Löydä meidät täältä

Organisaation profiili

Yksikön profiili

Opetuksen tavoitteena on, että eläinlääketieteen opiskelijat hankkivat valmiudet toimia tarkastuseläinlääkärinä. Opetuksessa käsittelemme lihantuotannon laatua, turvallisuutta ja valvontaa navetasta teurastamoon.

Tutkimuksemme on painottunut lihan välityksellä leviäviin zoonooseihin. Erityisenä tutkimuskohteena ovat suolistoperäiset yersiniat. Pyrimme tutkimuksellamme edistämään turvallisten lihatuotteiden tuotantoa yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa.

Perusopetus

Opetamme kolmannen ja neljännen vuoden eläinlääketieteen opiskelijoille lihantarkastusta ja teurastamohygieniaa, jotta heillä olisi valmiudet toimia teurastamolla tarkastuseläinlääkärinä.

Kolmannen vuoden opiskelijat perehtyvät lihantarkastuslainsäädäntöön, lihantarkastustekniikkaan, teurastushygieniaan ja lihan välityksellä leviäviin zoonooseihin. Neljännen vuoden opiskelijat perehtyvät laitoshygieniaan ja -valvontaan. Luentojen ohella opiskeluun kuuluu laboratoriotöitä, ryhmä- ja seminaaritöitä. Tämän lisäksi opetuskokonaisuuteen kuuluu pakollinen tarkastuseläinlääkäriharjoittelu.

Oppiaineessa on mahdollista suorittaa eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmia.

Ammatillinen jatkokoulutus

Eläinlääketieteellisen lisensiaatin tutkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa tarkastuseläinlääkärikuulustelu.

Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa kansallinen erikoistumistutkinto: Elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutus. Tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden elintarvikkeiden tuotantohygienian erikoisosaamista.

Kansallisen erikoistumistutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa kansainvälinen erikoiseläinlääkäritutkinto: Diplomate of the European Collage of Veterinary Public Health (ECVPH).

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.