Julkaisut 2000 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2017

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

Kumpula, J., Pekkarinen, A-J., Tahvonen, O. I., Siitari, J. & Törmänen, H., 2017, 12 toim. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 50 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nro 12/2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2015

Content analysis of the state of forest sector communication in Austria, Finland, Germany and Slovenia

Korhonen, E., Toppinen, A. M. K., Lähtinen, K. P., Ranacher, L., Werner, A., Stern, T. & Kutnar, A., 31 tammikuuta 2015, Freiburg. 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Poronhoidon tuottavuus ja ekonomia erilaisissa laidunolosuhteissa

Tahvonen, O. I., Kumpula, J., Pekkarinen, A-J. & Rasmus, S., 16 joulukuuta 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 30 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; nro 68)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2014

Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, R., Eila, L., Rekola, M., Rieppo, K. & Siekkinen, T., 15 tammikuuta 2014, 128 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Metsäalan sijoittumisselvitys: Metsäalan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille sekä metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työskentelevien koulutus

Kilpeläinen, R., Lautanen, E., Rieppo, K. & Rekola, M., 2014, 136 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2013

Potential of sectoral resource mobilization for EU contribution to implementation of the AICHI targets in developing countries.

Kettunen, M., D'amato, D. & ten Brink, P., 2013

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

Challenges and opportunities for collaborative landscape governance in the East Usambara Mountains, Tanzania

Rantala, S., Lyimo, E., Powell, B., Kitalyi, A. & Vihemäki, H., 2011, Nairobi: World Agroforestry Centre. (ICRAF Working Paper; nro 127)(CIFOR Working Paper; nro 61)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen

MMM:n Työryhmä "Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen", 2011, (MMM:n julkaisuja; Vuosikerta 2011, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan

Karppinen, H., 2 marraskuuta 2011, 50 Sivumäärä (Metlan työraportteja; nro 213)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomalainen metsänomistaja 2010.

Karppinen, H., 10 joulukuuta 2011, 94 Sivumäärä (Metlan työraportteja; nro 208)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size

Miettinen, J., Ollikainen, M., Finér, L., Koivusalo, H., Laurén, A. & Valsta, L., 2010, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 38 Sivumäärä (Discussion Papers/University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro 44)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste.

Pingoud, P., Karppinen, H., Hämäläinen, J., Hänninen, H. & Pajuoja, H., 2010, Helsinki: Metsäteho Oy. 4 Sivumäärä (Metsätehon katsaus; nro 45)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2009

Climate Implications of Increased Wood Use in the Construction Sector - Towards an Integrated Modelling Framework

Eriksson, L-O., Gustavsson, L., Hänninen, R., Kallio, M., Lyhykäinen, H. T., Pingoud, K., Pohjola, J., Svanaes, J., Solberg, B., Sathre, R. & Valsta, L., 2009, Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet. 67 Sivumäärä (Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning; nro 257)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2007

Tutkimusjohtajien katsaus

Paavilainen, L. & Puttonen, P. K., 2007, 24 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2006.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2006

Tutkimusjohtajan katsaus

Puttonen, P. K., 2006, 22 Sivumäärä (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2005.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2004

Metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Puttonen, P. K. & Kivinen, P., 2004, 59 Sivumäärä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; Vuosikerta 2004, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2002

Koneellisen ensiharvennusten metsänhoidollinen tila

Mattila, S., Hallman, E., Hokajärvi, T., Leinonen, K. & Puttonen, P. K., 2002, 45 toim. 58 Sivumäärä (Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen