Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
2019

C-hepatiitin hoitopolku: Maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon

Kansallinen hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmä, Brummer-Korvenkontio, H. (toim.), Carlsson, K., Färkkilä, M., Högström, S., Kallio, M., Kotilainen, H., Kuurne, K., Lappalainen, M., Liitsola, K., Nieminen, U., Peltoniemi, J., Ristola, M., Räsänen, S., Salminen, K., Sedergren, J., Simojoki, K., Sutinen, J., Valtonen, K. & Viitanen, P., 2019, Helsinki: THL. 22 Sivumäärä (Ohjaus; Vuosikerta 2019, nro 4/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tieliikenneitsemurhat raskaan liikenteen kuljettajien näkökulmasta

Radun, I., Radun, J., Kaistinen, J. & Parkkari, I., 2019, Helsinki: Liikenne-ja viestintävirasto Traficom. 49 Sivumäärä (Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä; nro 30/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2013

Diabeteksen hyvä hoito –tutkimusprojektin loppuraportti

Koponen, A. M., Simonsen-Rehn, N., Laamanen, R. & Suominen, S., 2013, Helsinki: KELA. 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2012

Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti: Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma: Tilannekatsaus tammikuu 2012

Kujala, T., Krause, C. M., Sajaniemi, N., Silvén, M., Jaakkola, T. & Nyyssölä, K., 2012, Helsinki: Opetushallitus. 68 Sivumäärä (Muistiot / Opetushallitus; nro 2012:1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

DNA-tutkimuksen huomioiminen arkeologisella kaivauksella ja jälkitöissä

Sundell, T. & Putkonen, M. T., 2011, Helsinki: Museovirasto. (Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja; nro 22)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa

Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Tervaniemi, M., Kurki, M. & Rantanen, P., 2011, Helsinki: Miina Sillanpään säätiö. 50 Sivumäärä (Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A; nro 10)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijät: Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990–2008

Portman, M., Penttilä, A., Haukka, J., Eriksson, P., Gunnar, T., Kuoppasalmi, K. & Koskimaa, H., 2011, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. (LINTU-julkaisuja; nro 1/2011)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2005

Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen: pilottitutkimuksia maantiellä ja laboratoriossa

Kilpeläinen, M., Radun, I. & Summala, H., 2005, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 55 Sivumäärä (LINTU-julkaisuja; nro 7/2005)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Sewage sludge and sludge products for agricultural use: a study on hygienic quality (LIVAKE-2001-2002)

Julkaisun otsikon käännös: Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: hygieeninen laatuVuorinen, A., Pitkälä, A., Siitonen, A., Hänninen, M-L., von Bonsdorff, C. H., Ali-Vehmas, T., Laakso, T., Johansson, T., Eklund, M., Rimhanen-Finne, R. & Maunula, L., 2003, Helsinki: Ministry of Agriculture and Forestry. 64 Sivumäärä (Publications of Ministry of Agriculture and Forestry; nro 2/2003)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2001

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 Sivumäärä (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; nro 2/2001)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen