Julkaisut 2010 2019

Suodatin
Konferenssiartikkeli
2019

Hiili ja ravinteet järvestä metsämaahan-tekopohjaveden muodostamisen biogeokemialliset hyödyt ja haitat

Helmisaari, H-S. M., Kaarakka, L. M., Korpela, L., Lindroos, A-J., Nieminen, T. M., Nöjd, P. & Smolander, A., 9 tammikuuta 2019, Pro Terra: Ihmiskunta tarvitsee maaperätieteitä, X Maaperätieteiden Päivien abstraktit. Manninen, N., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Heinonsalo, J. & Soinne, H. (toim.). 2019 toim. Helsinki: Suomen Maaperätieteiden seura, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden Osasto, Vuosikerta 75. s. 35-36 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 75).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto
2017

Below- and aboveground contribution to soil organic matter in boreal forests

Helmisaari, H-S. M., Ding, Y. & Leppälammi-Kujansuu, J., 20 elokuuta 2017, Biogeomon 2017 Book of Abstracts . Novák, M., Krám, P. & Stepánová, M. (toim.). Prague, Czech Republic: Czech Geological Survey, s. 78-79

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access

Biochar as a possible solution to shortcomings of traditional forest biomass utilization in Finland

Köster, E., Berninger, F., Pumpanen, J., Palviainen, M. & Köster, K., 2017, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU General Assembly 2017. European Geosciences Union, Vuosikerta 19. s. EGU2017-13512 1 Sivumäärä (Geophysical Research Abstracts; Vuosikerta 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Biohiilen vaikutus metsämaahan: hankkeen esittely ja alustavia tuloksia: The effects of biochar on forest soil: project presentation and preliminary results

Palviainen, M., Berninger, F., Köster, K., Bruckman, V. & Pumpanen, J., 9 tammikuuta 2017, julkaisussa : Pro Terra. s. 30-31 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access

Effects of timber skidding on physical properties of forest soils in southern Finland: Puunkorjuun vaikutus metsämaan fysikaalisiin ominaisuuksiin Etelä-Suomessa

Toivio, J., Helmisaari, H-S., Palviainen, M., Lindeman, H., Ala-Ilomäki, J., Ala-Ilomäki, J. & Uusitalo, J., 9 tammikuuta 2017, julkaisussa : Pro Terra. 71, s. 16 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access
Open access
Tiedosto

Long term effects of fire on carbon and nitrogen pools and fluxes in the arctic permafrost and subarctic forests (ARCTICFIRE)

Pumpanen, J., Köster, K., Aaltonen, H., Köster, E., Zhou, X., Zhang-Turpeinen, H., Heinonsalo, J., Palviainen, M., Sun, H., Biasi, C., Bruckman, V., Prokushkin, A. & Berninger, F., 2017, julkaisussa : Geophysical Research Abstracts. 19, s. 13341 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Soil organic matter decomposition and temperature sensitivity after forest fire in permafrost regions in Canada

Aaltonen, H., Palviainen, M., Köster, K., Berninger, F. & Pumpanen, J., 2017, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU General Assembly 2017.. European Geosciences Union, Vuosikerta 19. s. 7359 1 Sivumäärä (Geophysical Research Abstracts ; Vuosikerta 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto
2016

Decomposing processes regulate BVOC emissions from boreal soil during fall

Mäki, M. J., Heinonsalo, E. J., Hellén, H. & Bäck, J. K., 2016, julkaisussa : Report Series in Aerosol Science. 180, s. 342-346

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Ground vegetation is a net sink of soil emitted isoprenoids in boreal Scots pine forest

Mäki, M. J., Heinonsalo, E. J., Hellén, H. & Bäck, J. K., 2016, julkaisussa : Report Series in Aerosol Science. 182, s. 58-59 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Seasonal and annual dynamics of VOC emissions from boreal forest soil

Mäki, M. J., Heinonsalo, E. J., Hellen, H., Pumpanen, J., Vesala, T. V. & Bäck, J. K., 2016, julkaisussa : Report Series in Aerosol Science. 189, s. 349-352 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

2015

Carbon and nutrient fluxes from Norway spruce coarse roots and stumps during 40 years of decomposition

Palviainen, M. M. & Finér, L., 2015, Book of Abstracts - Managing Forests to Promote Environmental Services. Stupak, I., Nielsen, T. F., Högbom, L., Clarke, N. & Finér, L. (toim.). Department of Geosciences and Natural Resource Management University of Copenhagen, s. 33 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Effects of stump harvesting on soil carbon and nitrogen dynamics in relation to surface disturbance

Kaarakka, L., Hyvönen-Olsson, R., Strömgren, M., Palviainen, M., Persson, T., Olsson, B. & Helmisaari, H-S., 2015, Book of Abstracts - Managing Forests to Promote Environmental Services. Stupak, I., Nielsen, T. F., Högbom, L., Clarke, N. & Finér, L. (toim.). Department of Geosciences and Natural Resource Management University of Copenhagen, s. 32 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Ericoid plants affect soil nitrogen forms and total nitrogen pools in boreal pine forest.

Ahvenainen, A. A., Kanerva, S. M., Adamczyk, B. W., Sietiö, O-M., Kieloaho, A-J. S., Smolander, A., Kitunen, V. & Heinonsalo, E. J., syyskuuta 2015, 5th International symposium on soil organic matter, September 20-24, 2015, Göttingen, Germany : abstracts. Göttingen: Georg-August-Universität, s. 176-177 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Hienojuurten elinikä ja kariketuotoksen hiili ilmastollisesti erilaisissa metsiköissä

Leppälammi-Kujansuu, J., Aro, L., Salemaa, M., Hansson, K., Kleja, D. & Helmisaari, H-S., 2015, VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit. Leppälammi-Kujansuu, J., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Soinne, H. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 36 1 Sivumäärä (Pro Terra; nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Hiili Helsingin puistojen maaperässä

Riikonen, A., Linden, L. K. & Nikinmaa, E. H., 2015, VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit. Leppälammi-Kujansuu, J., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Soinne, H. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 34-35 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Impact of hydrology and oxygen limitation on forest growth and CO2 efflux from drained peatlands

Laurén, A., Hökkä, H., Launiainen, S. & Palviainen, M., 2015, Book of Abstracts - Managing Forests to Promote Environmental Services. Stupak, I., Nielsen, T. F., Högbom, L., Clarke, N. & Finér, L. (toim.). Department of Geosciences and Natural Resource Management University of Copenhagen, s. 31 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Kunnostusojituksen tarpeellisuuden arviointi mallinnuksen keinoin (Computational approach in estimating the need of ditch network maintenance)

Laurén, A., Hökkä, H., Launiainen, S., Palviainen, M., Finér, L. & Piirainen, S., 2015, Maaperä- Maapallon elävä iho. VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit. Leppälammi-Kujansuu, J., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Soinne, H. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 66-67 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Land cover controls the export of terminal electron acceptors from boreal catchments

Palviainen, M. M., Lehtoranta, J., Ekholm, P., Ruoho-Airola, T. & Kortelainen, P., 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-2472, 2015 EGU General Assembly 2015. Vienna, Austria, 12–17 April..

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Maankäytön vaikutus vesistöjen hiilikuormitukseen

Palviainen, M., Laurén, A., Launiainen, S. & Piirainen, S., 2015, julkaisussa : Pro Terra. s. 82-83 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Modelling the export and concentrations of organic carbon, nitrogen and phosphorus in boreal lakes by using land cover and land management data

Palviainen, M., Laurén, A., Launiainen, S. & Piirainen, S., 2015, Book of Abstracts - Managing Forests to Promote Environmental Services. Stupak, I., Nielsen, T. F., Högbom, L., Clarke, N. & Finér, L. (toim.). Department of Geosciences and Natural Resource Management University of Copenhagen, s. 46 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Post-fire recovery of soil microbial biomass and enzymatic activity in northern boreal fire chronosequence

Köster, K., Berninger, F. A., Heinonsalo, E. J., Köster, E. & Pumpanen, J. S., 2015, Proceedings of the 1st Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Conference and the 5th PEEX Meeting. Kulmala, M., Zilitinkevich, S., Lappalainen, H., Kyrö, E-M. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki: Finnish Association for Aerosol Research, s. 215-217 3 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; nro 163).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Soil physical and chemical disturbance and recovery from stump harvesting

Helmisaari, H-S., Kaarakka, L., Marjanen, M., Launonen, E. & Palviainen, M., tammikuuta 2015, VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit. Leppälammi-Kujansuu, J., Pennanen, T., Rankinen, K., Salo, T., Soinne, H. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, s. 45-46 2 Sivumäärä (Pro Terra; nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2014

Biomass harvesting in Fennoscandian boreal forests—nutrient removals and nutrient status

Finér, L. & Palviainen, M., 2014, Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA Abstracts. Parrotta, J. A., Moser, C. F., Scherzer, A. J., Koerth, N. E. & Lederle, D. R. (toim.). Vuosikerta 16 (5). s. 259 (The International Forestry Review ).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Case study of freezing responses of rarely-used street tree taxa in Helsinki, Finland.

Lintunen, A., Paljakka, T. V. S., Riikonen, A., Linden, L., Hölttä, T. & Nikinmaa, E., 16 kesäkuuta 2014, International Conference on Urban Tree Diversity 16-18 June 2014, Alnarp, Sweden: Programme and abstract book. Konijnendijk van den Bosch, C. & Östberg, J. (toim.). Alnarp, Sweden: Swedish University of Agricultural Sciences, s. 95 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

FIRST STEPS OF THE SOKLI PROJECT IN EASTERN LAPLAND

Matkala, L. M., Dengel, S., Juutinen, S. A., Pumpanen, J. S., Köster, K., Hari, P. K. J., Petäjä, T. T. & Bäck, J. K., 2014, Proceedings of 'the Center of Excellence in Atmospheric Sciences (CoE ATM): From Molecular and Biological Processes to the Global Climate’ Annual Meeting 2014. Kulmala, M., Lintunen, A. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki: Finnish Association for Aerosol Research, s. 443-445 3 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Sciences; nro 157 (2014)).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Frost-induced cellular damage in branches visible as irreversible shrinkage of branch diameter

Lintunen, A., Paljakka, T. V. S., Riikonen, A., Linden, L., Lindfors, L., Hölttä, T. & Nikinmaa, E., 2014, Proceedings of the Center of Excellence in Atmospheric Sciences (CoE ATM): From Molecular and Biological Processes to the Global Climate’ Annual Meeting 2014. Kulmala, M., Lintunen, A. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki: Aerosolitutkimusseura ry, s. 401-403 3 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science ; Vuosikerta 2014, nro 157).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

REVEALING SOURCES OF BIOLOGICAL METHANE PRODUCTION IN BOREAL UPLAND FORESTS (METAFOR): FOREST-FLOOR FLUX

Halmeenmäki, E., Machacova, K., Santalahti, M., Fritze, H., Heinonsalo, J. & Pihlatie, M., 2014, Proceedings of the Center of Excellence in Atmospheric Sciences (CoE ATM) : From Molecular and Biological Processes to the Global Climate’ Annual Meeting 2014. Kulmala, M., Lintunen, A. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki: Aerosolitutkimusseura ry, s. 270-272 3 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; Vuosikerta 2014, nro 157).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

SOIL FUNGAL COMMUNITY STRUCTURE IN THREE DIFFERENT ECOSYSTEM STATIONS IN FINLAND

Santalahti, M., Sun, H., Pumpanen, J., Köster, K., Berninger, F., Asiegbu, F., Raffaello, T., Jumpponen, A. & Heinonsalo, J., 2014, Proceedings of 'the Center of Excellence in Atmospheric Sciences (CoE ATM) -From Molecular and Biological Processes to the Global Climate' Annual Meeting 2014. Kulmala, M., Lintunen, A. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki: Finnish Association for Aerosol Research, s. 575-577 3 Sivumäärä (Report series in aerosol science; nro 157).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

SOIL GROUP ACTIVITIES IN THE FCOE IN 2013-2014

Pumpanen, J., Pihlatie, M. & Heinonsalo, J., 2014, Proceedings of the Center of Excellence in Atmospheric Sciences (CoE ATM): From Molecular and Biological Processes to the Global Climate’ Annual Meeting 2014. Kulmala, M., Lintunen, A. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki: Aerosolitutkimusseura ry, s. 108-113 6 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; Vuosikerta 2014, nro 157).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

SOIL RESPONSIBLE FOR ATMOSPHERIC AMINES IN BOREAL FOREST AIR?

Kieloaho, A-J., Pihlatie, M., Kulmala, M., Riekkola, M-L., Hakola, H., Héllen, H., Vesala, T., Parshintsev, J. & Heinonsalo, J., 2014, Proceedings of 'the Center of Excellence in Atmospheric Sciences (CoE ATM): From Molecular and Biological Processes to the Global Climate’ Annual Meeting 2014. Kulmala, M., Lintunen, A. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki: Aerosolitutkimusseura ry, s. 339-341 3 Sivumäärä (Report Series of Aerosol Science; Vuosikerta 2014, nro 157).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

The effects of stump harvest on soil surface disturbance, and carbon and nitrogen dynamics

Kaarakka, L., Hyvönen-Olsson, R., Strömgren, M., Palviainen, M. & Helmisaari, H-S., 2014, Environmental Services provided by the Nordic-Baltic Forests: Extended abstracts of the CAR-ES network meeting in Finland 20.–22.10.2014. Finér, L., Karvinen, L. & Stupak, I. (toim.). Vantaa: Finnish Forest Research Insitute, s. 38-39 2 Sivumäärä (Working Papers of the Finnish Forest Research Institute; nro 316).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

The link between plant photosynthesis and soil carbon and nitrogen dynamics

Heinonsalo, J. & Pumpanen, J., 2014, Extended abstracts of the scientific seminar: Coupled biogeochemical cycles and ecosystem services. Lehtoranta, J., Ekholm, P., Vihervaara, P. & Kortelainen, P. (toim.). Helsinki: Finnish Environment Institute (SYKE), s. 15-18 4 Sivumäärä (Reports of the Finnish Environment Institute; nro 21/2014).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2013

Changes in soil enzyme activities and litter decomposition across the chronosequence of forest fires in Värriö strict nature reserve, Eastern Lapland

Köster, K., Heinonsalo, J., Pumpanen, J., Koster, E. & Berninger, F., 2013, Proceedings of FCoE in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change' Annual Meeting 2013. s. 299-301 3 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; Vuosikerta 142).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Drought effect on methane, nitrous oxide and carbon dioxide dynamics along boreal forest-mire ecotone.

Ťupek, B., Minkkinen, K., Kolari, P., Vesala, T., Starr, M., Pumpanen, J., Berninger, F. & Nikinmaa, E., 2013, Proceedings of European Geophysical Union 2013.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Havaintoja katupuiden kasvualustojen hiilivarastosta

Riikonen, A., Mäki, M. & Nikinmaa, E., 2013, Pro Terra: Sessio 2: Kaavoitus. Leppälammi-Kujansuu, J., Merilä, P., Rankinen, K., Salo, T., Soinne, H. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki, Vuosikerta 61. s. 43-44 2 Sivumäärä (Pro terra; Vuosikerta 2013, nro 61).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Long-term effects of clear-cutting and site preparation on carbon, nitrogen, phosphorus and suspended solids export to boreal first order streams

Palviainen, M., Finér, L., Laurén, A., Launiainen, S., Piirainen, S., Mattsson, T. & Starr, M., 2013, julkaisussa : Geophysical Research Abstracts. 15, 1 Sivumäärä, EGU2013-8717.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Maaperän pitkäaikaisen lämmittämisen ja ravinteiden lisäämisen vaikutukset kuusen hienojuuriin sekä kariketuotantoon

Leppälammi-Kujansuu, J., Salemaa, M., Berggren Kleja, D., Linder, S. & Helmisaari, H-S., 2013, julkaisussa : Pro Terra. 61, s. 92

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinen

Rhizosphere processes play an important role in soil organic matter; Decomposition and greenhouse gas fluxes in boreal landscape; Summary of soil research carried out at FCoE during the second FCoE period (2009-2013)

Pumpanen, J., Heinonsalo, J., Pihlatie, M., Aaltonen, H., Berninger, F., Bäck, J., Hari, P., Kieloaho, A-J., Korhonen, J., Köster, K., Linden, A., Kulmala, L., Kulmala, M., Nikinmaa, E., Ojala, A., Rasilo, T. & Vesala, T., 2013, Proceedings of FCoE in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change' Annual Meeting 2013. Kulmala, M., Lappalainen, H. K., Brus, M. & Kontkanen, J. (toim.). Helsinki, s. 76-85 10 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; nro 142).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Runkopuu- ja kokopuukorjuussa poistuvat ravinnemäärät: Nutrient removals in stem-only and whole-tree harvesting

Palviainen, M. & Finér, L., 7 tammikuuta 2013, VII Maaperätieteiden päivien abstraktit: Maankäytön kestävyys. Leppälammi-Kujansuu, J., Soinne, H., Merilä, P., Rankinen, K., Salo, T. & Hänninen, P. (toim.). Helsinki, Vuosikerta 61. s. 18-19 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

The impact of possible priming effect on different CO2 balance in two forestry-drained peat soils

Linkosalmi, M., Biasi, C., Pumpanen, J., Heinonsalo, J., Linden, A. & Lohila, A., 2013, Proceedings of FCoE in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change' Annual Meeting 2013. Kulmala, M., Lappalainen, H. K., Brus, M. & Kontkanen, J. (toim.). s. 343-344 2 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; Vuosikerta Nro 142 (2013)).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

The interactions between soil fungal communities and soil organic nitrogen (SON) transformation in boreal forests – the effects of season, geographical location and natural disturbances

Santalahti, M., Sun, H., Kieloaho, A-J., Asiegbu, F., Berninger, F., Koster, K., Pumpanen, J. & Heinonsalo, J., 2013, Proceedings of FCoE in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change' Annual Meeting 2013. Kulmala, M., Lappalainen, H. K., Brus, M. & Kontkanen, J. (toim.). s. 491-493 3 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; Vuosikerta 142).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Tree growth measurements at SMEAR II

Kulmala, L., Aalto, J., Helmisaari, H-S., Kabiri Koupaei, K., Kolari, P., Korhonen, J., Levula, J., Leppälammi-Kujansuu, J., Mäkinen, H., Schiestl-Aalto, P., Hari, P., Bäck, J., Mäkelä, A. & Nikinmaa, E., 2013, Proceedings of FCoE in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change' Annual Meeting 2013. s. 310-315 4 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; Vuosikerta Nro 142 (2013)).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2012

Artificial stimulation of soil amine production by addition of organic carbon and nitrogen transforming enzymes

Kieloaho, A-J., Parshintsev, J., Riekkola, M-L., Kulmala, M., Pumpanen, J. & Heinonsalo, J., 2012, Proceedings of FCoE in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change' and NCoE in 'Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Climate'. (Report Series in Aerosol Science; Vuosikerta 134).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Can the contrasting carbon balances of forestry-drained peatlands be explained by different priming effects?

Linkosalmi, M., Biasi, C., Pumpanen, J., Heinonsalo, J., Linden, A., Minkkinen, K., Laurila, T. & Lohila, A., 2012, The 14th International Peat Congress 'Peatlands in Balance' Stockholm, Sweden June 3-8, 2012: proceedings. Stockholm: International Peat Society, s. Article No. 36 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

DOC flux in a boreal forested catchment

Rasilo, T., Starr, M., Ojala, A. & Pumpanen, J., 2012, Proceedings of the Finnish Doctoral Programme in Atmospheric Composition and Climate Change ACCC Annual Meeting 9.–10.1.2012. Kulmala, M., Lauri, A., Brus, M. & Nieminen, T. (toim.). Helsinki: Finnish Association for Aerosol Research, s. 60 1 Sivumäärä (Report Series in Aerosol Science; nro 129).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Hot moments and hot spots of CO2 dynamics along the boreal forest and mire ecotone

Tupek, B., Minkkinen, K., Kolari, P., Starr, M., Pulkkinen, M., Alm, J., Laine, J. & Nikinmaa, E., 2012, Proceedings of the Finnish Doctoral Programme in Atmospheric Composition and Climate Change ACCC. Helsinki, Vuosikerta 129. s. 70 1 Sivumäärä (Report series in aerosol science; nro 129).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2011

Belowground processes in forests – methods to estimate fine root turnover

Helmisaari, H-S., 2011, ROOTS 2011 WORKSHOP Abstracts Joensuu, Finland,13–14 December 2011. Roitto, M., Lehto, T., Sutinen, S., Finér, L. & Repo, T. (toim.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, s. 10 (Working Papers of the Finnish Forest Research Institute; nro 214).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

CO2 anomalies along forest and mire hydrological ecotone

Tupek, B., Minkkinen, K., Kolari, P., Starr, M., Alm, J., Vesala, T., Pumpanen, J., Pulkkinen, M., Laine, J. & Nikinmaa, E., 2011, Proceedings of the Finnish Center of Excellence and Graduate School in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology ofAtmospheric Composition and Climate Change'. s. 383-387 5 Sivumäärä (Report series in aerosol science; Vuosikerta 126).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Different root-associated symbiotic ectomycorrhizal fungal species affect carbon allocation of Scots pine

Heinonsalo, J., Juurola, E., Linden, A. & Pumpanen, J., 2011, Proceedings of the Finnish Center of Excellence and Graduate School in 'Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change'. s. 124-125 2 Sivumäärä (Report series in aerosol science; Vuosikerta 126).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen