• PostiosoiteNäytä kartalla

  PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)

  00014 HELSINGIN YLIOPISTO

  Suomi

Organisaation profiili

Yhteinen terveys – One Health -ajattelu näkee ihmisen osana eliökuntaa ja terveyden näiden yhteisenä asiana. HOH Helsinki One Health on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Rohkaisemme eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Tieteenalat

 • 413 Eläinlääketiede
 • 412 Kotieläintiede, maitotaloustiede
 • 416 Elintarviketieteet
 • 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
 • 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
 • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
 • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
 • 3111 Biolääketieteet
 • 3112 Neurotieteet
 • 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
 • 3122 Syöpätaudit
 • 3123 Naisten- ja lastentaudit
 • 3124 Neurologia ja psykiatria
 • 3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
 • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
 • 317 Farmasia
 • 318 Lääketieteen bioteknologia
 • 4111 Maataloustiede
 • 414 Maatalouden bioteknologia
 • 415 Muut maataloustieteet
 • 5141 Sosiologia
 • 5144 Sosiaalipsykologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai