Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
2016

Pienteurastamoiden omavalvonnan nykytilanne, haasteet ja kehittäminen

Törmä, V. K., Fredriksson-Ahomaa, M. U. K. & Lunden, J. M., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 75 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2015

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke

Nevas, M. & Lepistö, O., 2015, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 46 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; Vuosikerta 2015, nro 9)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2012

Lihantarkastuksen ja laitosvalvonnan valtiollistamisen vaikutus pienteurastamojen lihantarkastuskustannuksiin sekä lihantarkastuspalveluiden laatuun ja saatavuuteen.

Kotisalo, N., Lunden, J. M. & Fredriksson-Ahomaa, M. U. K., 2012, Maa- ja metsätalousministeriö. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

Mikrosirutekniikka bakteeritaudinaiheuttajien tutkimuksessa ja diagnostiikassa

Aittamaa, M., Söderholm, H., Somervuo, P. J., Nykäsenoja, S., Auvinen, P., Selby, K., Derman, Y., Nuppunen, M., Myllys, V., Rantala, L. & Valkonen, J., 2010, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto ja Biotekniikan instituutti. 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tulevaisuuden tutkimustarpeet elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi

Heikinheimo, A., Kuusi, M., Myllys, V., Pietola, K., Tuominen, P., Valkonen, J. & Korkeala, H., 2010, Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 55 Sivumäärä (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; nro 2:2010)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tuoreen kalan hygieeninen laatu ja jäljitettävyys pääkaupunkiseudulla vuonna 2010

Hemminki, K., Lunden, J. M., Myllymäki, T., Vanhanen, V., Nousiainen, L-L., Åberg, R., Roine, T., Suurkuukka, M., Hiltunen, K., Käpyaho, A. & Klemettilä-Kirjavainen, E., 2010, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen jukaisuja. 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2007

Bakteeritaudinaiheuttajien tarkennettu tunnistus mikrosirudiagnostiikalla: loppuraportti

Aittamaa, M., Auvinen, P., Hinderink, K., Kiviniemi, K., Korkeala, H., Leppäranta, O., Lindström, M., Mattila, M., Myllys, V., Nykäsenoja, S., Rantala, L., Somervuo, P., Söderholm, H. & Valkonen, J., 2007, Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos, kasvipatologian laboratorio. 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön vaikutukset pk-yritysten toimintaan (The effects of the food production legislation on small and medium-sized enterprises)

Kaario, N. A., Tulokas, A. J. & Lunden, J. M., 2007, Maa- ja metsätalousministeriö 6. 111 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2005

Elintarviketeollisuuslaitosten ja niiden ympäristön puhdistustoimenpiteet säteilytilanteessa

Kantala, T., 2005, Helsinki, Finland: STUK - Säteilyturvakeskus. 92 Sivumäärä (STUK-A-sarja; nro STUK-A212)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2003

Sewage sludge and sludge products for agricultural use: a study on hygienic quality (LIVAKE-2001-2002)

Julkaisun otsikon käännös: Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: hygieeninen laatuVuorinen, A., Pitkälä, A., Siitonen, A., Hänninen, M-L., von Bonsdorff, C. H., Ali-Vehmas, T., Laakso, T., Johansson, T., Eklund, M., Rimhanen-Finne, R. & Maunula, L., 2003, Helsinki: Ministry of Agriculture and Forestry. 64 Sivumäärä (Publications of Ministry of Agriculture and Forestry; nro 2/2003)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2001

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; nro 2/2001)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Yersinia pseudotuberculosiksen esiintyminen ahvenanmaalaisessa jäävuorisalaatissa, maaperässä ja vedessä

Niskanen, T., Hatakka, M. & Korkeala, H., 2001, Helsinki: Elintarvikevirasto. 16 Sivumäärä (Elintarvikeviraston julkaisuja; nro 5/2001)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2000

Clostridium botulinumin esiintyminen Suomessa kaupan olevassa hunajassa

Nevas, M., Hielm, S., Lindström, M. & Korkeala, H., 2000, Helsinki: Elintarvikevirasto. 13 Sivumäärä (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; nro 9/2000)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Jauhelihan koostumus- ja hampurilaisten turvallisuusvalvontaprojekti

Pihlaspuro, K., Keto, R. & Rahkio, M., 2000, Elintarvikevirasto. 12 Sivumäärä (Tutkimusraportteja; nro 2/2000)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1997

Nitriitin ja nitraatin vaikutus nonproteolyyttisten Clostridium botulinum -kantojen kasvuun ja toksiinituotantoon vakuumipakatussa kylmäsavustetussa kirjolohessa

Hyytiä, E., Eerola, S., Hielm, S. & Korkeala, H., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 23 Sivumäärä (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; nro 1/1997)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Pilaantuvien ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät

Gröhn, K., Korkeala, H., Niemi, V-M. & Pakkala, P., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 15 Sivumäärä (Elintarvikeviraston Valvonta -sarja; nro 1/1997)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1991

Hiilidioksidipakkaamisen vaikutus venyvää limaa tuottavien laktobasillien kasvuun lihatuotteissa

Korkeala, H., Mäkelä, P., Rahkio, M. & Ridell, J., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 7 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 4/1991)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kestomakkarat limaa tuottavien maitohappobakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 1/1991)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Lihanjalostuslaitosten tuotantolinjojen sekä liharaaka-aineen maitohappobakteeri- ja limabakteerikontaminaatio

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 2/1991)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Limaa tuottavien maitohappobakteerien pH-vaatimuksista

Ridell, J., Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 9 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 3/1991)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Lisäaineiden vaikutus limaa tuottavien maitohappobakteereiden kasvuun ja limantuotantoon

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. (TEKES project 4222/88, Research report; nro 5/1991)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suurtalouksien hygieniatason selvittäminen

Takkinen, J., Korkeala, H. & Penttilä, P-L., 1991, Helsinki: Elintarvikevirasto. 63 Sivumäärä (Elintarvikeviraston julkaisuja; nro 4/1990)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1990

Elintarvikkeiden biogeeniset amiinit: Kirjallisuusselvitys

Rahkio, M., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 89 Sivumäärä (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; nro 6/1990)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Lihatuotteiden limaantumisongelmaa ja tuotantohygieniaa käsitelleen kyselytutkimuksen tulokset

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 1/1990)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Limaa tuottavien maitohappobakteereiden kyky tuottaa venyviä pesäkkeitä eri elatusaineilla, eri inkubointilämpötiloissa sekä eri inkubointiatmosfääreissä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 4/1990)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1989

Kaupallisten pesu- ja desinfektioainevalmisteiden teho limaa tuottaviin maitohappobakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 2/1989)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Keittomakkaroille annettavien lämpökäsittelyjen vaikutus tyhjiöpakatuissa lihatuotteissa limaa tuottaviin bakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 3/1989)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Limaa tuottavien maitohappobakteereiden suolan ja nitriitin siedosta

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 6/1989)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Makkaroiden raaka-aineet tyhjiöpakattujen lenkkimakkaroiden pilaajabakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 12 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 1/1989)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tyhjiöpakatuista lihavalmisteista eristettyjen limaatuottavien bakteerien kasvulämpötilavaatimukset

Korkeala, H. & Mäkelä, P., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 8 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 4/1989)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tyhjiöpakkausten jälkipastöroinnin vaikutus tuotteen limaantumiseen

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 11 Sivumäärä (TEKES project 4222/88, Research report; nro 5/1989)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Yhteenveto elinkeinohallituksen vuosina 1974-1987 teettämistä selvityksistä suomalaisten elintarvikkeiden mikrobiologisesta laadusta

Mäkelä, P., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 58 Sivumäärä (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; nro 6/1989)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1986

Eräiden tyypillisten suomalaisten ruokien elintarvikehygieenisestä laadusta

Torttila, A., Korkeala, H. & Pakkala, P., 1986, Helsinki: Lääkintöhallitus. 45 Sivumäärä (Lääkintöhallituksen julkaisuja; nro 75)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1985

Säilyvyysprojekti II

Pakkala, P., Penttilä, P-L., Jenu, H., Heiskanen, S., Korkeala, H., Asplund, K., Saari, S. & Hirn, J., 1985, Helsinki: Elinkeinohallitus. 26 Sivumäärä (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; nro 1/85)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1983

Säilyvyysprojekti I

Pakkala, P., Penttilä, P-L., Heiskanen, S., Korkeala, H., Kuhmonen, A., Sippo, P., Pensala, O., Hirn, J., Aalto, M., Lindroth, S., Suihko, M. & von Wright, A., 1983, Helsinki: Elinkeinohallitus. 22 Sivumäärä (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; nro 3/83)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen