Ihminen digitaalisissa ja kestävissä talouksissa

Organisaation profiili

Yksikön profiili

Ihminen digitaalisissa ja kestävissä talouksissa -tutkimusryhmä hahmottelee tulevaisuuden kestäviä toimintatapoja yhdistellen ihmisten, digitaalisten teknologioiden ja taloudellisen toimeliaisuuden näkökulmia.

Kestävyyden viitekehykseen asettuvat tutkimushankkeet korostavat kolmea keskeistä teemaa:

1) Kuluttajien ja loppukäyttäjien näkökulman korostuminen

2) Kehittyvien teknologioiden laaja-alainen hyödyntäminen

3) Uudet taloudet: toimintaperiaatteiden ja mahdollisuuksien tarkasteleminen

 

Ryhmän tutkimuksessa painottuvat ihmisten ja sidosryhmien näkemykset, murrospotentiaalia omaavien teknologioiden mahdollisuudet digitaalisista sovelluksista bioteknologiaan sekä uudet alusta-, jakamis- ja biotalouden muodot.

Ryhmän tutkimustoimintaa yhdistävät ihmisten käytäntöjen, sosiaalisten tekijöiden ja kulttuuristen toimintatapojen ymmärtämiseen tähtäävät yhteiskuntatieteelliset lähestymistavat sekä laadulliset tutkimusaineistot ja -menetelmät.

 

Tieteenalat

 • 5200 Muut yhteiskuntatieteet
 • Kulutustutkimus
 • Digitalisaatio
 • Digitaaliset ratkaisut
 • Alustatalous
 • Jakamistalous
 • Biotalous
 • Kiertotalous
 • Kestävä talous
 • Ruokajärjestelmä
 • Laadullinen tutkimus
 • Kestävyys
 • 512 Liiketaloustiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai