Organisaation profiili

Mind and Matter-tutkimusalue yhdistää yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden sekä luonnontieteiden näkökulmia ja pyrkii luomaan uudenlaista ymmärrystä informaatiosta, älykkyydestä ja tietoisuudesta. Mind and Matter tuo yhteen Helsingin yliopiston huippututkijoita käsittelemään näihin aiheisiin liittyviä kiehtovia tutkimuskysymyksiä.

Tieteenalat

  • 114 Fysiikka
  • 513 Oikeustiede
  • 515 Psykologia
  • 516 Kasvatustieteet
  • 6162 Kognitiotiede
  • 6161 Fonetiikka
  • 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
  • 5141 Sosiologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai