Julkaisut 2000 2020

2004

Commitment: Towards a Theory of Marketing Exchanges

Berghäll, S., 2004, 30 Sivumäärä (Reports; nro 30)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Commitment, Trust and Relationships in the Forest Industry

Berghäll, S., maaliskuuta 2004, julkaisussa : Liiketaloudellinen Aikakauskirja. 2004, s. 247-261

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Connecting a process-based forest growth model to stand-level economic optimization

Hyytiainen, K., Hari, P., Kokkila, T., Mäkelä, A., Tahvonen, O. & Taipale, J., 2004, julkaisussa : Canadian Journal of Forest Research. 34, s. 2060-2073 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Costs of carbon sequestration in Scots pine stands in Finland

Pohjola, P. J., Valsta, L. T. & Mononen, J. P., 2004, julkaisussa : Scandinavian forest economics. 40, s. 81-90

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Does Commitment contain more than meets the eye? Combining Some Classic Theories of Psychology to Form a Conceptual View of the Origins of the Perceptions Existing in Marketing Dyads

Berghäll, S., 2004, Proceeding of the World MArketing Congress: Perth 2004. Academy of marketing science, 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Puttonen, P. K. & Kivinen, P., 2004, 59 Sivumäärä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; Vuosikerta 2004, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Monimuotoisuuden suojelun ohjauskeinot

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Timo Kuuluvainen ... [et al.], T. (toim.). Helsinki: Edita, s. 363-371

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Monimuotoisuus ja yhteiskunnan hyvinvointi

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Kuuluvainen ... [et al.], T. (toim.). Helsinki: Edita, s. 315-319, 321-325

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Optimal harvesting of forest age classes: a survey of some recent results

Tahvonen, O. I., 2004, julkaisussa : Mathematical Population Studies. 11, s. 205-232

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Renewable resource management with endogenous evolution of age classes and allocation of land

Tahvonen, O. I. & Salo, S., 2004, julkaisussa : American Journal of Agricultural Economics. 86, s. 513-530

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen

Kuuluvainen, T. T., Jäppinen, J-P., Keto-Tokoi, P., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Niemelä, J. & Ollikainen, J., 2004, julkaisussa : Metsätieteen aikakauskirja. 4, s. 551-559

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Timber production vs. old growth conservation with endogenous prices and forest age classes

Tahvonen, O. I., 2004, julkaisussa : Canadian Journal of Forest Research. 34, 1296-1310

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Untitled - Preface

Puttonen, P. & Valkonen, S., 2004, julkaisussa : Silva Fennica. 38, 4, s. 355-356 2 Sivumäärä, 480.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Using choice experiments to value the natura 2000 nature conservation programs in Finland

Li, C-Z., Kuuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M. & Tahvonen, O., 2004, julkaisussa : Environmental and Resource Economics. 29, 3, s. 361-374 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Uudet toimintamallit metsänhoidossa.

Puttonen, P. K., 2004, Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin – metsätalouden uudet toimintamallit. Metsäalan tulevaisuusseminaari 2. . Miina, S. & Niskanen, A. (toim.). s. 18-20

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

2003

Dyadic Business Relationships: In search of the social psychological basis of interpersonal perceptions in socio-economic exchange relationships

Berghäll, S., maaliskuuta 2003, julkaisussa : Marketing Theory. 2003, 1, s. 59-78 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Maximum Sustainable Yield, forest rent or Faustmann, does it really matter?

Tahvonen, O. I. & Hyytiäinen, K. P., 2003, julkaisussa : Scandinavian Journal of Forest Research. 18, s. 457-469

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mountain Forests: Conservation and management. An IUFRO sponsored meeting in Vernon, British Columbia, Canada, July 29 - August 2, 2003.

Puttonen, P. K., Swiftt, K. & Vyse, A., 2003, julkaisussa : IUFRO news. 2003/32, 2, s. 11-12

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Non-market benefits of forest conservation in southern Finland

Haltia, E. N. J., Kuuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M. & Li, C-Z., 2003, julkaisussa : Studies in Environmental Science. 6, 3, s. 195-204 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

On the economics of forest vintages

Tahvonen, O. I. & Salo, S., 2003, julkaisussa : Journal of Economic Dynamics & Control. 27, s. 1411-1435 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Preface - Mountain forests: Conservation and management

Mitchell, A., Puttonen, P. & Vyse, A., 2003, julkaisussa : Forestry Chronicle. 79, 2, s. 216-218 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Regeneration of Picea engelmannii and Abies lasiocarpa in high-elevation forests of south-central British Columbia depends on nurse logs

Brang, P., Moran, J., Puttonen, P. & Vyse, A., 2003, julkaisussa : Forestry Chronicle. 79, 2, s. 273-279 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2002

Economic Evaluation of Uneven-aged Management

Valsta, L. T., 2002, Continuous Cover Forestry. Assessment, Analysis, Scenarios. von Gadow, K. (toim.). Kluwer Academic, Vuosikerta 2002. s. 281-293 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Forest carbon sequestration and harvests in relation to applied rotation lengths under different climate and nitrogen deposition scenarios.

Pussinen, A., Karjalainen, T., Mäkipää, R., Valsta, L. T. & Kellomäki, S., 2002, julkaisussa : Forest Ecology and Management. 158, s. 103-115

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Koneellisen ensiharvennusten metsänhoidollinen tila

Mattila, S., Hallman, E., Hokajärvi, T., Leinonen, K. & Puttonen, P. K., 2002, 45 toim. 58 Sivumäärä (Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kulottajan käsikirja

Lemberg, T. & Puttonen, P. K., 2002, Helsinki: Metsälehti kustannus. 113 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Miten metsissä voidaan varautua epävarmaan tulevaisuuteen

Valsta, L. T., 2002, julkaisussa : Metsätieteen aikakauskirja. 2002, 4, s. 651-654

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

On equilibrium cycles and normal forests in optimal harvesting of tree vintages

Salo, S. & Tahvonen, O., 2002, julkaisussa : Journal of Environmental Economics and Management. 44, s. 1-22 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

On the optimality of a normal forest with multiple land classes

Salo, S. & Tahvonen, O., 2002, julkaisussa : Forest Science. 48, s. 530-542 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Silvicultural systems for boreal and temperate forests. Chapter: In: Forest and Forest Plants. Owens, John N. and Lund, H. Gyde (editors).

Burgess, D., Mitchell, A. & Puttonen, P. K., 2002, (Encyclopedia of Life Support Systems.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

The effects of legal restrictions and recommendations in timber production: the case of Finland

Tahvonen, O. I. & Hyytiäinen, K. P., 2002, julkaisussa : Forest Science. 47, s. 443-454

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Use of prescribed fire in diversity oriented silviculture. XXXIX Corso di Cultura in Ecologia. Il fuoco in foresta: ecologia e controllo (Forest fires: ecology and control), San Vito di Cadore, 2-5 September, 2002.

Puttonen, P. K., 2002, XXXIX Corso di Cultura in Ecologia. Il fuoco in foresta: ecologia e controllo (Forest fires: ecology and control). : San Vito di Cadore, 2-5 September, 2002.. s. 61-66

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Willingness to pay in different policy-planning methods: insights into respondents' decision-making processes

Pouta, E., Rekola, M., Kuuluvainen, J., Li, C-Z. & Tahvonen, O. I., 2002, julkaisussa : Ecological Economics. 40, 2, s. 295-311 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2001

. Luontokohteiden huomioon ottamisen vaikutukset metsätilan talouteen

Jämsä, J. & Valsta, L. T., 2001, julkaisussa : Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja. 812, s. 211-222 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Benefits of forest-owner collaboration and imperfect capital markets

Uusivuori, J. & Kuuluvainen, J., 2001, julkaisussa : Forest Science. 47, 3, s. 428-436 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kulotuksen laajentamisesta haaste pelastustoimelle.

Heikkilä, T. & Puttonen, P. K., 2001, julkaisussa : Pelastustieto. 2001, 6, s. 14-15

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Management

Puttonen, P. K., 2001, Unknown host publication.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Metsänuudistamisen taloudellisuus

Valsta, L. T., 2001, Onnistunut metsänuudistaminen. Valkonen, S. (toim.). Helsinki: Metsälehti kustannus, Vuosikerta 2001. 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Oligopoly equilibria in nonrenewable resource markets

Tahvonen, O. I. & Salo, S., 2001, julkaisussa : Journal of Economic Dynamics & Control. 25, s. 671-702

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Optimal forest rotation and land values under a borrowing constraint

Tahvonen, O., Salo, S. & Kuuluvainen, J., 2001, julkaisussa : Journal of Economic Dynamics & Control. 25, 10, s. 1595-1627 33 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2000

Contingent valuation of the Natura 2000 nature conservation programme in Finland

Pouta, E., Rekola, M., Kuuluvainen, J., Tahvonen, O. & Li, C. Z., 2000, julkaisussa : Forestry. 73, 2, s. 119-128 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Econometric analysis of the causes of forest land use changes in Hainan, China

Zhang, Y., Uusivuori, J. & Kuuluvainen, J., 2000, julkaisussa : Canadian Journal of Forest Research. 30, 12, s. 1913-1921 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Energy crises vs. climate change: is there a lesson to be learned?

Tahvonen, O. I., 2000, Governance, Equity and Global Markets, Proceedings of the World Bank Conference on Development Economics in Europe. The World Bank

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Follow-up forest regeneration and quality standards for plantations and sapling stands

Puttonen, P., 2000, julkaisussa : Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja. s. 197-209 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Frontiers of forest biology: Proceedings of the 1998 Joint Meeting of the North American Forest Biology Workshop and the Western Forest Genetics Association. Part II

Mitchell, A. K. (toim.), Puttonen, P. (toim.), Stoehr, M. (toim.) & Hawkins, B. J. (toim.), 2000, (Journal of Sustainable Forestry)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Frontiers of Forest Biology. Proceedings of the 1998 joint meeting of the North American Forest Biology Workshop and the Western Forest Genetics Association. Part 1

Mitchell, A. K. (toim.), Puttonen, P. (toim.), Stoehr, M. (toim.) & Hawkins, B. J. (toim.), 2000, (Journal of Sustainable Forestry)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Incommensurable preferences in contingent valuation: the case of Natura 2000 Network in Finland

Rekola, M., Pouta, E., Kuuluvainen, J., Tahvonen, O. & Li, C. Z., 2000, julkaisussa : Environmental Conservation. 27, 3, s. 260-268 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Investigative learning at a field course for forestry students: Oral and poster presentations in Innovations in Higher Education (INNO high 2000).

Leinonen, K., Puttonen, P. K. & Räsänen, P. K., 2000, Innovations in Higher Education (INNO high 2000). : Helsinki, Finland. 30.8.-2.9.2000..

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Metsänuudistamisen seuranta ja taimikoille asetettavat laatuvaatimukset.

Puttonen, P. K., 2000, julkaisussa : Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja. 772, s. 209-219

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen