Julkaisut 2000 2020

Tutkimusraportti

Content analysis of the state of forest sector communication in Austria, Finland, Germany and Slovenia

Korhonen, E., Toppinen, A. M. K., Lähtinen, K. P., Ranacher, L., Werner, A., Stern, T. & Kutnar, A., 31 tammikuuta 2015, Freiburg. 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size

Miettinen, J., Ollikainen, M., Finér, L., Koivusalo, H., Laurén, A. & Valsta, L., 2010, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 38 Sivumäärä (Discussion Papers/University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro 44)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Koneellisen ensiharvennusten metsänhoidollinen tila

Mattila, S., Hallman, E., Hokajärvi, T., Leinonen, K. & Puttonen, P. K., 2002, 45 toim. 58 Sivumäärä (Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, R., Eila, L., Rekola, M., Rieppo, K. & Siekkinen, T., 15 tammikuuta 2014, 128 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Puttonen, P. K. & Kivinen, P., 2004, 59 Sivumäärä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; Vuosikerta 2004, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen

MMM:n Työryhmä "Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen", 2011, (MMM:n julkaisuja; Vuosikerta 2011, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan

Karppinen, H., 2 marraskuuta 2011, 50 Sivumäärä (Metlan työraportteja; nro 213)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

Kumpula, J., Pekkarinen, A-J., Tahvonen, O. I., Siitari, J. & Törmänen, H., 2017, 12 toim. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 50 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nro 12/2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Poronhoidon tuottavuus ja ekonomia erilaisissa laidunolosuhteissa

Tahvonen, O. I., Kumpula, J., Pekkarinen, A-J. & Rasmus, S., 16 joulukuuta 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 30 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nro 68)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Suomalainen metsänomistaja 2010.

Karppinen, H., 10 joulukuuta 2011, 94 Sivumäärä (Metlan työraportteja; nro 208)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tutkimusjohtajan katsaus

Puttonen, P. K., 2006, 22 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2005.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tutkimusjohtajien katsaus

Paavilainen, L. & Puttonen, P. K., 2007, 24 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2006.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste.

Pingoud, P., Karppinen, H., Hämäläinen, J., Hänninen, H. & Pajuoja, H., 2010, Helsinki: Metsäteho Oy. 4 Sivumäärä (Metsätehon katsaus; nro 45)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Työpaperi

REDD+: Lessons from National and Subnational Implementation: Ending Tropical Deforestation: a stock-take of progress and challenges

Duchelle, A. E., Seymour, F., Brockhaus, M., Angelsen, A., Moeliono, M., Wong, G. Y., Thu Thuy Pham & Martius, C., 26 kesäkuuta 2018, Washington, DC: World Resources Institute, 17 Sivumäärä (Working paper - World Resources Institute; nro June/2018).

Tutkimustuotos: TyöpaperiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
Väitöskirja

On the high road to future forest sector competitiveness

Korhonen, J. E., 6 toukokuuta 2016, Vantaa: Finnish Society of Forest Science. 58 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirja

Open access
Tiedosto