Julkaisut 2015 2019

Suodatin
Väitöskirja
2018

Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina

Aarnio-Linnanvuori, E. I., tammikuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 107 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

2017

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä

Rättyä, K., 4 tammikuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 238 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana

Hilander, M., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 93 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik

Pihlgren-Eveli, A-K. B., 18 joulukuuta 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet. 246 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

Pehkonen, E., 20 joulukuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 156 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa - etnografinen tapaustutkimus

Lammi, J., 6 lokakuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 252 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa

Tammi, T. J., 27 tammikuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 139 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Young people’s everyday lives in the city: living and experiencing daily places

Ponto, H. J., 18 elokuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 156 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access