Julkaisut 1992 2020

Suodatin
Kirja
2015

Annoskuvakirja: lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi

Nissinen, K., Sillanpää, H. (toim.), Korkalo, L., Roos, E. & Erkkola, M., elokuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto : Seinäjoen ammattikorkeakoulu : Samfundet Folkhälsan. 54 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Ravitsemustaito

Voutilainen, E., Fogelholm, M. & Mutanen, M., syyskuuta 2015, 1-2 p.; 1-3. painos 2016 toim. Helsinki: Sanoma Pro. 212 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2012

Terve! Lukion terveystieto 1, terveyden perusteet

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2012, 1.-3. toim. Helsinki: Sanoma Pro. 232 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2011

Terve! Lukion terveystieto 3, terveys ja tutkimus

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2011, 1. toim. WSOYpro. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2010

Terve! Lukion terveystieto 2, nuoret terveys ja arkielämä

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2010, 1. toim. Helsinki: WSOYpro. 168 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2009

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus: perusraportti 2008

Haapola, I., Fogelholm, M., Heinonen, H., Karisto, A., Mäkelä, T., Niiranen, T., Nummela, O., Pajunen, E., Ritsilä, A., Seppänen, M., Töyli, P., Uutela, A., Valve, R. & Väänänen, I., 2009, Lahti: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 175 Sivumäärä (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja; nro 70)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2008

Lapsen ruokavalio ennen kouluikää

Kyttälä, P., Ovaskainen, M-L., Kronberg-Kippilä, C., Erkkola, M., Tapanainen, H., Tuokkola, J., Veijola, R., Simell, O., Knip, M. & Virtanen, S., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 153 Sivumäärä (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; nro 32/2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2007

Lasten ympäristö ja terveys: kansallinen CEHAP-selvitys

Erkkola, M., Fogelholm, M., Huuskonen, M. S., Komulainen, H., Korhonen, M., Leino, T., Nevalainen, A., Paile, W., Pekkanen, J., Sala, E., Salonen, R. O., Suni, J., Taskinen, S., Tuomisto, J., Vartiainen, T. & Viluksela, M., 2007, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 185 Sivumäärä (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; nro 11/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Tervettä liikettä: Terveysliikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa

Fogelholm, M., Lindholm, H., Lusa, S., Miilunpalo, S., Moilanen, J., Paronen, O. & Saarinen, K., 2007, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 112 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2006

Kuinka uudistamme palvelujärjestelmää? innovatiivisella prosessien kehittämisellä kohti laadukkaampia ja tuottavampia vanhusten palveluja

Mäkinen, S., Valve, R., Pekkarinen, S. & Mäkelä, T., 2006, Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 56 Sivumäärä (Verson julkaisuja; nro 3/2006)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja