Organisaation profiili

Yksikön profiili

Met­sän eko­lo­gis­ten pro­ses­sien pa­rem­pi ym­mär­tä­mi­nen met­sien hyö­dyn­tä­mi­ses­sä

Metsien ekologian ja käytön tieteenala Helsingin yliopistossa tähtää parantamaan metsien ekolgoisten prosessien ymmärtämistä sekä metsien ja soiden kestävää käyttöä hyödyntäen uutta tietoa. Tutkimus keskittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen sekä metsä- ja suoaluiden välisiin vuorovaikutuksiin sekä uusiin tapohin hallita metsävaratietoa.
 

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai