, J., Sirkiä, P. M. & Valkama, J., tammikuuta 2016, Helsinki: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomen nisäkkäiden uhanalaisuus 2015 – The 2015 Red List of Finnish Mammal Species.

Liukko, U-M., Henttonen, H., Hanski, I. K., Kauhala, K., Kojola, I., Kyheröinen, E-M. & Pitkänen, J., 2016, Helsinki: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2015

Kemiönsaaren Örön pesimälinnustoselvitys 2015

Tirri, I-S., 2015, 30 Sivumäärä (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Lågskärs fågelstation 2014

Palmgren, J. G., 2015, Mariehamn: Ålands fågelskyddsförening r.f. 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Honkala, J. & Niiranen, S., 27 lokakuuta 2015, Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus. 13 Sivumäärä (Apus ry:n raportteja; Vuosikerta 2015/2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomen arvokkaat geenivarat

Fitzgerald, H., Ruohonen-Lehto, M. & Lohtander-Buckbee, K., 2015, Finnish Environment Institute (SYKE). 108 Sivumäärä (Suomen Ympäristökeskuksen Raportteja; nro 26/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2014

Agreement on the conservation of populations of European bats: National implementation report of Finland

Kyheröinen, E-M., Osara, M. & Stjernberg, T., 2014, 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014

Honkala, J., 8 lokakuuta 2014, Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus. 18 Sivumäärä (Apus ry:n raportteja; Vuosikerta 2014/1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Lågskärs fågelstation 2013

Palmgren, J., 2014, Mariehamn: Ålands fågelskyddsförening r.f. 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Normeja viherkatoille - perusteita kehittämiseen

Laurila, S., Jyrkänkallio-Mikkola, J., Mesimäki, M., Kallio, P., Kuoppamäki, K., Nieminen, H. & Lehvävirta, S., 2014, [Helsinki]: Euroopan unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. 66 Sivumäärä (Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Lågskärs fågelstation 2012

Palmgren, J., 2013, Mariehamn: Ålands fågelskyddsförening r.f. 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vuollejokisimpukkakannan inventointi Keravanjoen Lammashaan sillan vaikutusalueella 2012

Valovirta, I. & Laaksonen, R., tammikuuta 2013, Helsinki: WWF Suomi. 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Esiselvitys viherkattojen elinkaarianalyysistä ja kestävistä rakenneratkaisuista

Veuro, S., Mesimäki, M. & Lehvävirta, S., 21 joulukuuta 2012, 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tiedosto

Helsingin uhanalaiset, silmälläpidettävät ja muuten huomionarvoiset putkilokasvit. Raportti.

Kurtto, A., 2012

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Hyvinkään Kytäjän-Usmin linnustoselvitys 2011

Honkala, J., 13 tammikuuta 2012, Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus. 13 Sivumäärä (Apus ry:n raportteja; Vuosikerta 2012/1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Orvakkalajistoselvitys Veräjämäen, Patolan ja Talin alueilla 2011

Miettinen, O., 2012, Helsinki: Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 23 Sivumäärä (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja; Vuosikerta 6/2012)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vuollejokisimpukkakannan inventointi Kymijoen Huumanhaaran rautatiesuunnitelman vaikutusalueella 2012

Valovirta, I. & Laaksonen, R., 14 joulukuuta 2012, Helsinki: WWF Suomi. 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vuollejokisimpukoiden siirrot E18-moottoritiehankkeen siltakohdalta Taasianjoella 2011

Valovirta, I., Vuolteenaho, J. & Laaksonen, R., 2012, Helsinki: WWF Suomi. 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vuollejokisimpukoiden siirrot E18-moottoritiehankkeen siltakohdilta Kymijoen Langinkoskenhaarassa ja Pyhtäänhaarassa 2011

Valovirta, I., Vuolteenaho, J. & Laaksonen, R., 2012, Helsinki: WWF Suomi. 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

Between devil and (not a very) deep blue sea -- Endangered sea shore species in a changing climate: Vulnerability assessment models for selected seashore species including recommendations for management and grazing in associated habitats

Aikio, S., Hyvärinen, M., Koivula, K., Lampila, S., Markkola, A. M., Niemelä, M. & Pakanen, V-M., 30 syyskuuta 2011, 33 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Hentonäkinruoho (Najas tenuissima) ja notkeanäkinruoho (Najas flexilis) Suomen uhanalaisia lajeja

Issakainen, J., Kemppainen, E., Mäkelä, K., Hakalisto, S. & Koistinen, M., 2011, Helsinki: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 223 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 13 /2011)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Hyvinkään Kaukasten linnustoselvitys 2009

Honkala, J. & Niiranen, S., 26 elokuuta 2011, Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus. 21 Sivumäärä (Apus ry:n raportteja; Vuosikerta 2009/2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Predatory bird health - white-tailed sea eagle

Helander, B., Bignert, A., Hermann, C. & Stjernberg, T., 2011, 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Raaseporin Totalfladanin ja Persöfladanin linnustoselvitys 2009

Honkala, J., 23 helmikuuta 2011, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ja ympäristökeskus. 31 Sivumäärä (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja; nro 28/2010)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Strategy and action plan for ex-situ conservation of threatened plants in Finland: Action 11: Assessment of the impacts of climate change on biodiversity in coastal ecosystems and the implementation of new policies and conservation strategies

Julkaisun otsikon käännös: Suomen uhanalaisten luonnonkasvien ex-situ suojelun strategia ja toimintaohjelmaHyvärinen, M., Miranto, M., Hiltunen, R. & Schulman, L., 30 marraskuuta 2011, Helsinki. 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Honkala, J. & Niiranen, S., 26 elokuuta 2011, Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus. 14 Sivumäärä (Apus ry:n raportteja; Vuosikerta 2009/1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tuusulan Kehä IV ja Sulan alueiden linnustotutkimus 2007

Honkala, J. & Niiranen, S., 26 elokuuta 2011, Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus. 24 Sivumäärä (Apus ry:n raportteja; Vuosikerta 2007/1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

Agreement on the conservation of populations of European bats: National implementation report of Finland

Kyheröinen, E-M., Osara, M. & Stjernberg, T., 2010, 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

KEKE: Museot ja kestävä kehitys

Timo Kukko, Saara Airaksinen, Merja Herranen, Heikki Häyhä, Maire Mattinen, Susanna Pettersson, Juhani Terhivuo & Terhivuo, J., 9 joulukuuta 2010, [Helsinki]: Suomen museoliitto. 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Lågskärs fågelstation 2009

Palmgren, J., 2010, Mariehamn: Ålands fågelskyddsförening r.f. 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Sipoon Talman osayleiskaava‐alueen luontoselvitykset 2010

Nieminen, M., Erkinaro, M., Makkonen, H., Niiranen, S., Nupponen, K., Schrader, M. & Sundell, P. R., 2010, Espoo: Faunatica Oy. 88 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vesilinnut 2010: Runsaus ja poikastuotto

Pöysä, H., Wikman, M., Väisänen, R. A. & Lehikoinen, A., 2010

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen